Bangko Sentral Ng Pilipinas History

In: Historical Events

Submitted By vetvet
Words 1145
Pages 5
Creating a Central Bank for the Philippines A group of Filipinos had conceptualized a central bank for the Philippines as early as 1933. It came up with the rudiments of a bill for the establishment of a central bank for the country after a careful study of the economic provisions of the Hare-Hawes Cutting bill, the Philippine independence bill approved by the US Congress.During the Commonwealth period (1935-1941), the discussion about a Philippine central bank that would promote price stability and economic growth continued. The country’s monetary system then was administered by the Department of Finance and the National Treasury. The Philippines was on the exchange standard using the US dollar—which was backed by 100 percent gold reserve—as the standard currency.In 1939, as required by the Tydings-McDuffie Act, the Philippine legislature passed a law establishing a central bank. As it was a monetary law, it required the approval of the United States president. However, President Franklin D. Roosevelt disapproved it due to strong opposition from vested interests. A second law was passed in 1944 during the Japanese occupation, but the arrival of the American liberalization forces aborted its implementation.Shortly after President Manuel Roxas assumed office in 1946, he instructed then Finance Secretary Miguel Cuaderno, Sr. to draw up a charter for a central bank. The establishment of a monetary authority became imperative a year later as a result of the findings of the Joint Philippine-American Finance Commission chaired by Mr. Cuaderno. The Commission, which studied Philippine financial, monetary and fiscal problems in 1947, recommended a shift from the dollar exchange standard to a managed currency system. A central bank was necessary to implement the proposed shift to the new system.Immediately, the Central Bank Council, which was created by President Manuel Roxas…...

Similar Documents

Bank Sentral

... Bank Sentral Pada dasarnya, bila dilihat dari istilah/namanya, bank sentral tidak dapat diartikan sebagai "bank" seperti pada bank umum. Dalam hal ini bank sentral memiliki konsepsi yang berbeda. Bank umum cenderung untuk berusaha menginvestasikan assets-nya dengan tujuan memaksimumkan profit. Di sisi lain, bank sentral sebagai bank milik pemerintah, adalah lembaga keuangan yang tidak bertujuan untuk memaksimumkan profit melainkan untuk mencapai tujuan tertentu seperti mencegah kegagalan yang dialami perbankan maupun bukan bank, kestabilan tingkat harga, kesempatan kerja dan akhimya pada pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, bank sentral bertugas untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah karena, bank sentral adalah juga bagian dari pemerintah. Perkembangan Bank Sentral Berdasarkan sejarahnya, bank sentral bukanlah suatu lembaga yang sejak awal didirikan dengan tujuan untuk menjalankan fungsinya sebagai bank sentral. Sampai dengan awal abad ke-20 tidak ada konsepsi yang jelas mengenai central banking. Konsepsi tersebut baru terlihat kemudian setelah mengalami proses panjang dan hal tersebut bukan merupakan suatu proses yang sengaja diarahkan pada terbentuknya konsep central banking, sehingga tidak terdapat teknik yang sistematis dan konsisten ke arah terbentuknya bank sentral. Di banyak negara yang lebih tua, perkembangan ke arah bank sentral tersebut dimulai dari adanya suatu bank yang secara bertahap, melaksanakan berbagai macam posisi, baik bersifat lembaga......

Words: 3253 - Pages: 14

Isang Paghahambing Na Pag-Aaral Sa Epekto Ng Paninirahan Sa Dormitoryo at Sa Sariling Tahanan Ng Mga Mag-Aaral Sa Unang Taon Ng Unibersidad Ng Manila Sentral Sa Kursong Parmasya

...nangangailingan ng pagsusumikap, determinasyon, at pakikisama bago malampasan. Kalimitan, sa layo ng tirahan ay napipilitan o di kaya’y gustong manirahan sa boarding house o sa mga dormitoryo. Ayon sa isang pag-aarral sa Colorado College, USA nina de Araujo at Murray noong taong 2010, merong sapat at magandang dahilan ang pagtira sa isang dormitory, maliban sa hindi problema ang mga gawaing pambahay, ito daw ay pwedeng magkaroon ng magandang epektong pang-akademiko sa isang estudyante. Inilahad naman ni Thompson et al (1993) karamihan sa mga naninirahang mga mag-aaaral sa unang taon sa kolehyo na nakatira sa mga dormitoryo ang nakakapagtapos sa kolehiyo. Halos lahat ng mga pag-aaral kabilang ang mga nabanggit ay nagsasabing merong magandang epekto pang-akademiko ang pagtira sa ganitong pamayanan. Subalit, hindi nito mabubura ang katotohanang mahirap at maraming pagsubok ang kakaharapin ng isang estudyanteng naninirahan malayo sa kanilang pamilya lalo na kung unang beses niya itong gagawin. Ayon kay Joshua Huffman (2010), maaring magdulot ng mga masamang epekto ang pag-dodormitoryo. Inilahad niya na bagamat maraming pwedeng matutunan ang isang mag-aaral sa paninirahan sa ganitong pamayanan ay hindi maiiwasan ang laki ng gastos na kakaharapin nito at hindi rin sila nalalayo sa peligro lalong lalo na kung ito ay nasa labas ng unibersidad. Maaring matuto ng mga masasamang bisyo ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng kanilang mga dorm mates. Dagdag pa ni Huffman, sa haba ng araw......

Words: 836 - Pages: 4

Social Networking: Epekto Sa Komunikasyon Sa Pananaw Ng Mag-Aaral Sa Ikatlong Taon Sa Kolehiyo Ng Komunikasyon Ng Politeknikong Unibersidad Ng Pilipinas Taong Aralan 2011-2012

...PANANAW NG MAG-AARAL SA IKATLONG TAON SA KOLEHIYO NG KOMUNIKASYON NG POLITEKNIKONG UNIBERSIDAD NG PILIPINAS TAONG ARALAN 2011-2012 Bilang Pinal na kahingian sa Asignaturang Pagbasa at Pagsulat tungo sa Pananaliksik (FILI 2023) Ang mga Mananaliksik De Jesus, Von Denise B. Guevara, Risheill D. Hife, Eliene M. Latigar, Dianne M. Losaria, Jonathan L. Lumanta, Koryn M. Mendoza, Shekinah Marie, D.C. Miranda, Junel N. Velasco, Princess Ivy M. PEBRERO 2012 KABANATA 1 Ang Suliranin at Kaligiran ng Kasaysayan PANIMULA Ang tao, mula pa noong una, ay may sistema o kaayusan na sa mga bagay-bagay. Ang tao ay isang espesyal na nilalang sapagkat sa lahat ng uri ng nilalang na nabubuhay sa mundo. Tanging ang tao lamang ang may kakayahang mag-isip at i-uri ang tama sa mali, makaintindi, makaunawa at marami pang iba. Isa sa mga salik upang magkaintindihan o magkaunawaan ang bawat tao ay ang pakikipagtalastasan o pakikipagkomunikasyon sa pamamagitan ng tinatawag na wika. Ayon sa wikipedia, ang komunikasyon o pakikipagtalastasan ay ang pagpapalitan ng impormasyon sa isang tiyak na sistema ng mga simbolo, isang payak na paliwanag. Ilan sa mga iskolar at matatalinong tao ang nagbigay pa ng konkretong pagpapakahulugan sa wika at sa komunikasyon. Ilan sa kanila ay sina Archibald Hill, Henry Gleason, Sapir, Aristotle, Alcomtiser, Reynaldo Cruz, at marami pang iba. Ayon kay Archibald Hill, ang wika ay isang anyo ng simbolikong pantao na binubuo ng mga tunog na nilikha ng mga......

Words: 10737 - Pages: 43

Epekto Ng Social Networking Sa Mga Piling Mag-Aaral Ng Bsis-1a Taong Aralan 2010-

...Epekto ng Social Networking sa mga Piling Mag-aaral ng BSIS-1A Taong Aralan 2010-2011 ng University of Caloocan City Pangkat VI: Alcera, Igie Ralph T. Anselmo, Marnie Nadyne L. Azcarraga, Jerson E. Bebat, Gerlie BSIS - 1A Dr. Carmelita Alejo Talaan ng Nilalaman Kabanata 1 --------------------------------------------------------------- 4 Panimula ----------------------------------------------------------- 4 Sanligang Kasaysayan -------------------------------------------- 4 Balangkas Teoretikal --------------------------------------------- 8 Balangkas Konseptwal -------------------------------------------- 9 Paglalahad ng Suliranin ------------------------------------------- 10 Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral ------------------------------ 10 Katuturan ng talakayan ------------------------------------------- 11 Kabanata 2 ----------------------------------------------------------------- 13 Banyagang Literatura --------------------------------------------- 13 Lokal na Literatura ------------------------------------------------ 14 Banyagang pag-aaral ---------------------------------------------- 17 Lokal na Pag-aaral ------------------------------------------------- 18 Kabanata 3 ------------------------------------------------------------- 25 Pamaraang ginamit --------------------------------------------- 25 Paraan ng pagpili ng respondente ---------------------------- 25 Deskripsyon ng mga respondent ------------------------------......

Words: 6528 - Pages: 27

New Central Bank Act

...ADVISOR OF THE GOVERNMENT ARTICLE II - THE MARKETING AND STABILIZATION OF SECURITIES FOR THE ACCOUNT OF THE GOVERNMENT A. THE ISSUE AND PLACING OF GOVERNMENT SECURITIES SECTION 117. Issue of Government Obligations. — The issue of securities representing obligations of the Government, its political subdivisions or instrumentalities, may be made through the Bangko Sentral, which may act as agent of, and for the account of, the Government or its respective subdivisions or instrumentality, as the case may be: Provided, however, That the Bangko Sentral shall not guarantee the placement of said securities, and shall not subscribe to their issue except to replace its maturing holdings of securities with the same type as the maturing securities. 117.1 Legislative History This is taken from Section 122 of Republic Act No. 265, with modification. Under RA No. 265, the issue of government securities by the Central Bank as fiscal agent of the Government was mandatory. In contrast, the use of the word “may” in Republic Act No, 7653 shows the intent to make the issue of such securities merely permissive and non-exclusive to the Bangko Sentral. ARTICLE II – REPUBLIC ACT NO. 265 CENTRAL BANK ACT OF 1948 Section 122. Issue of Government obligations. – The issue of securities representing obligations of the Government, its political subdivisions or instrumentalities, shall be made through the Central Bank, which shall act as agent of, and for the account of, the Government or its......

Words: 1541 - Pages: 7

Paghahari Ng Estados Unidos Sa Pilipinas

...Dalawang Mukha ng Pakikibaka ng Kababaihan sa Panahon ng Kolonyal na Paghahari ng Estados Unidos sa Pilipinas I. Usaping Pangkasarian: Pagtanggal sa pagkakahon sa mga kababaihan: Hindi mahina ang mga kababaihan at hindi totoo na sa loob lamang sila ng tahanan. Marami silang naging ambag upang makamit ang kalayaan mula sa mga mananakop. Ang mga kababaihan sa larangan ng pulitiko ay natutong lumaban upang sila rin ay makaboto katulad ng mga lalake. Sa pang-ekonomiyang dahilan naman ay lumaban din mga kababaihan kasabay ng mga kalalakihan upang matamo ang makatarungang sahod. Nabanggit din na maraming mga kababaihan ang propesyunal tulad ng abogada at doktora, babaeng sumali sa pulitika at mga kababaihang lider ng mga organisasyon. II. Institusyon: Pamilya: Binanggit sa teksto na ang matapang na pakikilahok ng mga kababaihan ay nag-uugat sa mga gampanin nila sa pamilya katulad ng pagtulong sa asawa, ama o kapatid sa larangan ng pulitika, pagpapa-aral sa mga anak at pagpapakain sa pamilya. Paaralan: Ang institusyong ito ay naging bukas kinalaunan sa pagkilala ng pantay na karapatang ng mga lalaki at babae ngunit ang mga maykayang babae lamang ang tuwirang nakinabang dito. III. Kapangyarihan: Ang mga kababaihan ay nagpakita ng kapangyarihan mula sa loob sapagkat malay sila sa mga karapatang kanilang ipinaglalaban katulad ng pagmimithi sa pantay na karapatang tinatamasa ng mga kalalakihan. IV. Tindig ng teksto at tindig sa teksto: Sang-ayon ako sa layunin ng teksto......

Words: 2443 - Pages: 10

Pagpapahayag Ng Kalayaan Ng Pilipinas

...Ang Pagpapahayag ng Kalayaan ng Pilipinas ay iprinoklama noong Hunyo 12, 1898, sa Cavite II el Viejo (ang kasalakuyang Kawit, Cavite),Pilipinas. Binasa sa publiko ang (Kastila: Acta de la proclamación de independencia del pueblo Filipino), na isinulat ni Ambrosio Rianzares Bautista. Inihayag ng puwersang rebolusyunaryong Pilipino sa ilalim ni Heneral Emilio Aguinaldo ang kalayaan at soberenya ng kapuluan ng Pilipinas mula sa pamumunong kolonyal ng Espanya. Si Ambrosio Rianzares Bautista (17 Disyembre 1830 – 4 Disyembre 1903), higit na kilala bilang Don Bosyong, ay isang Pilipinong abogado at ang may-akda ng Pagpapahayag ng Kalayaan ng Pilipinas. Ang Pagpapahayag noong Hunyo 12 nihayag ang kalaayan noong Hunyo 12, 1898 sa pagitan ng ika-apat at ika-lima ng hapon sa balkonahe ng bahay ng angkan nila Heneral Emilio Aguinaldo. Nasaksihan ang sa kauna-unahang pagkakataon ang pambansang watawat ng Pilipinas, na ginawa sa Hong Kong nina Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo at Delfina Herboza, at ang pagtatanghal ng Marcha Filipina Magdalo,mas kilala ngayon bilang Lupang Hinirang, na isinulat ni Julián Felipe at itinugtog ng banda San Francisco de Malabon. Si Marcela Mariño de Siya ang tinaguriang ina ng watawat ng Pilipinas. Sinasabing kung ano raw ang ganda nang watawat ng Pilipinas, iyon din ang gandang bibighani sa iyo kapag masilayan mo ang may katha. Paglaban para sa kalayaan Ang pagpapahayag ng kalayaan ay hindi kinilala ng Estados Unidos o ng Espanya. Noong huling......

Words: 549 - Pages: 3

Mga Pangulo Ng Ikatlong Republika Ng Pilipinas

...Pangulo ng Ikatlong Republika ng Pilipinas ------------------------------------------------- Manuel Roxas Si Manuel Acuña Roxas (1 Enero 1892 – 15 Abril 1948) ay isang politiko sa Pilipinas. Siya ay ang ikalimang Pangulo ng Republika ng Pilipinas(28 Mayo 1946 – 15 Abril 1948). Isinilang si Roxas noong 1 Enero 1892 sa lungsod na ipinangalan sa kanya nang siya ay mamatay,ng lalawigang Capiz ngayon ay lalawigang Roxas. Sina Gerardo Roxas at Rosario Acuna ang kanyang mga magulang. Nagtapos siya ng abogasya sa Unibersidad ng Pilipinas (University of the Philippines)noong 1912 at naging topnatcher sa Bar. Nag-umpisa siya sa politika bilang piskal panlalawigan. Nagsilbi sa iba-ibang kapasidad sa ilalim ng Pamahalaang Komonwelt ni Manuel L. Quezon. Noong 1921, naihalal siya sa House of Representatives at sa sumunod na taon ay naging speaker. Pagkatapos maitatag ang Komonwelt ng Pilipinas (1935), naging kasapi si Roxas sa National Assembly, nagsilbi (1938–1941) bilang Kalihim ng Pananalapi sa gabinete ni Pangulong Manuel Quezon, at naihalal (1941) sa Senado ng Pilipinas. Noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig, binihag siya (1942) ng pwersa ng mananakop na Hapon. Ngunit sa panahon ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig, nanilbihan siya sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na itinaguyod ng mga Hapon. Sa panahon din ito, siya ang nagsilbing intelligence agent para sa mga gerilya. Hinuli ng mga bumalik na pwersang Amerikano si Roxas sa paghihinalang pakikipagtulungan sa mga Hapon. Pagkatapos ng......

Words: 3009 - Pages: 13

Akeolohikong Labi Sa Pilipinas

...ang kasaysayan ng Pilipinas kung babalikan ang mga arkeolohikong tuklas ng mga siyentipiko. Maraming labî ang nasa pribadong koleksiyon sa loob man o labas ng Pilipinas, ngunit higit na nakararami ang nasa pangangalaga ng Pambansang Museo ng Pilipinas. Narito ang 10 halimbawa ng mga pambihirang artifak na nahukay sa iba't ibang panig ng bansa, at itinanghal sa Treasures of the Philippine Museum(1995) na sinulat ni Maria Elena Paterno, nilapatan ng mga kuhang-retrato ni Neal M. Oshima, at inilathala ng Bookmark, Inc. Pinili ang mga ito upang maging paalaala sa bagong henerasyon ng mambabasang Pilipino na may maipagmamalaking kultura ang Pilipinas. 1. Bungo mula sa Bolinao. Animo'y mula sa matipuno, matangkad, at mabangis na mandirigma ang bungong may mga ngiping pinalamutian ng ginto. Masinop na dinikitan ng ginto ang bawat ngipin, at maiisip na hindi karaniwang tao ang nagpagawa niyon, bagkus isang maharlikang mataas ang katungkulan sa lipunan. Tinatayang nasa ika-14 hanggang ika-15 siglo ang tanda ng naturang bungo na natagpuan sa Bolinao, Pangasinan. 2. Paleograpiya sa Butuan. Pahaba at sapad na pinilakang metal ito na ang rabaw ay inukitan ng kung anong misteryosong titik ng mga sinaunang tao. Walang nakababatid kung ano ang ibig sabihin ng mga titik; at mahihinuhang kaugnay iyon ng bangkay na nasa ataul na yari sa mula sa matigas na kahoy. Anuman ang ibig ipahiwatig niyon, at mananatiling palaisipan lalo pa't noong ika-13 hanggang ika-14 siglo pa ang tanda ng bagay na......

Words: 858 - Pages: 4

History

...LIKAS NA YAMAN NG BANSANG PILIPINAS Department of Education BUREAU OF ELEMENTARY EDUCATION 2nd Floor Bonifacio Building DepEd Complex, Meralco Avenue Pasig City Revised 2010 by the Learning Resource Management and Development System (LRMDS), DepEd - Division of Negros Occidental under the Strengthening the Implementation of Basic Education in Selected Provinces in the Visayas (STRIVE). Section 9 of Presidential Decree No. 49 provides: “No copyright shall subsist in any work of the Government of the Republic of the Philippines. However, prior approval of the government agency or office wherein the work is created shall be necessary for exploitation of such work for profit.” This material was originally produced by the Bureau of Elementary Education of the Department of Education, Republic of the Philippines. This edition has been revised with permission for online distribution through the Learning Resource Management Development System (LRMDS) Portal (http://lrmds.deped.gov.ph/) under Project STRIVE for BESRA, a project supported by AusAID. GRADE VI MGA LIKAS NA YAMAN NG BANSANG PILIPINAS ALAMIN MO Subukan mong tukuyin ang mga likas na yaman ng bansa sa larawan Anu-ano ang mga nakita mo sa larawan? Saan-saan mo nakikita ang mga larawang ito? Bakit may mga puno? Saan nagmula ang mga isda? Saan nagmula ang ating mga kinakain? Ang tawag sa mga ito ay ang mga likas na yaman ng bansa. Kasama ang mga likas na yaman sa teritoryo ng Pilipinas. Ito ang mga......

Words: 1836 - Pages: 8

“Epekto Ng Labis Na Pagkahumaling Sa Kpop Ng Mga Piling Mag-Aaral Ng Marketing Management Ng Politeknikong Unibersidad Ng Pilipinas”

...PANGKASAYSAYAN PANIMULA Marami ng iba’t ibang “genre” ng musika ang umusbong sa pagtagal ng panahon, gaya na lamang ng “pop,” “rock,” “emo,” ” jazz” at iba pa. Sa panahon ngayon, partikular sa bansang Pilipinas, maraming humahanga sa “KPOP,” ito ay pinaikling salita ng “Korean Pop.” Kadalasang tinedyer ang tumatangkilik ng musikang ito. Hindi lingid sa kaalaman ng nakararami na nasa lenggwaheng koreano ang mga liriko ng mga kanta na ito. Kaya naman kakaunti lamang ang may kakayahang makaintindi nito. Sa pamamagitan ng mga teknolohiya, mabilis na sumikat, nakilala, at naipakalat ang “KPOP” na musika sa buong mundo, gaya na lamang ng “youtube” na kinalalagyan ng iba’t ibang “video.” Ito ang nagiging daan upang makilala o malaman ng mga tao ang mga bagong musika sa panahon ngayon. Maaari rin ang iba’t ibang “website” sa “internet,” gaya ng “facebook,” “twitter,” at iba pa. Maging sa telebisyon ay naipapalabas ang mga grupo na mga koreano na gumagawa ng mga kantang “KPOP.” Bukod sa galling kumanta at sumayaw ng mga koreanong kabilang sa isang grupo na gumagawa ng kantang “KPOP,” dahil na rin sa ganda, gwapo, at galling nilang pumorma kaya naman madali nilang nakuha ang atensyon ng maraming tao, partikular mga tinedyer. “KPOP” o “Korean Pop” ay isang uri ng musika na nadebelop sa bansang Korea kaya naman puro koreano at koreana ang mga gumagawa ng mga kanta nito na nakasalin sa kanilang sariling wika. Ang mga kabilang sa isang grupo ng mga koreano ay hindi lamang......

Words: 4088 - Pages: 17

The Best of Philippine History

...Maaaring alam ko nga ang mga usapin tungkol sa pananakop ng mga dayuhan o sa pamumuno ni Marcos ngunit hindi pa ganoon kalawak ang aking isipan noong mga panahong iyon. Sa maikling panahon ng pag-aaral at pagtatalakay tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas ay marami akong napagtanto at natutunan. Marahil ang iba sa atin ay sobrang nagsasawa na sa mga usapin tungkol sa kasaysayan pero kung tutuusin ay hindi dapat iyon mangyari. Napag-isip-isip kong napakahalaga pala talagang pag-aralan natin ang mga bagay na ito upang mas lalo pang mapalawak ang bawat isipan natin at maaari rin itong makatulong upang malaman natin kung ano nga ba ang dapat nating sabihin, gawin, o kung ano nga ba ang dapat nating maging reaksyon sa lahat ng nangyayari sa bansa natin. Edukasyon. Isang salita lamang ito ngunit napakadami mo ng mapapagtanto o matututunan. Sobrang makabuluhan ng salitang ito, lalo na ditto sa Pilipinas. Para sa akin, isa ang edukasyon sa mga nagpapatunay ng hindi pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino. Mukha ngang ito pa ang nangunguna sa listahan ng mga dahilan kung bakit hanggang ngayon ay tila wala pa rin sa bokabularyo ng mga tao ang pagkakapantay-pantay. Sa mga eskwelahan o unibersidad pa lamang ay kitang-kita mo na talaga ang napakalaking agwat nila sa isa’t-isa. Lalo lamang naging mas makabuluhan ang salitang Edukasyon nang ito ay maging Misedukasyon. Masyado tayong naniwalang natulungan tayo ng mga Amerikano sa pamamagitan ng Edukasyon pero ang totoo ay hindi naman pala.......

Words: 515 - Pages: 3

Tatlong Landas Ng Wika

...Daang Matuwid” Paksa: May Tatlong Landas ang Wika Ang bayaning Gat. Jose Rizal ay siyang nagpagunita kung anong kahalagahan ng wika sa ating nilikha wika niya “ Ang wika ang siyang diwa ng bayan”. Ang unang dapat usisain bakit naging Filipino ang pambansang wika ng Pilipinas? Sa 1935 kumbensyon konstitusyonal, isang wikang batay sa isa sa mga katutubong wika ng Pilipinas ang ating naging wikang pambansa. Nakapagtatakang isipin na sa daming edukadong ang dila’y Peninsulares at mapuputing kano ay nauwi tayo sa Filipino samantalang sakop ang Pilipinas ng mga Amerikanong ng mga panahong ito. Matalik na ugnayan sana sa Espanya at mga bansang sa Amerika Latina ang ating tinatamasa kung Espanyol ang napiling pambansang wika. Hindi kaya naman wala na sana tayong problemang pinag-uusapan kung Ingles naman, ngunit pinagtibay nila ang pagbuo ng wikang pambansang nakabatay sa isang katutubong wika ng Pilipinas. Bakit mas pinagtibay nila ang pagkakaroon ng wikang pambansa kung may matatamasa naman tayong mabuti sa pagpili ng isa sa dalawang banyagang wika? Sapagkat higit nilang pinaniniwalaang magkakaisa tayo bilang isang bansa at makapagsasarili ng politika at ekonomiya kung isang wikang katutubo ang ating magiging wikang pambansa. Bahagi ng paniniwalang ito ng matinding nasyonalismo na dulot ng nakaraang himagsikang Pilipino na noo’y maalab na maalab sa puso ng mga lider na naging deligado sa kumbensyong pansaligang batas. Bakit Filipino at hindi Pilipino? Sapagkat ang malaking......

Words: 2955 - Pages: 12

A Study of Pineapple Peelings as Vinegar

...Joy Ruth V. Ecleo FMA11FA1 FIN 001 Reaction Paper On,July 23,2014 The section of FMA11FA1 of TIP College of Business held on educational tour in Bangko Sentral ng Pilipinas for the purpose of bonding with friends, to learn new things and mainly to see first hand the process of making money. We went to Bangko Sentral ng Pilipinas. When we enter the BSP, I noticed that the building is highly secured. We are restricted to bring cellphones, cameras, gadgets and our bags and we're only allowed to bring personal belongings. First Our tour guide shows us the different series of banknotes like the Bagong Lipunan series banknotes, New design series banknotes, New Generation banknotes and some various overprints. Then our tour guide takes us to a briefing room where he shows us different videos about the Evolution of Philippine Money and the process of how to make banknotes and making coins. I learned a lot and also the videos were useful since it includes the security features in the new generation banknotes so now I know what to look for in the new generation banknotes to define if it is real or fake. Next is she took us to a floor where we can see the BSP employees do their job as they work on their workplace making the e-passports. Our tour guide explains that it is called electronic passports because it has a silicon chip where all the personal information is put. We're also showed the different facilities making the banknotes from the start to the sheet-cutting and......

Words: 421 - Pages: 2

Nawawalang Susi Ng Kinabukasan

...“Nawawalang susi ng Kinabukasan” (Problema at solusyon) “Ang edukasyon ang susi sa magandang kinabukasan” yan isang tanyag na kataga patungkol sa edukasyon lalong lalo na para sa mga kabataan. Ngunit,Marami pa ring mga kabataan ang hindi nakakapasok ng eskwelahan dahil na rin sa mga dagok sa buhay. Sa katunayan, ayon sa Functional Literacy, Education and Mass Media Survey (FLEMMS) ,4 na milyon ng mga kabataang edad 6-24 ang di nakakapagaral sa eskwelahan. Nasaan? Nasaan na kaya ang susi sa magandang kinabukasan para sa mga kabataan? Tuluyan nakaya silang makandado at mapagkaitan ng magandang kinabukasan? Marami ang dahilan kung bakit ang ilan sa mga kabataan sa Pilipinas ay di nakakapagaral. Ayon sa mga nakalap na datos ng National Statistics Office Functional Literacy, Education, and Mass Media Survey, ang 30.5% ng dahilan kung bakit hindi nakakapagaral ang ilan sa mga kabataan natin sa Pilipinas ay dahil mas binibigyan pansin ang paghahanap ng trabaho. Ako na rin mismo ay saksi sa mga ganitong pangyayari,dahil na rin sa kakapusan ng kita ng mga magulang, sa halip na mag-aral ang iba, madalas ay tumutulong nalamang sila sa kanilang mga magulang upang matustusan ang kanilang pagtawid gutom sa buong maghapon. Ang sagot ng pamahalaan dito ay ang bagong kurikulum na k-12 na kung saan maari ng makapaghanap ng trabaho sa lalong madaling panahon kahit natapos ka lamang ng hanggang grade 12. Kawalan ng motibasyon at kawalan ng interes naman ang pumapangalawa dito ayon sa......

Words: 581 - Pages: 3

Temporada 10 | (C91) [もちつもたれつ。 (もち鍋)] それいけ!ゆるっと?ふわっと?深海鎮守府 (艦隊これくしょん -艦これ-) | Any body selling CoC account