Corvinus Mérnök-Közgazdász És Bme Műszaki Informatikus Házi Feladatok Összehasonlítása Döntéselméleti Szempontból

In: Other Topics

Submitted By lacus
Words 2503
Pages 11
Corvinus mérnök-közgazdász és BME műszaki informatikus házi feladatok összehasonlítása döntéselméleti szempontból

Hallgató: Ibrahim Gaunt
Dátum: 2012.06.01.

Tartalomjegyzék
1. Bevezető 3
2. A problémamegoldás 3
2.1 A problémamegoldás fogalma 3
2.2 Bartee rendszerszemléletű problématere 4
2.2 Nyílt és zárt problémák 5
3. A házi feladatok elemzése 6
3.1 Műszaki egyetem feladatai 6
3.1.1 Szabályozástechnika feladat 6
3.1.2 Deklaratív programozás feladat 7
3.2 Corvinus feladatok 8
3.2.1 Marketingkutatás feladat 8
3.2.2 Döntéselmélet feladat 9
4. Képzések összehasonlítása házi feladataik alapján 10
5. Összegzés 11
Irodalomjegyzék 12

Corvinus mérnök-közgazdász és BME műszaki informatikus házi feladatok összehasonlítása döntéselméleti szempontból

1. Bevezető

A dolgozat célja a két képzés 2-2 reprezentatívnak tekinthető házi feladatának döntéselméleti problémakénti összehasonlítása. Ennek első lépéseként definiáljuk a problémamegoldás folyamatát, és megmutatjuk, hogy a házi feladat miért tekinthető problémának. Bemutatjuk a problémák Bartee szerinti osztályozását, és Herbert Simon felosztását két típusra: nyílt és zárt problémára. Ezt követi a kiválasztott négy házi feladat ismertetése, és elemzése a tantárgy célkitűzése, és a megadott jellemzők alapján. Végül az elemzések segítségével a két kar jellegzetességeinek kiemelése, és rövid összehasonlítása.

2. A problémamegoldás

2.1 A problémamegoldás fogalma

A probléma megoldásának fogalmára több definíciót is adtunk:
1. A probléma egy észlelt jelen idejű állapot megváltoztatását vagy fenntartását célzó kielégíthetetlen szükséglet, igény, ami egy kívánatosnak minősített állapot elérésére (vagy fenntartására) irányul. A megváltoztatni (vagy fenntartani) kívánt állapotot problémaállapotnak, a kívánatosnak minősített…...

Similar Documents

Pjog Házi

...(CHPH8W) - Pénzügyi jog házi feladat Jogeset iktatószáma: T-62/05 Forrás: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=hu&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=Lotto&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher A jogesetben a Lotto Sport Italia S.p.A. a felperes és a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) az alperes. Az olasz céget S. Feltrinelli és G. Brogi ügyvédek képviselték a perben. A felperes (Lotto) kérése az volt, hogy az Elsőfokú Bíróság hatályon kívül helyezze a negyedik fellebbezési tanácsnak az R 572/2003-4. sz. ügyben 2004. október 7-én hozott határozatát. E határozat egy bejelentett védjegyet (ami egy nem nemesfémből készült sportszemüvegekhez kapcsolódik) érintett, miszerint az összetéveszthető a felszólaló 610 642 lajstromszámú közösségi, valamint 447 179 lajstromszámú nemzetközi védjegyével. Ezenfelül az eljárás költségeinek indítványozta a Bíróság felé az OHIM sérelmére. A kereset jogalapja az volt, hogy a termékhez kapcsolódó védjegyet az 1 443 183 sz. védjegy bejelentési kérelemben bejegyezték. Ezen felül az, hogy a "Lotos" közösségi és nemzetközi szóvédjegy a 9., 14. és 18.......

Words: 346 - Pages: 2

Que Es Vida

...¿Qué es la vida? Al pensar en una definición de la palabra vida, se me hizo un poco difícil, porque lo primero que pensé es que la vida no es algo palpable. Hay muchas definiciones de lo que es vida, primero para los biólogos la vida es cuando el ser humano tiene las capacidades de nacer, crecer, reproducirse y morir. Para la rama de la religión la vida presenta connotaciones espirituales, en fin cada la vida tiene diferentes significados para químicos, filósofos, genéticos, biólogos, católicos, ateos, etc. ¿Cómo se origino la vida? Después pensé, ¿sería como me ensenaron en mi colegio católico? Que dios hizo el mundo en 7 días. Una día creo el agua, después los animales, y de momento apareció Adán y Eva y comieron de la manzana y aquí estamos. O fue el Bing Bang! La vida no tiene un significado concreto, si estas personas pensantes, científicos, investigadores, no saben definir específicamente y siguen buscando maneras de explicarla, siguen haciendo experimentos, siguen en la búsqueda de información, leen estudios, estudian diferentes religiones, diferentes tiempos, miran hacia atrás hacia la historia, y todavía no saben dar una clara definición de lo que es vida. Después pensé que no debería complicarme la vida (que irónico), si todas estas personas ya mencionadas no saben 100% que es el significado de la vida, yo no debería ponerme a créeme una científica o filósofa a escribir un testimonio de lo que yo creo que es vida con palabras......

Words: 286 - Pages: 2

Veřejné Vlastnictví V Právu a Společnosti (a Közvagyon És a Jog És Társadalom)

...igyekszik a piacgazdasággal elboldogulni. Közszféra és magánszféra, közérdek és magánérdekek – ezek a fogalompárok nem idegenek sem nekünk, sem más rendszerváltó országok társadalmainak, miközben e fogalmak egymáshoz való viszonya talán napjainkban még homályosabb, mint volt az a múlt század utólsó évtizedében. Bizonyos, hogy a közép-kelet európai társadalmak, s ez alól Magyarország sem kivétel, civilizációs válságban vannak, s ha lehet így mondani, krónikus értékzavar (vagy ha jobban tetszik máshová helyeződtek a társadalmi érték-súlypontok – ha egyáltalán helyeződtek valahová) állapotában, vannak: szenvednek. Jelen társdalmi helyzetünknek több kiváltóoka, következménye s ezzel együtt hatása van, habár megesik hogy néha nehéz az okot és okozatot megkülönböztetni egymástól. Vitathatalan azonban, hogy az állami és önkormányzati vagyonkezelés társadalmi életünk egy olyan területe, ahol a „köz“ és a „magán“ látványos ütközőpontja található, még ma is, mikor az 1989-es rendszerváltás 20. évfordulóján azt vagyunk kénytelenek tapasztalni hogy a jog és a társadalom a mai napig nem tudott megoldani bizonyos közvagyon-kezelési kérdéseket és ezzel kapcsolatos társadalmi viszonyokat. Ebben lehet támaszunk a recenzált mű, mely a Cseh közvagyonkezelési tapasztalatokat és ajánlásokat igyekszik megfogalmazni, a cseh piacgazdaság elmúlt 20 évének tükrében. A könyv szerzője közel negyed évszázada tevékeny és állandó kutatója vagyonjogi kérdéseknek és közvetlen végrehajtója is az állami......

Words: 1282 - Pages: 6

Es 110

...Adam Howard ES 110G The Dust Bowl April, 28, 2014 The Dust Bowl The dust bowl happened in the 30’s. It was a period of severe drought. Severe drought and wind erosion ravaged the Great Plains for a decade. The drought damaged the agriculture and the environment in a detrimental way. Because of the drought and the farmers not using dry land farming methods at the time to prevent wind erosion during the dust bowl. The farmers had plowed the soil before the dust bowl disrupting the grasses that would have normally kept the soil in place during high winds. Excessive cultivation of the land in the 1930s exposed dry soil to the wind. The water that was in the ground no longer soaked in it just ran off because there were no roots to help it soak into the ground. When the winds blew it turned the soil into dust that blew everywhere. The dust storms were called “black blizzards”. Visibility was greatly reduced during these times of high wind and made it very hard for people to see in front of them. The drought and erosion of the Dust Bowl affected many people and a lot of land was compromised. The dust storms greatly degraded the productivity of the soil. People’s health was hindered greatly by breathing in all of the dust and particles in it. The air quality was horrible making it unbearable to live in those circumstances. Families had to leave their homes because they couldn’t breathe with the dust getting into their lungs. They were getting pneumonia from the dust in......

Words: 1179 - Pages: 5

Home Es

...| Week 3: Negligence, Product Liability, Warranties, and Really Hot Coffee - Homework ES |   | | |  Help | |   |   | ------------------------------------------------- Top of Form There are 2 pages in this exam. Be sure to complete all pages before submitting the exam. Page:   | 1  |    | 2  |    | | | | Bottom of Form Page 1 The problem is found on page 313 of your textbook. Here is it, recapped: 2. Douglas Margreiter was severely injured in New Orleans on the night of April 6, 1976. He was the chief of the pharmacy section of the Colorado Department of Social Services and was in New Orleans to attend the annual meeting of the American Pharmaceutical Association. On Tuesday evening, April 6, Mr. Margreiter had dinner at the Royal Sonesta Hotel with two associates from Colorado who were attending the meeting and were staying in rooms adjacent to Mr. Margreiter's in the New Hotel Monteleone. Mr. Margreiter returned to his room between 10:30 P.M. and 11:00 P.M.; one of his friends returned to his adjoining room at the same time. Another friend was to come by Mr. Margreiter's room later to discuss what sessions of the meetings each would attend the next day. About three hours later, Mr. Margreiter was found severely beaten and unconscious in a parking lot three blocks from the Monteleone. The police who found him said they thought he was highly intoxicated, and they took him to Charity Hospital. His friends later had him moved to the Hotel Dieu. Mr.......

Words: 1492 - Pages: 6

Que Es La Pnl

...  ¿Que  es  la  PNL?     Por  Cecilia  Violic  G.  y  Marcelo  Santa  María  V.     La  Programación  Neurolingüística  (PNL),  es  bastante  más  simple  que  su  nombre.     ¿Conoces  a  alguien  que  sea  excelente  en  lo  que  hace?..  Y,  sin  ir  más  lejos,  tú  mismo  ¿En  qué  eres   genial?...     Dentro  de  tantas  cosas  que  hacemos  ,  todos  tenemos  áreas  de  genialidad:    bailar,  relacionarnos,   emprender,  mediar,  cocinar,  acompañar,  crear,  liderar,  ser  papá,  negociar,  meditar  y  muchas   otras.  Sin  embargo,  frecuentemente  no  nos  damos  cuenta  de  cómo  hacemos  lo  que  hacemos.   Simplemente  lo  hacemos.       La  PNL  es  como  una  lupa  que  amplifica  la  excelencia,  los  recursos,  lo  que  haces  bien  tú,  lo  que   hacen  bien  otros,  y  extrae  modelos  para  que  sepas  como  usarlos  más  veces,  conscientemente,   incluso  transfiriéndolo  a  otras  personas  o  a  otras  áreas  de  tu  vida  menos  exitosas.       Un  poco  de  historia…     En  los  años  ‘60...

Words: 1770 - Pages: 8

Mi Nombre Es

...Mi nombre es Tommy Terrell Holmes Jr. Nací el 9 de junio de 1995 en Indianapolis, Indiana. Mi madre, Cheryn Elaine Holmes, sólo tenía diecisiete años cuando dio a luz a mi. soy más viejo que mis otros dos hermanos. sus nombres son Chris y Mike. Mi padre biológico, Tommy Terrell Holmes Sr, era un ex convicto que no estaba interesado en ser uno de los padres, por lo que mi madre me crió básicamente por su cuenta. Mi madre tiene dos hermanos mayores y sus nombres son Robert y Darren. Ambos viven en Carolina del Sur. Mi padre biológico tiene otros tres hermanos y una hermana. Creo que todos viven en la ciudad de Nueva York. La vida era adecuado para mis hermanos y mi mamá. Mi madre luchó contra problemas personales durante gran parte de mi infancia. Algunos de ellos fueron a causa de la muerte de su madre, Sandra Brown, que murió cuando yo era un bebé. mi madre había trabajado en Eli Lily durante tanto tiempo como puedo recordar. Mi madre trabajó duro para ser una madre cariñosa y responsable. ella hizo lo mejor que pudo para criar a sus hijos bien. ella nos enseñó a trabajar duro y ser respetuoso. cuando era niño yo era muy activa. he jugado muchos deportes. yo jugaba al baloncesto, fútbol americano, fútbol, ​​tenis y lucha. aunque me divertí mucho los deportes, me gusta jugar al baloncesto más que los otros. yo jugaba al baloncesto mejor que los otros deportes también. yo jugaba al baloncesto para mi de espacios escolares todos los años hasta que me fui a la universidad. Ahora......

Words: 582 - Pages: 3

La Tierra Es Plana

...LA TIERRA ES PLANA BREVE HISTORIA DEL MUNDO GLOBALIZADO DEL SIGLO XXI La tierra es plana se enfoca en mostrarnos la historia de la globalización desde el descubrimiento del Nuevo Mundo hasta hoy. Este libro habla de la globalización de una manera sencilla, como una realidad que nos afecta a todos. Se presenta un recuento histórico del desarrollo de la globalización, desde el descubrimiento del Nuevo Mundo hasta nuestros días. Thomas Friedman se dedica a contar como una serie de empresas han mejorado su productividad gracias al uso de internet y las nuevas tecnologías (IBM, Windows, Netscape, Entre otros) para realizar parte de su trabajo donde mejor y por menos dinero se pueda hacer. Nace una nueva era de colaboración entre individuos, empresas y países como nunca antes se había visto. Esto está afectando el modo de hacer los negocios y la manera en que los líderes políticos gobiernan. Creo que la tecnología nos facilitará las cosas, y que una buena educación va a ser fundamental en los tiempos que vienen. Espero que nuestros hijos encuentren un mundo mejor. CAPITULO 2 LAS DIEZ FUERZAS QUE APLANARON LA TIERRA El capitulo comienza con una analogía de la biblia y el aplanamiento de la tierra explicando que dios creo el mundo en seis días y el séptimo descanso pero que el aplanamiento de el mundo duro mas con 10 grandes acontecimientos como lo son innovaciones y empresas. Aplanador 1 LOS MUROS SE DERRUMBAN Y LAS VENTANAS......

Words: 3128 - Pages: 13

Que Es Una Campaña

...295099 ¿Qué es una Campaña? Así como campaña en general se entiende como un conjunto de eventos programados para alcanzar un objetivo, campaña publicitaria es la totalidad de los mensajes que resultan de una estrategia creativa; dicho de otra manera, es la suma de todos los esfuerzos publicitarios que una empresa hace en una situación determinada de la vida de un producto. http://publicidadistancia.bligoo.com.co/media/users/19/998691/files/478165/tipos-de-campanas-publicitarias.pdf La campaña publicitaria es un plan de publicidad amplio para una serie de anuncios diferentes, pero relacionados, que aparecen en diversos medios durante un periodo especifico. La campaña está diseñada en forma estratégica para lograr un grupo de objetivos y resolver algún problema crucial. Se trata de un plan a corto plazo que, por lo general, funciona durante un año o menos. 

 Un plan de campaña se resume la situación en el mercado y las estrategias y tácticas para las áreas primarias de creatividad y medios, así como otras áreas de comunicación de mercadotecnia de promoción de ventas, mercadotecnia directa y relaciones públicas. El plan de campaña se presenta al cliente un una presentación de negocios formal. También se resume en un documento escrito que se conoce como libro de planes. http://ricoveri.ve.tripod.com/ricoverimarketing2/id51.html Biblioteca UdeM El autor propone un primer enfoque metodológico desde el “marketing social”, es decir, describe......

Words: 586 - Pages: 3

Que Es Logistica

... Estrategia Empresa Responder a nuestros clientes claves en 24 horas. Objetivos Prioridad a pedidos de clientes claves Políticas Captación de pedidos Procesamiento de pedidos Emisión documentos Disponibilidad stocks Picking/Packing Despacho y Entrega Actividades Proveedor Abastecer Producir Almacenar Despachar Entregar Cliente Ilustración 2: Ejemplo de Despliegue de la Gestión Logística Una de las variables logísticas claves es la calidad de servicio al cliente, la que se mide a través de la calidad del producto, la rapidez con que éste llega al consumidor y el nivel de cumplimiento (fill rate) en relación con lo que éste solicitó. Así como la producción genera valor a través de la transformación, y el marketing a través del intercambio, la logística lo hace coordinando las principales variables de la física: localización del producto (masa) en el lugar (espacio) y el momento (tiempo) apropiado. La fortaleza de la función productiva podría no ser suficiente para que una empresa tenga éxito comercial. Por ejemplo, disponer de tecnología productiva de punta, procesos automatizados y un excelente control permite manufacturar objetos rápidamente y de buena calidad. Sin embargo, si la distribución se realiza descuidadamente, los productos podrían llegar atrasados y dañados al cliente final, perdiéndose todo el esfuerzo realizado. Un ejemplo de ello se observa en Chile en el rubro alimenticio, en donde los supermercados, que tienen......

Words: 2352 - Pages: 10

The 3 Es of Om

...making small, incremental improvements within a business. It is based on the belief that these incremental changes will add up to major improvements over time and it is as much about tactics (i.e. specific improvements) as it is about changing the culture of the organization to focus on opportunities for improvement rather than problems. At the other extreme, there is the Business Process Reengineering which advocates starting from a clean slate with a quantum leaps. Whatever techniques/methods is used it relative the pulse of an organisation. Your objectives In this chapter you will learn about the following: * Understand the 3 Es of operational excellence * Understand the importance of the 3 Es * Understand the techniques/methods to achieve the 3 Es * Understand how to acehive the 3 Es in the business context 1 What is the 3 Es Businesses have a tendency to focus on one or other of the three E’s as shown in Figure 4.1 : Figure 4.1 DEFINITIONS a. Economy – doing things as cheaply as possible, avoiding spending more than is necessary b. Efficiency – doing things as smoothly as possible, eliminating processes and activities that do not lead closer to the finished product. c. Effectiveness – doing things as well as possible, making sure that the end result is a close match to what the customer actually wants. Excessive economy can cause......

Words: 5180 - Pages: 21

The 3 Es of Om

...making small, incremental improvements within a business. It is based on the belief that these incremental changes will add up to major improvements over time and it is as much about tactics (i.e. specific improvements) as it is about changing the culture of the organization to focus on opportunities for improvement rather than problems. At the other extreme, there is the Business Process Reengineering which advocates starting from a clean slate with a quantum leaps. Whatever techniques/methods is used it relative the pulse of an organisation. Your objectives In this chapter you will learn about the following: * Understand the 3 Es of operational excellence * Understand the importance of the 3 Es * Understand the techniques/methods to achieve the 3 Es * Understand how to acehive the 3 Es in the business context 1 What is the 3 Es Businesses have a tendency to focus on one or other of the three E’s as shown in Figure 4.1 : Figure 4.1 DEFINITIONS a. Economy – doing things as cheaply as possible, avoiding spending more than is necessary b. Efficiency – doing things as smoothly as possible, eliminating processes and activities that do not lead closer to the finished product. c. Effectiveness – doing things as well as possible, making sure that the end result is a close match to what the customer actually wants. Excessive economy can cause......

Words: 5180 - Pages: 21

The 3 Es of Om

...making small, incremental improvements within a business. It is based on the belief that these incremental changes will add up to major improvements over time and it is as much about tactics (i.e. specific improvements) as it is about changing the culture of the organization to focus on opportunities for improvement rather than problems. At the other extreme, there is the Business Process Reengineering which advocates starting from a clean slate with a quantum leaps. Whatever techniques/methods is used it relative the pulse of an organisation. Your objectives In this chapter you will learn about the following: * Understand the 3 Es of operational excellence * Understand the importance of the 3 Es * Understand the techniques/methods to achieve the 3 Es * Understand how to acehive the 3 Es in the business context 1 What is the 3 Es Businesses have a tendency to focus on one or other of the three E’s as shown in Figure 4.1 : Figure 4.1 DEFINITIONS a. Economy – doing things as cheaply as possible, avoiding spending more than is necessary b. Efficiency – doing things as smoothly as possible, eliminating processes and activities that do not lead closer to the finished product. c. Effectiveness – doing things as well as possible, making sure that the end result is a close match to what the customer actually wants. Excessive economy can cause......

Words: 5180 - Pages: 21

ÉRtéKalapú KormáNyzáS éS Korrupció

...Értékalapú kormányzás Beadandó házidolgozat A korrupcióellenes ipar és a rendszerszintű korrupció vizsgálata és kapcsolata I. Bevezetés Házidolgozatom kiindulási pontjaként a korrupció visszaszorításával kapcsolatos problémákat boncolgató, álláspontom szerint annak két egyik legnagyobb akadályát jelentő problémát tárgyaló cikkeket választottam. Ezek között elsőre talán nem találunk egyértelmű kapcsolatot, de a cikkek által felvetett témák átgondolását követően azonban gyorsan rá fogunk jönni, hogy a két problémakör gyökerei nagyon is közel esnek egymáshoz. A korrupcióellenes küzdelem egyik alapja ugyanis a hitelesség. Bárki tűzi is zászlajára ezt a célt, más mozgalmaknál hangsúlyosabban jelenik meg az az igény, hogy a reformokat követelő hangadók a nyilvánosság szemében olyan személyek legyenek, akiket nem érhet az a vád, hogy a mozgalomból anyagi hasznot húznak. Ennek oka az, hogy a maga a korrupció is végső soron a köz kárára történő egyéni haszonszerzésként értelmezhető. Ezen kiindulópont alapján a mozgalom ellenzői, vagy a korrupcióellenes folyamatok akadályozásában érdekelt csoportok még azzal vádolhatják a korrupcióellenes csoportokat, hogy saját önös érdekük és a program fenntartása érdekében tulajdonképpen egy gerjesztett problémát próbálnak látszatintézkedésekkel orvosolni. Manapság nem nehéz belátni, hogy ennek a félelemnek van jogalapja, a régebb óta működő női/faji vagy más tekintetben egyenlőséget követelő mozgalmakat – sőt még a......

Words: 1483 - Pages: 6

Que Es Estrategia

...QUE ES ESTRATEGIA? En la explicación del cambio estructural que se ha manejado hasta ahora, en el momento en que se establece una interacción con el entorno es cuando se comienza a habar del desarrollo de estrategias. Este, puede darse de muchas formas, ya sea mediante la innovación en procesos, productos, servicios, tecnología, u otros factores productivos que generen resultados positivos dentro del marco de la gestión administrativa. Como se dijo en un comienzo, para tener una mayor aproximación hacia el tema tenemos que partir del punto en que debe tenerse claro que significa implementar estrategias hacia el logro de objetivos propuestos y para que se hace. Desde que surgió la dirección estratégica en la década del sesenta del siglo XX, hay consenso, por los autores que abordan el tema, que la necesidad de proactividad ante la agresividad y cambios bruscos en el entorno fue uno de los elementos que hicieron necesaria su aparición y posterior difusión por todo el mundo hasta convertirse en una de las herramientas de dirección más empleadas en el mundo. La creación de elementos que ayuden a la consolidaron de la cultura organizacional mediante variaciones en los procesos dentro de la estructura con el fin de obtener supervivencia en el entorno actual de acontecimientos es una de las tantas definiciones que se toman sobre la asimilación de la estrategia dentro de las organizaciones. La estrategia es la respuesta a dos preguntas: ¿qué es nuestro negocio? y ¿Qué debería ser?....

Words: 4318 - Pages: 18

Nuevas Series | Eps8 Hollywood Love Story season 1 | Witches of East End