Det Moderne Gennembrud

In: Historical Events

Submitted By IamChuckNorris
Words 2865
Pages 12
Det moderne gennembrud

En litterær revolution

Mens verden moderniseres, hersker de nationalromantiske forestillinger fortsat. Æstetisk er de litterære idealer ude af trit med en moderne storbys puls.
Georg Brandes (1842-1927) destruerer på kort tid det fundament, som den danske litteratur hviler på, og baner vejen for en tiltrængt modernisering.
Den 3. november 1871 begynder Brandes en af sine forelæsninger over emnet: Hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur på Københavns Universitet (link: http://www.danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/georg-brandes-om-hovedstroemninger-i-1800-tallets-litteratur-1871/). Da forelæsningsrækken et par år senere er forbi, er den danske litteratur afgørende forandret.
Brandes præciserer, hvilke problemer den moderne litteratur sætter under debat i Europa. Her tager litteraturen stilling til forholdet mellem de to køn, ejendomsforholdene, religionen og samfundet. Forelæsningerne bliver signalet til et litterært opbrud, en litterær revolution. Rygtet om den unge mand, der har sat København på den anden ende, når hele Skandinavien rundt. I løbet af få år bliver København centrum for den moderne nordiske litteratur. De senere verdenskendte svenske og norske forfattere: August Strindberg, Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson valfarter hertil. Herved kommer Brandes forelæsninger til at ændre den skandinaviske litteratur radikalt.
I løbet af få år er resultatet synligt. Vi får en række forfattere, der i dag regnes blandt vore bedste: J. P. Jacobsen, Herman Bang og Henrik Pontoppidan. I rækken bag dem står nogle kendte, men mindre betydningsfulde forfattere som Holger Drachmann, Sophus Schandorph og Erik Skram. Endelig får vi det første gennembrud for en hel generation af kvindelige forfattere. De skriver alle om kønslivet, religionen og samfundet, men deres udtryk er individuelt, de bruger deres…...

Similar Documents

Aspecte Moderne Ale Marketingului Promovat Prin Internet

...Aspecte moderne ale marketingului promovat prin internet Introducere în marketingul pe internet Odată cu creşterea exponenţială a popularitătii Webului - instrument primordial de utilizare a Internetului - o activitate din ce în ce mai profitabilă a început să fie exploatată de către un număr crescând de companii: publicitatea şi marketingul electronic, instrumente ce oferă posibilităţi enorme la un cost minimal. Cu mai mult de 30 milioane de utilizatori în toată lumea şi o rată de creştere a numărului de utilizatori de 10-15% pe lună, activitatea de marketing pe Internet devine mult mai uşoară decât cea prin metodele clasice. Dacă se ia în consideraţie faptul că o campanie tipic de marketing determină o rată de răspuns de cel puţin 2%, teoretic rezultă un număr de răspunsuri pe Internet de câteva mii, cel puţin. Din ce în ce mai multe întreprinderi - din toate sectoarele economice - încep să realizeze potenţialul enorm al noului mediu de comunicaţie electronică, internetul. Pentru a avea acces la un auditoriu de câteva milioane de "spectatori" - şi potenţiali clienţi - marile reţele de televiziune oferă preţuri de ordinul zecilor sau sutelor de mii de dolari pentru spoturi publicitare de 30 de secunde; pentru a atinge o asemenea audienţă, doar giganţi ca IBM, Coca Cola sau Ford îşi puteau permite campanii publicitare de milioane de dolari. Însă prin Internet, orice companie îşi poate asigura o prezenţă neântreruptã, 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an, pentru......

Words: 30989 - Pages: 124

Det Røde Bånd

...Det Røde Bånd Mit navn var Judas. Jeg var 25 år gammel og skulle lige straks giftes med en kvinde, jeg ikke elskede. Hvorfor gifte sig med nogen, man ikke elskede? Det lette svar ville nok være, at hun havde et højt antal point. Åh, og at det ville gøre mine mødre glade. Mange point og glade mødre var jo lidt, hvad de fleste ønskede af livet. Desværre for mig var jeg gået hen og blevet forelsket i en helt forkert slags menneske. Forrykt, styg, sindssyg; der fandtes mange navne for min kærlighed. Det værste var dog næsten tanken om, at den var gengældt. ”Godmorgen skatter. Så er det din store dag!” lød det lige ved siden af min seng. Min ene mor, Sannah, havde sit ansigt så tæt på mig, at jeg nærmest kunne smage hendes sirupånde. Jeg vendte forskrækket hovedet om, bare for at finde min anden mor, Gwentru, mindst lige så tæt på. ”Du må skynde dig op og spise noget, så vi kan få dig i tøjet og for alvor gøre os klar til festlighederne!” Det var formentlig ikke helt ordret nedskrevet, men kommandoen lød i hvert fald noget i den stil. Min krop var halvvejs ude på toilettet, før jeg opfattede, hvor lidt klokken egentlig var. ”5.15?,” kom et vredt udbrud fra mig, men jeg turde ikke stoppe op og høre det ton af undskyldninger og forklaringer, de bekymrede mødre kunne kaste over mig. Efter at have låst døren bag mig og fået tisset af, stod den på boblebad. Boblebadet måtte være en af de bedste opfindelser nogensinde. En af mine gamle veninder......

Words: 2675 - Pages: 11

Starten På Det Politiske Liv

...Starten på det politiske liv og optakten til Grundloven Siden den franske revolution i 1789 havde Europa været præget af demokratiske bevægelser, og Danmark var ingen undtagelse. Efter oprettelsen af de rådgivende stænderforsamlinger i 1831 ansøgte den danske officer A. F. Tscherning regeringen om tilladelse til at oprette, hvad vi i dag vil kalde en debatklub. Regeringen, som på dette tidspunkt bestod af kongen og hans udvalgte embedsmænd, afslog Tschernings ansøgning. De var klar over, at en sådan klub ville føre til partidannelse. I stedet begyndte Tscherning at invitere til fester, hvor mange afholdt politiske ”festtaler”. Disse fester blev starten på den liberale partidannelse. I 1834 blev avisen Fædrelandet grundlagt. Tre år efter strammede regeringen censuren, og kongen forbød også Tscherings årlige majfest, men talerne fortsatte og blev ved med at fastslå, at ”bonde” og ”borger” måtte stå sammen og få afskaffet fæstevæsen og få udbredt selveje. På trods af censuren voksede avismediet, og det medførte, at festerne blev endnu mere politisk orienterede, og at ønsket om en fri forfatning opstod. I 1846 grundlagde bønder og borgere Bondevennernes selskab, som fra start havde 3000 medlemmer. Selskabet gik sammen om en række krav og mål, som bl.a. var afskaf-felsen af enevælden. Presset mod enevælden var nu stort, og revolutioner omkring i Europa satte yderligere skub processen. I 1848 blev regeringen afskediget, og ved valg blev der dannet en rådgivende forsamling, som......

Words: 311 - Pages: 2

Tom Kristensen: Det Skabende Øje.

...litteratur. Ekspressionismen: er en kunstnerisk stilperiode i Europa fra ca. 1910-1925. Ekspressionismen tager udgangspunkt i det indre og noget som skal udtrykkes. Her bliver det ydret farvet af det indre, og det betyder at det ydre bliver besjælet og forvrænget. Ekspressionismen: er en kunstnerisk stilperiode i Europa fra ca. 1910-1925. Ekspressionismen tager udgangspunkt i det indre og noget som skal udtrykkes. Her bliver det ydret farvet af det indre, og det betyder at det ydre bliver besjælet og forvrænget. I teksten ”Det skabende øje” som er skrevet af Thomas Kristensen i 1956 ligger man meget mærke til Kristensen specielle måde at skrive på. Kristensen skriver nemlig i noget der hedder ekspressionistisk, det vil sige at Kristensen skriver sine fortællinger basseret på lyde, farver og indtryk, men samtidig er hans lyrik meget voldsomt og musikalsk. Dette gør at man lever sig mere ind i hans historier, og virkelig tror på det han siger. Når man læser Kristensens fortællinger kan man leve sig ind i hans historier, man skaber nogle billeder i hovedet og man kan mærke hans følelser og leve sig ind i hans meninger. I den første del af teksten, fortæller Kristensen om en oplevelse han havde som barn. ”Når man som dreng var stolt af sine skarpe øjne og glædede sig over den ydre verden med dens mange farver” i citatet kan man se at Kristensen fortæller om hvordan det er at være barn. Som barn ser man anderledes på tingene, man har mere glæde i livet og ser derfor livets......

Words: 1466 - Pages: 6

Det Moderne Gennembrud

...Hip Hip Hurra  Billedets udseende  Hip Hip Hurra er lavet af P.S. Krøyer i 1888. Målet på maleriet er 134,5x165,5 cm og er udstillet på Göteborgs Kunstmuseum.  Der ses en forsamling på 11 personer, som ses i normalperspektiv. Heriblandt er P.S. Krøyer, Michael Ancher, Anna Ancher og Helga Ancher. De sidder i en have omkring et opdækket bord med champagne. Det er et meget festligt billede, og man ser glæden i deres ansigtsudtryk. Der sker en bevægelse i billedet ved, at de er ved at skåle - stemningen er i top.  Krøyer har placeret sig selv og de andre kunstnere i det gyldne snit. Hans pointe var at male kunsternes fællesskab, og dette kan være begrundelsen for, at han har placeret lige præcis dem i det gyldne snit. Man kan også fornemme i billedet, at der er et godt fællesskab mellem malerne.  Damen i venstre nederste hjørne - Martha Johansen - sidder lidt væk fra de andre. Man fornemmer, at hun er en tilskuer til de andre. Hun sidder med glasset på bordet og er ikke klar til at skåle sammen med de andre. Hun er også blevet malet med de lidt køligere farver, end personerne i højre side. Personerne i højre side er malet med varmere farver, og dette kan også være fordi, at de har en større betydning for billedet end de Martha.  Kropsbruget viser, at de er igang ed en fest. At mændene står op kan afspejle, at kvindernes rolle var mere begrænset end mændenes. Dengang passede kvinderne børnene og dette afspejler Anna også ved, at hun holder om Helga.    I......

Words: 568 - Pages: 3

Det Blomstrende Slagsmål

...forfatter og har bl.a. skrevet " Det blomstrende slagsmål" som er et digt fra hans digtsamling Fribytterdrømme som udkom i 1920. Digtets handling forgår på en bar, hvor der er mange fulde mennesker og rummet tåget af røg. To mænd spiller billard. Den ene af mændene rammer den anden mands glas med sin billardkø, så glasset falder ned og går i stykker. Den anden mand bliver meget sur og slår den anden mand så der strømmer blod ned af hans ansigt. Begge mænd bliver mere og mere sure, og slagsmålet bliver værre og værre. De får begge mange skrammer, da de ikke kan styre dem selv på grund af fuldskab. Teksten er delt op i 6 strofer af 8 vers. Tekstens rimrytme i første strofe er ABBACCDE og i de resterende strofer er den ABBACCDD og der indgår både klamrerim og parrim. Et eksempel på klamrerim er f.eks. "Der flammer en himmel i rasende hvidt for hans øjne, dom svinges et glødende sværd i tågeblåt vejr. Han glatter de krøller, som ned over panden er strøgne." Hvor øjne og strøgen og sværd og vejr rimer. Et eksempel på parrim kunne være "Se valmuens blod! I sne har den rod!" Hvor blod og rod er parrimet. I strofe 1 til midten af strofe 2 bliver vi ført ind i en bar og får en beskrivelse af hvordan det ser ud. "Der sejler et grønt Billard mellem borde og stole. Det vugger i tågernes sø" og "Og drukkenskabs-guder behersker den frodige ø" Fra midten af strofe 2 begynder handlingen. Den ene mand slår til den anden mands glas og det bryder ud i slagsmålet. I......

Words: 687 - Pages: 3

Jeg Kender Ikke Det Her

... Og, som paa Hogarths Plade I bittert Lune stukket, Var over Fattigbøssen Tæt Spindelvævet trukket.   Istedenfor et Orgel, Til Vinterstormens Tuden, Peb Døren med sit Hængsel Og klirrede Blyruden.   Det eneste Par Engle, Som fandtes, laae i Gruset, Ormstukne, invalide, Henslængt i Vaabenhuset.   Og Lysene paa Altret Var ikke tændt — bevares! Der gives intet Sted, hvor Meer ugeneert kan spares.   De tommelange Stumper Stod paa Profit i Stagen, Og Dugen var et smudsigt Og stoppet gammelt Lagen.   Der var en dyb Forladthed, En Kulde og et Øde, Der var en rædsom Tomhed, Som i en Grav hos Døde.   Der var — dog nok om dette! Du vil ei mere høre, Og jeg vil ikke heller Det Værste just berøre.   Nok vel, til at forstemme En Virtuos, endsige En Dilettant i Troen Som mig og mine Lige.   Men du — var ved min Side; Jeg saae din unge Pande I renest Stiil en Kuppel, En yndig Hvælving danne.   Paa den var ingen Fure; Der var en himmelsk Eenhed I disse Liniers Bøining, I disse Farvers Reenhed.   Og dine Blik, som Ungdoms Og Uskylds Engle tændte, Var Alterlys, som roligt Med klare Straaler brændte.   Det stumme Sprog i Smilet, I Mundens Form og Rødme, Overgik alle Psalmers Livsalighed og Sødme.   Fuldværd et Sølverorgel I Pulpiturets Stole Var en melodisk Rislen Mig af din Silkekjole.   En......

Words: 333 - Pages: 2

Fiche de Lecture - Nos Temps Modernes

... ------------------------------------------------- Fiche de lecture nos temps modernes Alex VEYNAND Introduction Nos temps modernes est le troisième ouvrage écrit par Daniel Cohen, professeur de sciences économiques et spécialiste de la dette souveraine. Celui-ci succède à « Les Infortunes de la prospérité » (1994) et « Richesse du monde, pauvreté des nations » (1997). Cet essai a reçu le prix « Livre d'économie de l'année 2000 » décerné par le Sénat français. Au travers de cet ouvrage, Daniel Cohen s'attache à analyser la transition du modèle fordiste où l’on ne tient pas compte de la subjectivité du travailleur, à « nos temps modernes ». Ce faisant, en dévoilant les mécanismes qui ont lentement conduit à ce changement, tel que le développement libéral et la force grandissante des marchés financiers, l'auteur, pour lequel rien n’est irréversible, tente de répondre à la question suivante: dans quelle mesure peut-on affirmer que nos temps modernes sont pires qui ceux qui les ont précédés ? Sommaire Dans un premier chapitre « La nouvelle vague », Daniel Cohen s’attache à analyser la difficile transition du modèle fordiste, c’est-à-dire celui de la déshumanisation du travailleur avec l’apparition du travail à la chaîne, vers un nouveau modèle productif des temps modernes où le travail ne prend jamais réellement fin. Dans un deuxième chapitre « Burnt Out », le plus appréciable du livre, l’auteur met à la lumière du jour les pathologies...

Words: 1124 - Pages: 5

Det Det Bjff

...kommer frem med nogle synspunkter hvor han fremhæver, hvordan det er at stå ved kridtstregen, hvilke konsekvenser og handlinger der kan fremstå. ----- Problemformulering: Hvilke konsekvenser opstod der under/efter besættelsestiden, for de danske mænd, der havde været østfrontfrivillige? Hvorfor kan der opstå uoverskuelige og katastrofale konsekvenser ved ”at stå ved kridtstregen”, som der fremstilles i Erik Aalbæk Jensens roman Kridtstregen (1976)? Redegørelse: Adolf Hitler, som sad på magten i Tyskland, angreb Sovjetunionen den 22. Juni 1941. Det blev den mest blodtørstige krig i historien. Målet var, at afskaffe kommunismen, jøder og diverse racer som Hitler ikke følte passede ind i det tyske system, så der kunne skabes mere plads til den tyske befolkning. Østfrontfrivillige var danske statsborgere, der under andens verdenskrig meldte sig til den tyske hær, waffen SS. Den danske befolkning havde skabt sig et had imod de frivillige dansker der valgte at droge i krig. Men regeringen havde været samarbejdsfrivillig med besættelsesmagten. Der var cirka 7.000 danskere der kæmpede ved Østfronten, mens andre var i koncentrationslejre. Under besættelsestiden havde tyskerne en stor indflydelse, angående økonomi og politik i Danmark. Modstandsbevægelserne blev dog sat i dårligt lys fordi de netop havde sat en trussel imod tyske værnemagterne i Danmark. Det resulterede til at vi ikke kan vide hvilke konsekvenser det har skabt sig og hvordan de arbejdede. ......

Words: 1949 - Pages: 8

Det Moderne Gennembrud

...Det moderne gennembrud Der er iblandt forskere uenighed omkring fastsættelsen af perioden, der karakteriseres som Det moderne gennembrud, men indenfor dansk litteratur er det hovedsageligt perioden fra 1870 -1890. Det konkrete begreb, Det moderne gennembrud, udtrykker fornyelse og brud med ældre traditioner. Udtrykket stammer fra Georg Brandes (1842-1927), som i 1883 udgav bogen Det moderne gennembruds mænd. Han var en af de mest betydningsfulde personligheder i Norden, når man omtaler denne periode. Igennem hans berømte forelæsninger på Københavns universitet i de første par år af 1870’erne, formidlede han sit budskab; han ønskede et opgør med romantikken og en ny form for litteratur. Litteratur, hvorigennem problemstillinger, især politiske og samfundsmæssige, skulle udtrykkes. ”Danske forfattere skriver ikke om vore liv, men om vore drømme”. Sådan udtrykte han sig meget præcist, og dette citat er meget sigende om den kritik, han rejste af litteraturen, som den var i Danmark på dette tidspunkt. Brandes fornemmede reaktion i den danske litteratur men ikke revolution. Derfor forsøgte han med sine forelæsninger, at få tilhørerne til at indse at behovet for realistisk og problematiserende litteratur var nødvendigt at opfylde, for at følge med den europæiske litteraturs udvikling. Georg Brandes fører hermed også Nietzsches litteratur til et gennembrud i Europa. Heri skildres personlige problematikker og refleksioner over det sjælelige liv. Ergo betød det et......

Words: 1441 - Pages: 6

Det Gav En 4.

...stretching. | |Forklaring: |”the” foran art. | |2. | | |Rettelse: |He knew he would have to worry about his chances of getting a job later in life. | |Forklaring: |Det er i nutid, og der bliver kun snakket om en ”he” | |3. | | |Rettelse: |By some people body modifications and body art are seen as signs of strength and self-esteem. | |Forklaring: |Det er flertal, så man laver by some people om til ”they are.” | |4. | | |Rettelse: |The method of stretching ears presented in Haworth’s article sounds rather painful. | |Forklaring: |Painfully betyder ”in a painful way” så man fjerner ’ly’ ......

Words: 1268 - Pages: 6

Ja Det

...vej mod det papirløse samfund, så hvorfor ikke lave en online formelsamling som alle kunne bruge. Vi var begge fascineret af internettets muligheder, hvormed projektet faldt os naturligt. Vi vandt ikke denne konkurrence, men til gengæld blev vores online formelsamling en større succes end vi havde forventet. Siden som i flere år lå på http://www2002159.thinkquest.dk viste sig at blive brugt hyppigt. Oftere og oftere kom der mail i vores indbakke med rosende ord, forslag til ændringer og enkelte rettelser. Da ThinkQuest for længst er lukket ned, valgte jeg at integrer den på min hjemmeside www.kthostrup.dk hvor jeg havde mulighed for at opdaterer den lidt. Der var ikke længere adgang til ThinkQuest, og siden havde brug for enkelte tilretninger. Siden er netop blevet lanceret på www.dinformelsamling.dk og www.formelsamlingen.com hvor den fremover vil være at finde. Ideen er, at matematik og fysikdelen skal opdateres af HTX’er som har interesse i at supportere opdateringer og vedligeholdelse af siden. En side som altid skal forblive gratis at benytte. Men det kræver at der er HTX’er som melder sig under ”fanerne”. Som tiden er gået, er både Kim og jeg i gang med uddannelser, som er langt fra den tekniske matematik og fysik, hvormed vores viden omkring de to områder desværre er svundet ud til fordel for anden viden. Det betyder at vi har planer om at udvide formelsamlingen med økonomiske formler, hvormed HHX’er i fremtiden også vil kunne gøre brug af samlingen. Men det er kun......

Words: 18204 - Pages: 73

New Kan Det Gå

...HOMOSEKSUELLE I FOLKEKIRKEN Fleretal fra folketinget vil ikke gøre det kun hvis kirken selv vil. Gift,Rådhuset, nogle præster:imod gift i kirke pga. De siger at biblen ikke tillader det. PAULUS: NR.2 EFTER JESUS. UDDANNET SOM JØDISK SKRIFTLOG. DE FØRSTE BREVE SKREVET CA. 20 ÅR EFTER JESUS DØD. BREVENE INDEHOLDER TIT OPFORDRING. SAUL= HANS JØDISK NAVN TO VERDNER: SARA, 17 ,JEHOVAS VIDEN,FEST TEIS, OVERNATTE, SAMTALE,FLYTTER SAMMEN MED TEIS,PRØVER SE FAMILIEN MEN UDEN HELD,THEA DØD, BLOD NEJ, PÅ VEJ VÆK FRA DET GAMLE LIV OG HEN TIL NOGET NYT. NEW AGE: NEW AGE= NYE TIDSALDER,VANDMANDS TIDSALDER, OPSTOD I 1960, TANKER OG METHODER FRA FLERE RELIGIONER. guddommelige findes i menneskets eget indre, jeg bestemmer selv, alting hænger sammen. Nye og gamle religioner: mange nye religioner har ofte kendetegnet af lukkethed, som jehovas viden. 2 typer religioner, den ene har gud sagt til mennesket hvordan vi skal leve, den anden søger mennesker efter det gudommelige. ISLAM: 600-tallet, 1milliard, allah, kaba=firkant. Mekke, muhammed og hans farfar, khaidja og muhammed gift, flygter til yathrib, ændrede navn til medina=profetens by, mekka flere religioner, hellig skrif= koran, zaid skrev alt. Englen gabriel i 23 år. Fem søjler ramadan= faste om dagen. trosbekendelse valfart= alle skal tage til mekka. bøn almisse= 2,5skat. Muhammed var et sendebud.shiamuslim=ali sunnimuslim= abu bakr Jødedom:tenach, jødernes opgave: vise hvem gud er ved at leveet godt liv.......

Words: 433 - Pages: 2

Dho - Det Athenske Demokrati

...og det Athenske Demokratis Opbygning 3 Befolkningen 4 Borgerne 4 Metoikerne 5 Slaverne 5 Institutionerne 5 Folkeforsamlingen 5 Folkedomstolen 5 Femhundredemandsrådet 6 Embedsmændene 6 3. Hvordan så Athenerne på demokratiet 7 3.1 En sand demokrat? 7 3.2 Kritikernes syn på demokratiet 7 3.2.1 Medbestemmelse 8 3.2.2 Lighed i valg 8 3.2.3 Opnåelse af begrundet indsigt 9 3.2.4 kontrol med dagsorden 9 3.2.5 Ingen udelukkelse af voksende 9 4. Var det Athenske demokrati overhovedet demokratisk? 9 5. Er det demokrati vi lever i i dag magen til det athenske demokrati 9 6. Konklusion 10 7. Litteraturliste 11 1. Indledning Det demokrati vi kender i dag bygger på to aspekter: dels et politisk system, med dertilhørende demokratiske institutioner og dels en politisk ideologi med frihed og lighed som nøgleord[1]. Dette demokrati har sine rødder i det antikke Grækenland, hvor man så det, historikerne kalder verdens første demokrati. Demokratiet dukkede frem igen ved Den Amerikanske Frihedskrig (1776-1783) og ved Den Franske Revolution (1789-1799), men vi skal helt frem til omkring 1848, efter revolutionerne, før de europæiske stater begyndte demokratiseringen[2]. På trods af demokratiets skrøbelige historie er det i dag et ideal, der stræbes efter i mange samfund, da det giver, dem der vil have det, indflydelse og medbestemmelse. I oldtidens Grækenland var det......

Words: 3883 - Pages: 16

Det Store L

...Peter Kaspersen TEKSTENS TRANSFORMATIONER En undersøgelse af fortolkningen af den litterære tekst i det almene gymnasiums danskundervisning Ph.D.-afhandling Dansk Institut for Gymnasiepædagogik Syddansk Universitet 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord Første del. Forudsætninger Kapitel 1. Debatten om faget Fremtidens danskfag Litteratursynet i Fremtidens danskfag Danskfagets mangler Den litterære fronts modangreb En fagdidaktisk kritik Kapitel 2. Afhandlingens placering i debatten Samfundssyn Didaktiksyn Litteratursyn Inspirationen fra Fremtidens danskfag Inspirationen fra litteraturteorien Inspirationen fra systemteorien Dannelsessyn Utraditionel dannelse Sammenfatning af første del Anden del. Teorier Kapitel 3. Den sociokulturelle udfordring Vygotsky Bakhtin Hvorfor ikke sociokulturalisme? Kapitel 4. Amerikansk litteraturpædagogik Klasserummets dialog Fortolkningens instanser Læsercentrerede teorier – og derudover Kapitel 5. Systemteori Bruner iagttaget af Luhmann 1 1 3 4 6 9 10 13 13 16 21 22 24 28 31 34 36 38 38 39 44 48 50 50 57 61 68 68 Systemteoriens grundlæggende paradoks Kommunikationsbegrebet Meningsbegrebet Systemteoretisk uddannelsesteori Interaktionssystemet undervisning Systemteori og danskundervisning Videns- og læringsformer. Stokastiske processer Systemteoretisk kunstteori Det selvprogrammere(n)de værk Kunstsystemets historie Litteratur og undervisning Kritik af Luhmanns systemteori Kapitel 6. Pædagogisk forskning......

Words: 201508 - Pages: 807

Schminkkoffer Set Profi Qualität 51 teilig im Alukoffer NEU OVP | Plácido Domingo | أفلام أجنبية أفلام رعب Web Dl فيلم Nun 2017 مترجم