Gejala Sosial

In: English and Literature

Submitted By synster
Words 933
Pages 4
Gejala sosial “black metal” bukan lagi perkara baru dikalangan pelajar dan remaja di Malaysia. Bahkan gejala ini semakin menjadi-jadi umpama “cendawan tumbuh selepas hujan”. Black metal dapat didefinisikan sebagai kumpulan yang bersendikan kepada pemujaan syaitan yang telah diasaskan di barat dan terkenal dengan muzik berentak keras, bingit serta liriknya kasar, menjerit dan tidak jelas sebutannya. Mesej yang dibawa dalam setiap lagu mereka pula menolak kewujudan tuhan, menggalakkan seks rambang dan keganasan. Kumpulan black metal juga menggalakkan bunuh diri dan berfahaman bebas. Malah lagu-lagu mereka bukan sahaja pelik bahkan tidak merdu langsung mengikut definisi muzik. Oleh sebab itu, tidak hairanlah ada pihak menggatakan inilah “bunyi syaitan” tetapi dianggap indah oleh pengikutnya. Kesimpulan kecil yang dapat dibuat mengenai black metal, mereka mahukan kebebasan dan benci peraturan.

Saban hari bilangan remaja yang terjebak dengan gejala sosial black metal kian meningkat. Jika ditinjau sepintas lalu, gejala sosial ini seolah-olah epidemik atau wabak yang menjangkiti pelajar dan remaja terutama remaja melayu. Masalah sosial black metal ini sebenarnya masalah lama yang diberi manifestasi baru kerana kelekaan diri sendiri. Selain itu, gejala black metal ini merupakan masalah masyarakat yang telah membelakangkan adab dan budayanya sendiri sehingga wujud satu kekosongan atau vacum yang kaku dan bisu. Kjegiatan black ini metal adalah satu kegiatan yang berunsurkan pemujaan dan penyembahan syaitan malah ada pengikut mereka yang sudah meminum darah kambing sebagai tanda setia kepada kumpulan mereka.

Hasil daripada siasatan, polis mendapati 10 pelajar dari sebuh sekolah menengah di parit buntar mula terbabit dengan kumpulan black metal sejak tahun 1999. Selain itu, ada diantara pelajar berkenaan terbabit dalam upacara membakar ayat al-quran dan mengikuti upacara…...

Similar Documents

Corporate Sosial Responsibility

...lines yaitu tanggung jawab perusahaan pada aspek sosial, lingkungan, dan keuangan. Menurut The World Business Council for Sustainable Development, CSR merupakan komitmen dan kerjasama antara karyawan, komunitas setempat, dan masyarakat agar memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dari aspek ekonomi, perusahaan mengungkapkan suatu apabila informasi tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dari aspek investasi, investor cenderung menanamkan modal pada perusahaan yang memiliki kepedulian pada masalah sosial. Perusahaan akan menggunakan informasi tanggung jawab sosial sebagai keunggulan kompetitif perusahaan. Dalam aspek hukum, perusahaan harus taat pada peraturan pemerintah seperti Undang-Undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 dan Undang- Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 yang mengharuskan perseroan melaksanakan aktivitas CSR (Zarkasyi, 2008). Dengan demikian, CSR merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan. Penelitian mengenai CSR telah banyak dilakukan baik di Indonesia maupun di negara 3 lain, misalnya Widiastuti (2002), Mahoney et al (2003), Zuhroh dan Sukmawati (2003), Suratno et al (2006), Fauzi et al (2007), Fiori et al (2007), dan Sayekti dan Wondabio (2007). Penelitian yang menginvestigasi hubungan CSR dan kinerja perusahaan yang meliputi kinerja keuangan dan kinerja ekonomi dilakukan oleh Mahoney et al (2003) yang meneliti hubungan antara kinerja sosial dan lingkungan perusahaan dengan......

Words: 3315 - Pages: 14

Kemerosotan Disiplin Asas. Kenapa Dan Apa Tindakan Perlu Diambil

...memerlukan anggota yang tidak berkaliber untuk melaksanakan tugas negara. 2. Namun sejak akhir-akhir ini ATM telah dicemari dengan gejala-gejala yang boleh merosakkan imej pasukan-pasukan dan secara tidak langsung insiden-insiden ini menjadi salah satu persepsi negatif masyarakat terhadap ATM. 3. Justeru semua peringkat anggota didalam pasukan perlu lebih peka dan prihatin dalam situasi ini dan memainkan peranan masing-masing agar gejala-gejala yang tidak sihat tidak menjadi diri dalam dagingdemi menjaga imej dan dan keupayaan sesebuah pasukan. Peranan serta kesedaran individu dan instalasi perlu agar gejala-gejala ini dapat di atasi dengan berkesan oleh setiap lapisan pemimpin. TUJUAN 4. Kertas kerja ini dibentangkan bertujuan bagi membincangkan berkenaan kemerosotan disiplin asas yang berlaku di pasukan dan bagaimanakah tindakan yang perlu diambil bagi menanganinya. SKOP 5. Skop perbincangan kertas ini merangkumi seperti berikut: a. FAKTOR-FAKTOR KEMEROSAKAN DISIPLIN * Tidak Hadir Tanpa Cuti (THTC). * Penyalahgunaan Dadah. * Pengaruh Sosial. b. TINDAKAN BAGI MENGELAKAN KEMEROSATAN DISIPLIN c. RUMUSAN d. PENUTUP A. FAKTOR-FAKTOR KEMEROSOTAN DISIPLIN *Tidak Hadir Tanpa Cuti (THTC) 6. THTC adalah fenomena lumrah yang dihadapi di setiap pasukan. Setiap anggota yang terlibat dengan gejala ini akan menimbulkan pemasalahan baru dari segi sumber manusia dan pentadbiran. Kes ini juga mengundang persepsi negatif......

Words: 737 - Pages: 3

Masalah Sosial : Hubungan Songsang

...Pengajian Am (Masalah Sosial) Laras Sastera Ahli Kumpulan : 1. Norfaidah binti Zainuddin 2. Carrie Chong 3. Azlina Binti Rahim Tajuk Hubungan Songsang homo- (Bahasa Yunani) bererti "sama" dan asas Latin sex- bererti "seks.“ Terjemahan secara harafiah adalah "sama jantina“ atau menyukai kaum sejenis. 1. Pengkid 2. Lesbian 3. Gay gaya penampilan perempuan yang maskulin dan kadangkala berorientasi homoseksual. Penampilan mereka termasuk gerak laku, berpakaian, penampilan, percakapan dan rupa seolah-olah lelaki. Golongan ini menonjolkan identiti gender dan seksualiti yang sering dilaporkan sebagai naluri semulajadi mereka. Lesbian pula tidak semestinya kelihatan seperti lelaki tetapi mempunyai nafsu terhadap wanita lain yang tidak diketahui oleh sesiapa pun. Mereka menerima diri sebagai wanita(tidak seperti pengkid), malah menyukai bentuk tubuh wanita. Dalam hubungan seksual lesbian,salah seorang pasangan memainkan peranan yang dominan manakala seorang lagi bersifat lebih pasif. Dalam penggunaan awal, perkataan ini bermaksud "ceria", "gembira", atau "terang", namun kini penggunaan sebegini tidak lagi biasa. Perkataan gay kadangkala digunakan untuk merujuk kepada cinta sama jantina TERAHSIA Juga dikenali sebagai CLOSET. Bermula sebagai ‘Homoseksual Sulit’.Individu homoseksual yang menjalani kehidupannya dengan berpura-pura seperti orang lain, tidak bahagia dan tertekan oleh polisi sosial yang diterima oleh masyarakat. Individu......

Words: 614 - Pages: 3

Implementasi Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Pt Pertamina

...PAPER INTRODUCTIONS TO BISNIS “Implementasi Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial PT PERTAMINA” 1261026 EGI DUANITA MEIKASAPTA PT. PERTAMINA (persero) adalah perusahaan milik negara yang bergerak di bidang usaha minyak, gas bumi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tujuan dari PT. PERTAMINA itu sendiri adalah memberikan yang terbaik serta kontribusi nyata bagi kesejahteraan bangsa dan negara dalam hal pemanfaatan potensi yang dimiliki bangsa Indonesia. PT. PERTAMINA juga berkomitmen untuk berupaya untuk melalukan perbaikan dan inovasi baru sesuai tuntutan kondisi global. PT. PERTAMINA (Persero) berkomitmen untuk melaksanakan Tata Kelola perusahaan yang baik sebagai bagian dari usaha untuk pencapaian Visi dan Misi perusahaan. Etika Kerja dan Bisnis (EKB) merupakan salah satu wujud komitmen tersebut. EKB mencakup seperangkat aturan perilaku yang dimiliki oleh pekerja PT PERTAMINA, baik dalam hubungan internal/antara sesama pekerja PT PERTAMINA maupun dengan pihak eksternal. EKB merupakan referensi bagi pekerja yang mengalami keragu-raguan dalam menjalankan kegiatan bisnis pada situasi-situasi tertentu. EKB Perusahaan terbagi atas tujuh poin utama, yaitu: 1. Kesetaraan & Profesionalisme: Proses menuju World Class, PT PERTAMINA dibangun melalui pengembangan pekerja yang profesional berlandaskan tata nilai, berintegritas, berwawasan luas dan saling menghargai serta didukung oleh lingkungan kerja yang kondusif.......

Words: 974 - Pages: 4

Dukungan Sosial

...bahasa Jawa dipakai di Banten dan Cirebon Utara. Selain itu, juga digunakan oleh para pendatang di berbagai kota di Indonesia. Di luar negeri, Bahasa Jawa digunakan di Negara Suriname (Sudaryanto, 1992). 2. Bentuk Tingkat Tutur Bahasa Jawa Menurut bentuknya, secara garis besar tingkat tutur bahasa Jawa dibagi menjadi 5 tingkatan: 1) basa ngoko; 2) basa madya; 3) basa krama; 4) basa kedaton atau bagongan; dan 5) basa kasar. Sudaryanto (1992) menyebutkan kelima tingkat tutur tersebut secara rinci semuanya dibagi menjadi 13 tingkat seperti pada bagan di bawah ini: Basa ngoko lugu. Tingkat tutur ini dipakai dalam percakapan sehari-hari dalam situasi tidak resmi oleh pembicara atau O1 kepada mitra bicara atau O2 yang (1) memiliki status sosial yang sama, (2) sudah saling kenal dan akrab. Tingkat tutur ini juga dipergunakan oleh pembicara (O1) kepada kerabat (O2) yang lebih muda (misalnya adik). Dalam berbicara kepada orang asing yang belum memahami tingkat tutur Bahasa Jawa, orang Jawa juga menggunakan ngoko lugu.  Contoh: Aku arep menyang pasar. (Saya mau pergi ke pasar) Ngoko andhap antya basa. Tingkat tutur ini oleh  1) pembicara yang lebih tua kepada mitra bicara (O2) yang statusnya lebih tinggi, 2) antar priyayi yang sudah saling kenal dan akrab. Kata ngoko ’kowe’ misalnya, diganti dengan bentuk krama ’seliramu’ Contoh: Apa wingi seliramu (Kangmas) sido tindak menyang Ngayogya? Ngoko Andhap Basa Antya. Ngoko andhap basa antya dipergunakan dalam percakapan antara O1 dan......

Words: 3977 - Pages: 16

Pemanfaatan Jejaring Sosial Media Sebagai Media Promosi Original Finch

...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Usulan Judul Thesis Pemanfaatan Jejaring Sosial Facebook Sebagai Media Bisnis Online Original Finch 1.2 Objek Penulisan Calon konsumen dan konsumen yang mempunyai akun Facebook dan menjadi teman dalam akun Facebook Original Finch 1.3 Latar Belakang Di era globalisasi ini, perkembangan dunia bisnis berlangsung dalam suatu iklim yang sangat kompetitif, cepat dan tidak terduga. Semua produsen barang maupun jasa dituntut untuk terus menerus melakukan perbaikan, penyempurnaan dan bahkan inovasi-inovasi baru. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan dituntut untuk mengubah strategi usaha dan pemasarannya untuk lebih dekat dengan konsumen, demi mempertahankan eksistensi usaha yang telah mereka bangun serta mengatasi persaingan dengan para kompetitornya. Afriani (2011) mengatakan demam Facebook yang merebak di Indonesia, sebagaimana dikemukakan oleh Agarwa (2011) bahwa pengguna Facebook pada bulan Mei 2011 mengalami peningkatan sebesar 4,15%. Facebook sebagai situs jejaring sosial yang mengandung banyak informasi di dalamnya membuka kesempatan untuk mengembangkan usaha, yaitu dengan mengiklankan atau menjual produk. Kesempatan untuk mengembangkan usaha melalui facebook sangat luas, yaitu bisa mengunjungi pasar yang ada di facebook untuk mengiklankan atau menjual produk. Gemilang (2011) menyatakan menurut temuan peneliti pasar Morpace, Amerika Serikat, pengguna Facebook rata-rata tiga menit sekali dihabiskan untuk online. Umur pengguna 18 sampai 34 tahun...

Words: 2532 - Pages: 11

Advantages and Disadvantages of Sosial Networking

...1. Social media in education Advantages and disadvantages EDA – 590 Workshop: Teaching and learning at a distance Don Quick. Ph.D.• Brandon Alconcel• Ernesto Luna• William Wiesse July, 2012 2. AdvantagesMany have pointed to the educational benefits of these media (also calledWeb 2.0). And all agree that with the right guidance, the advantagesoutweigh the disadvantages (Connolly, 2011).1. Social media tools and networking sites encourage students to interact with each other, share ideas and to express their creativity.2. Social media helps to establish enduring relationships with real people. A few examples are: • Facebook can help students overcome isolation that otherwise might lead them to leave school. • Twitter can provide shy students with information about events that facilitates face-to-face encounters with other students. Such personal interactions can create and sustain a sense of belonging. 3. Advantages3. These relationships created over social media can be fostered on the community level too.4. “The Internet and social media train our brains to skim and scan” (Connelly, 2011). Due too the big amount of information available on social media sites, students learn to discern easily between what is useful for them and what is not.5. Because is easy to use and accessible from virtually everywhere and at any time, social media improves communication among students and teachers.6. Social media helps preparing students for successful employment. Students entering the......

Words: 449 - Pages: 2

Gejala Sosial

...Gejala Sosial 1.0. Pengenalan Persis peribahasa Melayu, ‘Pemuda harapan bangsa , pemudi tiang negara’. Remaja memainkan peranan mustahak dalam pembentukan negara. Remaja merupakan tonggak negara yang menggalas harapan. Tetapi, pada era globalisasi ini, golongan muda terjerumus ke kancah maksiat dan menyebabkan berlaku gejala sosial. Laporan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat pada tahun 2003 dan statistik daripada Polis DiRaja Malaysia (PDRM) menunjukkan penglibatan dalam gejala sosial bermula seawal umur 10 tahun. Menurut perangkaan yang dikeluarkan pada tahun 2005 oleh Polis DiRaja Malaysia (PDRM), sebanyak 76,403 kes jenayah yang dilaporkan pada tahun tersebut di seluruh Malaysia iaitu melibatkan jenayah berbentuk kekerasandan jenayah harta benda. Isu ini sangat hangat dibincangkan oleh masyarakat dan telah menjadi paparan utama media. Isu ini telah mendatangkan banyak kesan negatif. Jika tidak menyelesaikan isu ini secepat mungkin, ia akan menjejaskan imej negara dan pelabur tidak berani melabur. Dengan ini, ia juga akan menyebabkan kemelesetan ekonomi yang disebabkan oleh pelabur tidak berani melabur di negara kita. Isu ini memberikan impak yong serius dari sudut moral, sosial dan politik. Oleh itu, semua pihak termasuk kementerian-kementerian dan masyarakat harus berganding bahu untuk mengurangkan gejala sosial serta mengutamakan dan membendung masalah ini dengan membincang faktor menyebabkan berlaku dan cara untuk mengatasinya....

Words: 1066 - Pages: 5

Ms Sosial

...my name is Joel, and I’ll be walking you through each week’s Microsoft Project exercise. In this week, we’ll be changing the Microsoft Project standard settings. I’ve accessed Microsoft Project through the DeVry iLab. You can find a link to the DeVry iLab in the weekly iLab pages or in the “Course home.” Let’s get started. The first thing that we’ll do is set some project information variables. This ensures that we are all using the same settings. First, change the start date and the current date. From the menu, choose “Project,” then “Project information.” Change the start date to January 1, 2006. Then change the current date to January 1, 2006. We’re using this date for the assignment, so that everyone’s simulated project looks the same. Click, “Okay.” Now, let’s change some of the options. From the menu toolbar, select “Tools,” then “Options.” A new window will appear. Select the general tab and type your name in the user name field. Next, let’s set the workweek. Select the calendar tab, then choose, “Saturday.” Since the workweek begins on Saturday and timekeeping data starts on the same day of the week here at the Arc Company, where we manufacture the Zuma scooter product line. Making this the default starting workday for the workweek will better align the actual work hours to the scheduled tasks. We will keep Saturdays and Sundays as non-workdays. Select the “Set as default” button for the changes to take effect for all......

Words: 321 - Pages: 2

Sosial

...The Effects Of The Lack Of Computers And Cell Phones On People's Life Computers and cell phones is important in people's life. Computers and cell phones help people to do tasks and jobs fast and successfully. There are three negative effects of lack of computers and cell phones in people 's life which are reducing social communication, losing long time to finish tasks and jobs, and reducing fun. First, one of negative effects of lack of computers and cell phones is reducing reducing social communication between people. Lack of computers and cell phones will weaken communicate between people. Many people computer programs ,which work by internet, to make new friendships with other people .Also, people talk with their friends and relatives by cell phones almost everyday ,so lack of computers and cell phones reduces communication between people. Altogether, reducing social communication between people is one of negative effects of lack of computers and cell phones. Moreover, people without computers and cell phones will lose much time to accomplish small tasks. For example, if people do not have cell phones and want to take an appointment with dentist , they have to go to clinic and take an appointment which will take time .However, by using cell phones people could in a few minutes take call dental clinic and take an appointment. Eventually, if there are no phones and computers, people lose much time to do their jobs. Finally, life of people will be boring without......

Words: 353 - Pages: 2

Wrong

...perlu mengambil beberapa inisiatif untuk menangani gejala ini. Penerapan konsep keagamaan dan moral hendaklah dilakukan terutama di sektor pendidikan negara seperti dalam kalangan pelajar sekolah dan universiti. Oleh itu, para pelajar haruslah menerapkan nilai kepercayaan kepada Tuhan perlu dilakukan pada peringkat awal kehidupan seseorang itu supaya mudah untuk mengawalnya. Semua konsep yang baik dijelaskan kepada pelajar supaya mereka memahami keperluan untuk membebaskan diri dan negara daripada ancaman rasuah ini. Ringkasnya, pendidikan kepada golongan muda berupaya menyekat penularan wabak sosial yang begitu memalukan ini dengan begitu mudah dan berkesan. Tambahan pula, kita sebagai seorang yang beragama Islam perlu memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri kita untuk mengelakkan diri daripada gejala rasuah ini. Keimanan dan keperibadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membanteras gejala rasuah. Selain itu, kerajaan juga memperlihatkan kesungguhan untuk membanteras gejala rasuah ini. Kerajaan telah mewujudkan sebuah badan untuk membanteras masalah rasuah ini yang dikenali sebagai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia(SPRM) bagi membuat siasatan yang lebih mendalam atau membanteras masalah ini hingga ke akar umbi. Kakaitangan kerajaan haruslah mengamalkan nilai amanah agar dapat melancarkan perkhidmatan dengan lancar dan menyakinkan rakyat Malaysia. Hal ini secara tidak langsung dapat memerangi gejala rasuah dengan lebih berkesan. Di samping......

Words: 373 - Pages: 2

Sosial Lnetworking

...The article entitled ‘What are the pros and cons of social networking sites?’ written by Strickland reports on the pros and cons of social networking sites. One of the pros of social networking sites is that it allows users to make connections with other people. Besides that, users can also use these sites to network professionally and help someone else out. Social networking sites also make it easy to organise an event and invite friends. Furthermore, social networking sites can also be used to promote an artiste’s or actor’s work. Several social networking sites also act as application platforms. Lastly, social networking can help to get a person out of jail. However, there are also some cons of social networking sites. One of the cons of social networking sites is that it makes identity theft easier. Furthermore, scammers also use social networking sites to trick people into downloading malicious software. Finally, social networking can be both overwhelming and addictive at the same time. Among the pros and cons of social networking sites stated by Strickland, I agree with one of the pros saying that social networking sites allow users to make connection with other people. Social networking sites are easy and effortless way to communicate with friends and family when we are unable to get in touch due to time and distance constraints. Based on my prior experienced, social networking sites had helped me to get in touch with my schoolmates after graduating and to......

Words: 962 - Pages: 4

Sosial Dumping

...begrunnet. «[…] kluten er hvit fordi den skal gjøre rent» (Rybakken s.77) De fleste bedrifter ønsker bare å ha det rent, uten å legge så mye i det. Derimot vil en seriøs bedrift anse renholdsarbeid som et fag og en kompetanse. For eksempel har vi NHO Service som tilbyr sine medlemmer forskjellige opplæringskonsepter innenfor renhold. (renholdsportalen.no) Dette er en renholdsportal som under seg har flere godkjente renholdsbedrifter under seg fra hele Norge. Her er det lagt stor vekt på kompetanse og renhold som et faglig arbeid. 9.0 Reklamens kontekstuelle betingelser Før vi kan begynne med annonseskissene er det viktig å se på konteksten. Kontekstualitet handler om mottakers fortolkning av et budskap ut ifra situasjon, erfaring og sosial tilhørighet (s. 120 annonsen). Derfor er det vesentlig å se omgivelsene, kulturen og samfunnet før man begynner på en annonse med et budskap. Som annonsører ønsker vi å kommunisere og fremme godkjenningsordningen, samt det positive ved det. Da er det viktig at bedriftene forstår konteksten kampanjen går utifra. Derfor er det i tillegg viktig å ha en kommunikasjonsforståelse i henhold til bedrifter med behov for renholdtjeneste. Ved bruk av tidligere nevnt interessevekking, og de nevnte signaler som skal benyttes kan det skape en kommunikasjonsforståelse hos målgruppen samt at de kan relatere seg til budskapet. Det settes fokus på kontekst for å få en oversikt og forståelse for hvordan ting henger sammen i samfunnet. Dermed har......

Words: 4360 - Pages: 18

Gejala Sosial

...akhlak remaja ini dibincangkan secara umum, persoalan yang sering kali menimbulkan tanda tanya kepada seluruh individu yang terlibat ialah siapa yang harus dipersalahkan dan mengapa perkara ini berlaku?? Masalah gejala sosial timbul kerana longgarnya ikatan akidah Islamiah remaja Islam zaman sekarang. Kelonggaran ini berpunca daripada ketidakfahaman mereka terhadap hakikat akidah Islamiah atau tidak mempunyai kesedaran akan tuntutan akidah Islamiah dan keimanan yang tidak cukup kuat untuk menggerakkan mereka melakukan amal ma’ruf nahi mungkar. Adalah menjadi perkara biasa seseorang itu mempunyai perasaan ingin tahu dan ingin mencuba sesuatu perkara yang baru.Perasaan sebegitu sebenarnya adalah baik jika mengikut syariat, namun yang menjadi masalah apabila mereka tiada panduan daripada orang-orang yang sepatutnya seperti ibu bapa merupakan orang yang paling dekat dengan mereka. Jadi perasaan ini akan membuatkan mereka akan lakukan apa sahaja yang diinginkan tanpa memikirkan baik atau buruknya perkara tersebut. Boleh juga dikatakan bahawa punca-punca keruntuhan akhlak yang utama adalah kemerosotan dari segi asuhan, didikan dan bimbingan serta kawalan oleh ibu bapa atau penjaga. Selain itu, tekanan hidup, sikap mengejar kemewahan serta penglibatan dalam aktiviti sosial lain menyebabkan ibu bapa  dan anak kurang  mempunyai masa atau kesempatan untuk bercakap, berbincang dan berdamping antara satu sama lain. Malah ada yang jarang bersua muka. Keadaan ini menyebabkan remaja......

Words: 417 - Pages: 2

Analisis Kasus Penghinaan Di Media Sosial Online

...ANALISIS KASUS PENGHINAAN DI MEDIA SOSIAL ONLINE Untuk memenuhi Tugas BUAS Sosiologi dan Politik Dosen Pengampu : Drs Soeprapto, SU Disusun oleh: Milzam Danar Amadis 13/348398/EK/19460 JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA 2015 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dengan semakin majunya penggunaan teknologi informasi, pengguna internet di Indonesia juga semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Internet telah memotong berbagai masalah jarak dan waktu dalam berinteraksi antar sesama manusia apapun tujuannya. Berbagai kemudahan yang ditawarkan telah berimbas kepada tumbuh pesatnya media sosial yang ada di Indonesia.Salah satu bagian dari internet adalah media sosial. Media sosial merupakan perantara sesama manusia dalam bersosialisasi dalam dunia internet. Dengan media sosial sebuah kejadian dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat dengan cepat. Media sosial memberi ruang yang lebih luas untuk berbagi berbagai informasi secara global. Memang, jika kita berbicara media sosial kita tidak bisa melepaskan perkembangan internet itu sendiri, karena internetlah pemicu ledakan penggunaan media sosial saat ini. Tanpa internet maka media sosial sulit berkembang seperti saat ini. Kehadiran media sosial, seperti Facebook, Twitter, Blog, Path, BBM, dan lain-lain, membawa perubahan yang sangat radikal dalam berkomunikasi. Apalagi media sosial tsb. dapat dilihat melalui telepon genggam atau telepon......

Words: 2619 - Pages: 11

Authentic Original OEM Samsung Galaxy Note Adaptive Fast Rapid WALL CAR Charger | Kinderserie | survivor