Hhhjhhfjygkjhlk

In: Business and Management

Submitted By shinealight
Words 5592
Pages 23
CLB TÌNH NGUYỆN HOPE

HỒ SƠ CHƯƠNG TRÌNH “MÙA ĐÔNG YÊU THƯƠNG – HÀ GIANG 2013”
“ÁO ẤM ĐẾN TRƯỜNG”
XÃ TẢ VÁN, HUYỆN QUẢN BẠ, TỈNH HÀ GIANG
Tổ chức ngày 28-29/12

MỤC LỤC:

NỘI DUNG | TRANG | A. THƯ NGỎ | 2 | B. GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA PHƯƠNG | 4 | C. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG | 5 | D. DỰ TRÙ KINH PHÍ | 6 | E.KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG, BẢO TRỢ | 9 | F. CÁC KHUNG MỨC NHÀ TÀI TRỢ VÀ QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ | 10 | G. LIÊN HỆ BAN TỔ CHỨC : | 14 | H. GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ TỔ CHỨC, TÀI LIỆU THAM KHẢO | 17 |

A. THƯ NGỎ

CLB TÌNH NGUYỆN HOPE | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | V/v: Mời tài trợ Chương trình “Mùa đông yêu thương – Hà Giang 2013” tại xã Tả Ván, Huyện Quản Bạ, Hà Giang | ----------o0o---------- | | Hà Nội, ngày tháng năm 2013 |

THƯ MỜI TÀI TRỢ
CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN MÙA ĐÔNG YÊU THƯƠNG – HÀ GIANG 2013
“ÁO ẤM ĐẾN TRƯỜNG”
XÃ TẢ VÁN, HUYỆN QUẢN BẠ, HÀ GIANG

Kính gửi: Giám đốc: Phạm Sỹ Hà Nam - Công ty TNHH Kiến trúc 4D

Lời đầu tiên cho phép Ban tổ chức chương trình tình nguyện “Mùa đông yêu thương – Hà Giang 2013”gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đến Quý công ty.
Thưa quý Công ty,
Câu lạc bộ Tình nguyện Hope, qua bốn năm xây dựng và trưởng thành, đã được biết đến là một trong những đơn vị đi đầu trong khối các Câu lạc bộ tình nguyện,tạo ra một sân chơi với những hoạt động đầy sôi nổi, năng động, nhiệt tình của thanh niên sinh viên, của một cộng đồng Thiện - Nguyện. Đó là chính là niềm vui, niềm tự hào của CLB.
Nằm trong chuỗi các hoạt động nổi bật nhất của CLB, chương trình tình nguyện “Mùa đông yêu thương” từ lâu đã trở thành hoạt động thường niên, thu hút sự quan tâm chú ý của đông đảo thanh niên sinh viên. Tiếp nối truyền thống ấy, chương trình tình nguyện “Mùa đông yêu thương - Hà Giang 2013 - Áo ấm đến trường ” với điểm đến là xã Tả Ván, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang -…...

Similar Documents

Tirage de tête signé Lupano : L'homme qui n'aimait pas les armes à feu 4 TBE | Watch Now | Watch movie