Hsfh

In: Business and Management

Submitted By Next2U
Words 36289
Pages 146
Werktitel (en ook niet meer dan dat…):
Economie voor Nederlanders en hun bestuurders

Floris Heukelom
f.heukelom@fm.ru.nl

Conceptversie – gelieve niet te verspreiden

Te verschijnen bij:
Boom Uitgeverij

Inhoudsopgave

Inleiding pag [?]
1. Politiek en economie pag [?]
2. Overheid en markt pag [?]
3. Nederland en Europa: de economie van onderlinge verbondenheid pag [?]
4. De overheid als BBP- en/of geluksmachine pag [?]
5. Wel of juist niet bezuinigen? pag [?]
6. Regels, prikkels en psychologie pag [?]
7. Indicatoren: zegen of vloek? pag [?]
8. Vertrouwen als appeltaart pag [?]
Conclusie: Wat valt er te kiezen? pag [?]

Inleiding
Mensen leven samen in groepen, want goed samenleven heeft evolutionaire voordelen. Het feit dat wij homo sapiens de taken tussen man en vrouw verdelen, maar in geval van nood voor elkaar in kunnen springen, gaf ons een duidelijk voordeel ten opzichte van de sterkere en minstens zo slimme Neanderthaler. En in weerwil van de dominante idealisering van individuele excellentie op school, het sportveld, of in het bedrijf, is goed samenleven voor de mens vele malen belangrijker dan zijn of haar cognitieve en lichamelijke kwaliteiten. Zo is een mens van gemiddelde lichamelijke en intellectuele kunne veel beter af in een goed georganiseerde samenleving als de Nederlandse, dan in een slecht georganiseerde samenleving als die van pak ‘m beet Zimbabwe, of die van Nederland honderdvijftig jaar geleden. De bovengemiddelde mens trouwens ook, om maar te zwijgen van de benedengemiddelde mens. Te wonen in het Nederland van begin éénentwintigste eeuw is dan ook niets minder dan een lot uit de loterij. Hoeveel mensen wonen er niet in veel slechter georganiseerde en minder ontwikkelde samenlevingen, nu en in het verleden? Hoeveel mensen proberen er niet dagelijkse ons…...

Similar Documents

Wqfwfe

...SDV HSD S HDS HIDS DS HIDS HIS DS HDS HDS DS HDS HIDS HIDS HID HID HID HID IDS IDS HIDS HIDSHI DS HIDSI HDS HIDS DS HIDS IHDS HIDS HIDS HI DS HIDS HI DSHIDS HISD HID SHIDS HIDS HIDS HIDS HIDS HIDS HI DSHIDS KDS HISD KDSNafoHSF HF HF HF HF HF H HF HF H FH HSFBKSB KSK K SKBVKSJDBVKHSD VS SH HF KS SHBSVJSKDJVKSJDV JSJKJKDSJKDS JDJKJDJDV JSJDJVBV JS DVKJBSDV JSDJVHSKJDVV JSJHVSJDVBSD JSDJHVHJSD SDJKBVSDJKBVJKSD J BSDJVBJSD JDBVDSKJBVSD SDJBVSKDJBVKSDJ VJKSBDKJVBSDKJ VKJSDBVKJSDB VJDS JSDBVJSDV DSJ VJDSVJSDBVSJDB JDSBVJDSBVJSD JBDJVBSDJVBSJD JDSBVJSBDJ JD J JDSBSJDVSDJ JDS JDS JSD KJSD KSHHKFK FKSF HF F S KF F F K JSF KF F JKFJK FS KSKF KNS S KS JKDVBKJS DJSD KVJBSDKJV S DN DSH SBF KFS SHF HF HF H FH HF ISH F KSF HF HSF KS HSFH HF KF HF KH FH HSF SH HSFHFS H FK SH HSF KSF H HF HSF HF iashfubasifbasbfkjasbfkjabljfbsd vjksdBVJKBadklfjbadlV KJDBVKJABFA JKBVKAJSB J AKJ JS VSD HF HFS KS KSHFS HSH H HSF KHSF KHS HSF HS SK HSF HSF HS H SKJS KS KSK KSHF KSLV S NSLJ JHS KS FKL SJH HS JHSF JHS JS FH KS KSKVNOSB NS KSBVKSF VS...

Words: 257 - Pages: 2

Logan Marshall-Green | No Game No Life: Zero Subtitle Indonesia | Watch Movie