Hubbles Lov

In: Science

Submitted By ohjanne
Words 778
Pages 4
Hubbles lov

Formål:
Formålet med denne øvelse er, at illustrere hvad Hubbles lov går ud på. Ved at simulere et Big Bang scenarie i et legetøjsunivers kan vi ved hjælp af egne målinger ”udlede” Hubbles lov, og samtidig få en fornemmelse for hvad man egentlig mener med at rummet udvider sig.

Materialer: • En rund ballon.

• En pen

• En kraftig bukseelastik (ca. 30 cm.)

• Et målebånd.

Forsøgsbeskrivelse:

Del 1:

Vi fik udleveret en ballon, denne ballon skal illustrere et univers. Ballonen pustet halvt op, og vi tegner med en tus små prikker på, dette skal illustrere ”små” galakser. Ballonoverfladen er nu et to-dimensionelt legetøjsunivers. Vi puster nu mere luft i ballon og observerer galakserne. Formået med dette lille forsøg var at vise, at det to-dimensionale rum, som faktisk er tredimensionelt, er det der udvider sig. Det er ikke galakserne der flytter sig fra hinanden, det er rummet de er i, der udvider sig.

Del 2:

Det andet forsøg var et mere kvantitativt forsøg. På en bukseelastik tegnede vi nogle tilfældige steger, der skulle forestille at være galakser, 8-10 streger tegnede vi. Den første streg tegnede vi et par centimeter fra enden af bukseelastikken, og denne galakse var så vores egen galakse nemlig Mælkevejen. Vi strakte elastikken ud, det var vigtigt at holde fast i vores egen galakse. Vi observerede så hvad der skete med de andre galakser. Vi kunne her se at det var de fjerneste galakser der bevægede sig hurtigst væk. Denne bevægelse skal vi måle hastigheden på. Først skal vi dog have nogle referencemålinger af galaksernes positioner. Dette gjorde vi ved at trække elastikken ud, så den ikke buler. Da det var gjort målte vi afstanden mellem ”Mælkevejen” og de andre galakser (r) Da dette var gjort flyttede vi galakserne, ved at strække elastikken, godt 7 cm. Vi fik da deres nye positioner (rslut)
.Dette skal…...

Similar Documents

Hubble

...kosmologi, Hubbles lov mm 1. Angiv lysets hastighed i det tomme rum og længden af et lysår 2. Hvad er Big Bang ? 3. Undersøg hvad størrelsen pc (parsec) angiver og beregn selv størrelsen af 1 pc og 1 Mpc 4. Hvad er en galaxe ? (størrelse, antal stjerner osv...) Hvad hedder vores galaxe ? 5. Undersøg hvordan man bestemmer afstanden til og farten hvormed fjerne galaxer fjerner sig 6. Hvad er rødforskydning ? I hvilken sammenhæng anvendes kendskab til rødforskydning ? 7. Beregn rødforskydningen og hastighed for linjer der forskydes • • fra 500 nm til 520 nm fra 650 nm til 700 nm 8. Ved en given rødforskydning z kan  e beregnes ud fra  f ved formlen  e = f 1 z  • Beregn  e for to linjer i brintspektret når z = 0,15 9. Vis formlen fra opg. 8 10. Beregn hastigheden hvormed galaxer fjerner sig når de befinder sig i afstandene hhv 100 Mly og 2000 Mly NGG maj 2012 fysikC/B kosmologi, Hubbles lov mm 11. Beregn afstanden til galaxer der fjerner sig med farten på hhv 50 km/s og 20000 km/s 12. Bestem rødforskydningen for galaxerne i opgaverne ovenfor 13. Bestemmelse af universets alder (ved konstant udvidelsesfart) Man kan vise at universets alder T 0 kan beregnes ved T 0= Hubblekonstanten • • • H 0= 22 km/s Mly 1 hvor H0 H 0 er Angiv længden af 1 mio lysår (forkortes Mly) 1 1 Mly Udregn tallet T 0= H = 22 km/ s i sekunder og år (UNIVERSETS ALDER !!) 0 1 Vis formlen T 0= H 0 12. Forklar figuren nedenfor med tekst NGG maj 2012 fysikC/B kosmologi, Hubbles......

Words: 501 - Pages: 3

The Hubble

...THOUGHT PAPER 2 THE HUBBLE The earth is given to us, to grow, to survive, to breathe and to live; it’s for our own advantage. But we often take this privilege for granted, probably because its given for free, we did not earn it or strive to deserve it. We value it less; however, one of the beauty that The Hubble showed, was that with trillion miles away, galaxies and stars, non-showed existence of life; it was only the Earth, our home that showed the wonderful blessing that God has given us. How can we then give back to the Earth? How can we balance the need of demand and supply? The Hubble documentary portrays the Earth is the only one who has life, it suggests that one must take care of our planet with the purpose of having a home for future generations to come. The Hubble is a space telescope that is located above the surface of the atmosphere specifically in the low earth orbit far above rain clouds and light pollution. Hubble has an unobstructed view of the universe; scientists have used The Hubble to observe the most distant stars and galaxies as well as planets in our solar system. Hubble takes extremely sharp pictures, the most detailed visible-light image ever made of the universe’s most distant objects. It is one of the largest and most versatile, and is well known as both a vital research tool and a benefit to public relations for astronomy. Hubble’s existence marks the most significant advance in astronomy since Galileo’s telescope. It was built by the......

Words: 1406 - Pages: 6

Consultant

...‘Header Level Charges’ window following the path mentioned above. * Select the PO Number from LOV. * Select Organization Code from LOV * Select the Receipt Number (if multiple receipts) from LOV * Press post button. * Press ‘OK’ Navigation Path: ORPC_Energy_Apps_Fin_Super_User Landed CostTransactionsLanded Cost Transaction [EAP] * Navigate to the ‘Landed Cost Transaction’ window following the path mentioned above. * Select the Organization Code and Receipt Number (PO number will default automatically) * Press ‘Find’ * For a particular component name enter the following details Type: Select ‘Corporate’ Rate Type (In Case of Foreign Currency) Date: Select ‘Date’ Rate: Rate will default. Per Unit Rate or Amount * Press ‘Re-Calculate Landed Cost’ button * Press Confirm Landed cost button 3. Pay Vendors – For Landed Cost Transactions Navigation Path: ORPC_Energy_Apps_Fin_Super_User Landed CostTransactionsPay Vendors [EAP] * Navigate to the ‘Pay Vendors’ window following the path mentioned above. Header level information, * Select the vendor site to whom we are going to pay from LOV * Enter the Invoice Number from the vendor * Select the Payment term from LOV * Select the Payment method from LOV * Select the Invoice date * Select the GL date * Select the Invoice currency from the LOV (For Landed cost payment, you have to select the same currency which is entered in Landed......

Words: 386 - Pages: 2

Weekly Response for Lov

...STUDENT REPONSE FOR WEEK The two words emergency and disaster do send shivers down my spine, when thinking about them. After reading your post I was able to break down the word emergency even more. So I am sure we can agree emergency could be anything that is posing a risk to someone’s life. These specific emergencies require a response team to take immediate action, whereas for example an emergency pertaining to the environment would not. There are specific authorities that may not respond to the danger of a persons or animals life. Fires and tornados are not considered an emergency. There is something called a state of emergency which is when the government declares an emergency in a specific state. An example of this, back in 2011 there was heavy rains in the state of New York. Due to water rises long the river there was mass flooding. The water was coming well over the flood walls. This was a danger, so a state of emergency was called. People were being evacuated, and sent to shelters that were being run by FEMA. There is management of emergencies agencies and is divided into 4 possible categories: state of preparedness, quick response, recovery, and mitigation. When comparing emergency and disaster I have brainstormed additional defenses, one can prepare for an emergency when disaster one cannot. Emergencies can be on a scale from small to large whereas disasters are always large. If there is an emergency like a small fire that can be handled by the local fire......

Words: 303 - Pages: 2

Keplers Lov

...Keplers lov Hvad går hver af lovende ud på? Den første går ud på at liget meget hvor planeten befinder sig i Ekliptika, så påvirker det ikke størrelsen på den. Den indeholder storeaksen, halvdelen af den hedder a, og er det hele aksen man snakker om hedder den a2. Der er derfor også en lille akse, halvdelen af den hedder b og hele aksen er a2. Den anden går ud på hastigheds bestemmelse. inden for to tidsrum, vil linjen mellem solens og en planets centrummer altid passere et konstant Arial. Den tredje går ud på omløbstiden af ekliptika, hvor hurtig den langsomme bane og den hurtige bane er. Hvis en planet med omløbstiden t følger en ellipseformet bane, hvis halve storakse er a, så vil t^2 være ligefremt proportional med a^3. T= omløbstid a=halve storakser T^2/a^3=konstant Hvad betyder Keplers anden lov for planetens hastighed i perihelium og apohelium? Det betyder at Perihelium er det tidspunkt planeten er tættest på solen, og det virker derfor som om at det går hurtigere. Apohelium betyder at planeterne er lang væk fra solen, og virker derfor som om at det går langsommere. Lige meget om planeterne er i perihelium eller apohelium, så går det en måned.’ Hvad siger den tredje lov om forholdet mellem omløbstiden og den halve storakse?......

Words: 304 - Pages: 2

I Have a Theory

...a mysterious force now called dark energy began speeding up the expansion of the universe again, a phenomenon that continues today” (2013). Approximated 9 billion years after the Big Bang, our solar system was born. We determine the age of our universe by measuring the composition of matter and energy density in the universe. This allows a computation of how fast the universe expanded in the past. In 1929, astronomer Edwin Hubble discovered the universe was not static, in fact, it was expanding; a find that revealed the universe was apparently born in a Big Bang. In 1998, the Hubble Space Telescope observed very distant supernovae revealing that a long time ago the universe was expanding more slowly than it is today (Choi, 2013). One of the most recent measurements Hubble Law  V= H o D( V is the velocity of a receding galaxy in km/sec. D is the distance away in Mpc and Ho is called the Hubble Constant with units of km/sec/Mpc) the Hubble constant is 67 ± 5 km/s/Mpc, measured by the 2dF Galaxy Redshift Survey (Slade, n.d.). The Hubble constant is a measure of the velocity of this observed expansion; in addition, there is also evidence at a slight acceleration that has been detected. According to Slade, “As more data comes in and technology 3 improves these measurements are quickly converging to similar values” (n.d.). The Milky Way is a spiral galaxy that has three components of visible matter: (1) the disk (containing the spiral arms) (2) the halo ...

Words: 1408 - Pages: 6

Hamlet's Lov

...eRenee Levy S. AP English Hamlet Essay To Love or Not to Love? That is the question. Hamlet, by William Shakespeare, is a tragic play; it’s full of uncertainties and revenge. One of the biggest doubts I had while reading the book was: Did Hamlet really loves Ophelia? This question popped up in my mind many times as I read the novel. Although there is much evidence that makes us think he just wanted to use her and he didn’t really love her, there is even more evidence that disprove those ideas. Through different actions like sending her a letter, being jealous, and declaring his love to her directly, is how Hamlet shows Ophelia that he is truly in love with her in his own way. The first time we saw Hamlet’s love for Ophelia was in Act 3, Scene 1 (page 147). In this part, Hamlet confesses his love directly to her by saying: “I did love you once.” That is our first piece of evidence. Some readers may think that he didn’t love her anymore because he retracts himself by saying “I loved you not.” However, this is because of the fact that Hamlet knew that Polonius was spying on them. We are sure about this because he after asks her: “where’s your father.” This demonstrates that Hamlet wanted Ophelia to know that he loved her but he is retracting his words in order to make Polonius think that he has nothing to do with her daughter anymore. Why did Hamlet wanted Polonius to think that way? The reason was because he knew that Claudius and Polonius were planning......

Words: 914 - Pages: 4

Edwin Hubble

...Edwin Hubble: The Discoverer of Galaxies Edwin Hubble was born on November 20, 1889 in Marshfield, Missouri and was the third of seven children. His father was John Powell Hubble and his mother was Virginia Lee James Hubble. As a child, he loved to observe nature and look through his grandfather’s telescope. His parents encouraged Edwin and his siblings to get a good education. Edwin’s father hoped that his son would become a lawyer. When Edwin was 12 years old, his family moved to Wheaton, Illinois where he started the eighth grade. He was always two years younger than his classmates all the way through high school. In high school, Hubble learned about the Rhodes Scholarship. The Rhodes Scholarship is a scholarship that sends students to the famous university in Oxford, England for three years of the degree they choose. The students also receive $1,500 dollars with all expenses paid for including food and transportation. In order for the student’s to qualify for the scholarship they must first go to college, then apply and take a difficult exam. On the night of Hubble’s graduation, the superintendent awarded Hubble with a scholarship to the University of Chicago. This was the first step towards the Rhodes Scholarship. In college, Hubble took courses in both law and astronomy. He had teachers that won Nobel prizes, which contributed to his success of getting a Rhodes Scholarship. After Hubble finished college, he took the exam for the Rhodes Scholarship and got the......

Words: 505 - Pages: 3

Telescopes in Astronomy

...temperature, sky-brightness, water vapor, wind speeds and atmospheric turbulence (Phys Org, 2009, para 2). Astronomer choose locations based on these factors. There are astronomical observatories around the world where astronomers use telescopes and other auxiliary instruments to observe celestial objects. In addition, there are telescopes in space. Particularly the Hubble space telescope. It was deployed in 1990 and has observed more than 38,000 celestial objects sending NASA pictures of everything it sees (Garner, 2014). Telescopes in orbit like the Hubble telescope tend to surpass the images taken by telescopes on Earth (Melina, 2010). The Hubble telescope takes sharper images and is able to detect infrared and ultraviolet light waves versus that of ground based observatories. The STSci or Space Telescope Science Institute controls the research from the Hubble program which states that new ground based telescopes are making advances in adaptive optics trying to limit or correct atmospheric distortion (Melina, 2010). The downfall to telescopes in space is that they are difficult to upgrade and maintain. The Hubble is repaired by astronauts in space, however other telescopes in space are not serviceable (Garner, 2014). Light Frequencies "Light is a form of electromagnetic radiation and visible light is only a narrow range of wavelengths on the electromagnetic spectrum" (Hubblesite, n.d., para 1). The spectrum ranges from......

Words: 1369 - Pages: 6

James Webb Space Telescope

...the space shuttle Discovery carrying aboard it the Hubble Space Telescope. A lot of people think we launched Hubble into space to get it closer to the stars but the real reason is the Earth's atmosphere both distorts and blocks light coming in from space. In space, beyond the atmosphere, the stars don't twinkle, instead they shine firm. That allows for the sensational images we've become accustomed to seeing from Hubble. But that wasn't Hubble's only benefit, it was also one of NASA's great observatories. There are many of these observatories in space but most are outfitted to answer one or two specific questions. Hubble was designed to be as inclusive as possible, it was supposed to answer as many questions as you could ask. At least as far as its design allowed. And Hubble succeeded very well at that. The Hubble Deep Field, perhaps the most important image ever taken by Hubble, shows us galaxies stretched all the way across the universe, up to ten billion light years away. Light that has taken billions of years to reach us in our corner of the universe, so we see these galaxies not that as they are today but as they were when the light left them. And in the end, after zooming in as much as possible, we see nothing. We've reached the limit of Hubble's vision. To carry us farther, to step past Hubble, we need the James Webb Space Telescope. James E. Webb, the man whose name NASA chose to give to the successor of the Hubble Space Telescope was a government official who......

Words: 1508 - Pages: 7

Training Manual Wip

...Completing a Job Order 21 Viewing Quality Results 24 Update Material Requirement of a Discrete Job 25 Outside Processing (OSP) 27 View Resource Transactions 33 View Material Transactions 36 Create a Discrete Job Order In the ASECO Work in Process User responsibility: Navigate to: Discrete -> Discrete Jobs Click on the New button [pic] Press the Tab key to generate a Discrete Job number. Enter the assembly code for which the Discrete Job has to be created. Enter the Quantity and press the Tab key to default the same in the MRP Net. Select either Start date or Completion date from the Dates LOV. Save the Discrete Job created. [pic] Click on the Components button to see the details of the Bill of Material defaulted. [pic] Close the Material Requirements window Click on the Operations button to view the Routing details defaulted. [pic] Close the Operations window. Release the Discrete Job by selecting the Tools option on the Tool bar. Select the option change status and click on the radio button Released. Click on OK button. Save the Job Order. A Discrete Job is created with Released Status. [pic] Component Pick Release Component Pick Release functionality is used to generate a Move order requisition automatically. The Move order generated would have......

Words: 1830 - Pages: 8

Hist

...What’s Way Out There? Big Idea: The Hubble Space Telescope image “Hubble Ultra Deep Field” shows a variety of objects in the very distant Universe that can be systematically and scientifically counted, organized, and classified. Computer Setup and/or Materials Needed: a) Access to the image at: http:// www.spacetelescope.org/images/heic0406a/ That originated from http://www.spacetelescope.org/news/html/heic0406.html b) Access to the SkyWalker website at: http://www.aip.de/groups/galaxies/sw/udf/swudfV1.0.html c) Note: There is no expectation that students have studied galaxies prior to completing this research project. Phase I: Exploration 1) Access the online Hubble Space Telescope Image at http:// www.spacetelescope.org/images/heic0406a/ You might be able to make it larger and smaller by “left clicking” on the image with your mouse. Most of these objects are galaxies far, far from Earth. However, a few objects are nearby stars, as indicated by “four points” on the image, like shown at left. How many stars can you find? Seven 2) 2. Again, most of these objects are not individual stars, but actually distant galaxies—isolated collections of millions or billions of stars that look like a tiny dot or cloud. Determine how many galaxies are found in the image. One strategy to count the number of galaxies in the image is to just count the number of objects in ¼ of the image (the bottom left corner for example) and then multiply the...

Words: 2003 - Pages: 9

Oil Filtration

...Prince Castle Filter Paper, Fryer Cleanser) 86129 Magnesol Preportioned Packet 0.625 lbs 85900 Toastmaster Filter Paper 86300 Fryer Cleanser Frymaster (French Fries) Prince Castle 1 packet of Prince Castle Pre-portioned Powder with Round Filter Paper & Fryer Cleanser (item # 85640) Prince Castle Filter Paper Round-type (item # 85640) 85640 Prince Castle Pre-portioned Kit (inc: Magnesol 1.25 lbs Packets, Prince Castle Filter Paper, Fryer Cleanser) Frymaster (FPCN) LOV w/ Built-In (French Fries and FPCN) Prince Castle LOV 1 packet of Prince Castle Pre-portioned Powder with Round Filter Paper & Fryer Cleanser (item # 85640) Prince Castle Filter Paper Round-type (item # 85640) 1 packet of LOV Magnesol Kit Pre-portioned Packet 0.625 lbs with Filter Paper) (item # _____) LOV Kit Filter Paper Flat Sheet (item # _____) 85640 Prince Castle Pre-portioned Kit (inc: Magnesol 1.25 lbs Packets, Prince Castle Filter Paper, Fryer Cleanser) _____ LOV Preportioned Kit (inc: Magnesol 0.625 lbs Packets & LOV Filter Paper) ...

Words: 497 - Pages: 2

Help Me

...inde i en beholder kan man holde rumfanget konstant og derved lave formelen om så den bliver som følgende: p × = n ×R × Þ V T p n ×R p = Þ = K . Dvs. hvis du sænker temperaturen så falder T V T trykket også da de skal give det samme tal. Denne lov kaldes også Boyle-Mariottes lov. Hvis man sætter det ind i en graf vil man finde det absolutte nul punkt (-273 K). Dette kan ses på ovenstående graf. Gaskonstanten (R) er en konstant der gælder for alle idealgasser ( 8, 31 Pa ×m3 ). For at mol × K beregne gaskonstanten skal vi vide hvad 1 mol gas vejer ved 0 grader celsius (273,15K) og 1 atm tryk (101325Pa). Når vi har denne værdi kan vi sætte den ind i denne formel p× V = RÛ T× n 101325[ N m3 ]×0, 02241383[ ] 3 m2 mol = 8, 31[ Pa ×m ] . 273, 15[K ]×1[mol ] mol ×K Side 3 af 14 Studieportalen.dk Pernille Sølund Hansen Svendborg Gymnasium – 1.y Boyle-Mariottes lov Formål Vi skal undersøge sammenhængen mellem trykket p og rumfanget V for en indespærret luftmængde, når vi holder temperaturen konstant. Teori Boyle-Mariottes lov er efter sigende udarbejdet af to forskellige personer – helt uafhængigt af hinanden! Første gang den blev fremsat var i 1662 af R. Boyle og efterfølgende i 1679 af franskmanden E. Mariotte. Denne lov siger at for en bestemt mængde af en gasart er produktet af gassens rumfang og dens tryk konstant dog under forudsætning at det er en isoterm proces. Altså en kurve gennem de steder der har ens temperatur. Loven er dog kun gældende for......

Words: 1865 - Pages: 8

Beyond the Milky Way

...tr “Beyond the Milky Way” “The History of the Hubble Telescope” By: Steven Radziul DeVry University Since the Age of Man and Woman, We have been staring up into the sky, wondering clearly what is out there. The stars and planets have always been our close neighbors, from navigation, to philosophy and even religion, the stars and planets have always been our friend. Man has stood to the highest peak staring out into the sky, wondering clearly to see what is out there. He has invented instruments for which to see further and further, wanting to learn about himself. Since the earliest days of Man, We have strived to see higher, to see more, to see deeper, and to finally see farther. The newest discoveries started with the time of Galileo, and the first “modern” telescopes, pointed up to the skies, just to see what is out there. Since then we have strived to improve our abilities to see way out there. The latest discoveries and breakthrough in discovery through the use of telescopes, is that of the space telescopes themselves. One of the famous space based telescopes, as well as one of the more famous projects put out by NASA, is that of the “Hubble Space Telescope”. Learning about the worlds around us, allows us to learn about our own “Man Kind”. We are “star stuff”, we are made of the stuff which stars are made from. From the gases, to the elements, what is out there, we can find here. As We explore the world around us, we begin to learn more about our own......

Words: 2003 - Pages: 9

1:19:11 Bollywood Nonstop Dance Party Remix - Old Hindi Dj Remix Nonstop Hits Songs - India Remix Songs | Gakusen Toshi Asterisk | Night School Duration: 111 min