Iemand

In: Other Topics

Submitted By Sojka66
Words 547
Pages 3
IEMAND

HEEFT IEMAND JE WELEENS VERTELD DAT JE HELEMAAL GOED GENOEG BENT?
DAT JE MOOI GENOEG, LIEF GENOEG, WIJS GENOEG, STERK EN SLIM GENOEG BENT?
HEEFT IEMAND GEZIEN, HOE JIJ JE BEST DOET TE ROEIEN MET DE RIEMEN DIE JE HEBT?
OM TE GAAN, MET ALLES DAT HET LEVEN JE BIEDT EN DAT JE MET ALLES, WAT JE NU WEET EN KUNT,
HET BEST MOGELIJKE DOET?
HEEFT IEMAND JE AL EENS GEZEGD, DAT JE WEL EVEN PAUZE MAG NEMEN?
EVEN RUSTEN, EVEN VOLDAAN ZIJN, OMDAT JE VOLDOENDE DOET OM TE VOLDOEN?

FLUISTERT IEMAND JE STEUN EN BEMOEDIGING TOE, ZOALS:

GOED ZO!
TOE MAAR!
JE MAG NEE ZEGGEN!
MOET JE DOEN!
KOM OP!
JE KAN HET!
VOLHOUDEN!
JE MOET NIKS!
LAAT MAAR LOS!
'T IS GOED!
JE DURFT 'T WEL!
WAT JE OOK DOET!
IK STA ACHTER JE!

STRIJKT ER IEMAND HEEL ZACHT LANGS JE WANGEN ALS JE SLAAPT EN
BLIJFT DIEGENE EEN TIJDJE GLIMLACHEND VAN BEWONDERING EN TROTS BIJ JE BED NAAR JE KIJKEN?
ZINGT IEMAND SLAAPLIEDJES, WANNEER JE NIET KUNT SLAPEN EN
KUST IEMAND JE WAKKER, ALS JE AKELIG DROOMT?
IS ER IEMAND, DIE BLIJ IS ALS JE THUISKOMT EN DIE JE UITZWAAIT EN SUCCES WENST, ALS JE WEGGAAT?
IS ER IEMAND, DIE 'T GEFLUISTER VAN JE DROMEN HOORT EN JE AANMOEDIGT, ZE ACHTERNA TE GAAN EN JE
BEMOEDIGT, WANNEER JE ONDERWEG OBSTAKELS TEGEN KOMT?
IS ER IEMAND OM JE GELUK MEE TE VIEREN, ONBEDAARLIJK MEE TE LACHEN EN OOK
HET ZWARTSTE GAT VAN JE DEPRESSIE MEE TEGEMOET TE TREDEN?
ZEGT IEMAND, DAT IEDER GEVOEL, DAT JE ERVAART ER MAG ZIJN EN DAT ALLES OOK WEER VOORBIJ GAAT?
DAT 'T NA IEDERE WINTER ALTIJD OOK WEER LENTE WORDT?
HOUDT ER IEMAND VAN IEDERE CENTIMETER VAN JE LIJF?
VAN IEDER ROMIG VETROLLETJE EN IEDER MAGER PLEKJE?
VAN ALLES, DAT HEEL EN STUK EN GEZOND EN ZIEK IS?
IS ER IEMAND, DIE VINDT DAT JE MAG LUIEREN, SOEZEN, HANGEN, LANTERFANTEREN, LUMMELEN,
ROTZOOIEN, FLIEREFLUITEN EN ROMMELEN, ZONDER DAT HET IETS MOET WORDEN?
IS ER IEMAND, DIE JE TOEJUICHT EN ZEGT DAT…...

Similar Documents

Holland

...computer werkt, wordt deze volgens het arbo-besluit ook gezien als beeldschermwerkers. Iets wat extra eisen met zich meebrengt omtrent de werkplek. Oude wetgeving voor Het Nieuwe Werken "Maar al die arbo-regels sluiten niet meer goed aan op de werkelijkheid," zegt Lars Lutje Schipholt van de Taskforce Mobiliteitsmanagement die onderzoek doet naar 'Het Nieuwe Werken' en slimmer reizen om zo de hoeveelheid files te reduceren. "In de regelgeving is een werknemer of iemand die op kantoor zit, of iemand die thuis achter een bakbeest van een computer zit. Tegenwoordig zijn er natuurlijk veel meer opties." Eind vorig jaar kwam daarom de Taskforce, waar zowel de sociale partners, overheden als het bedrijfsleven in worden vertegenwoordigd, met een handreiking over Het Nieuwe Werken (PDF). Daarin valt te lezen hoe de verschillende wetten op dit moment geïnterpreteerd moeten worden. Goede thuiswerkplek Dat de arbo-wet ook op een thuiswerkplek geldt, kan soms lastig zijn. Dat weet ook advocaat Aantjes: "Stel dat iemand thuis werkt op een werkplek met slecht meubilair en dagelijks tien uur lang achter elkaar aan het tikken is. Op dat laatste is als werkgever moeilijk op te controleren. Maar als die werknemers vervolgens RSI krijgt en een verband met de werkzaamheden voor de werkgever kan worden aangetoond, is de werkgever wel aansprakelijk." Voor de Taksforce is de zorgplicht voor werknemers die thuiswerken ook een belangrijk element "Maar bij Het Nieuwe Werken werken......

Words: 1648 - Pages: 7

Adolescent Depression

...bipolaire stoornis. Personen met een bipolaire stoornis maken in hun leven uitersten mee. Bij de manische periode kan er sprake zijn van een abnormale vrolijkheid, maar ook overdreven gevoelens van zelfvertrouwen en overmoed of sterke geprikkeldheid en ontvlambaarheid kunnen hierbij horen. Bij de depressieve periodes horen gevoelens van intense somberheid. Er kunnen verschillende oorzaken van depressie aanwezig zijn. Sommige mensen hebben aanleg voor depressie, maar ook de afwezigheid van (zon)licht in de winterperiode, negatieve (sociale) ervaringen, gebeurtenissen in de jeugd en hormonale ontregelingen kunnen een oorzaak zijn. Een depressie kan ook 'zomaar' voorkomen. Juist het gebrek aan een duidelijke reden is vaak frustrerend voor iemand met een depressie. Dit in combinatie met het feit dat een depressie meestal niet aan de buitenkant van een persoon is te zien, geeft vaak een onbegrepen gevoel. Een depressie komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. In het afgelopen jaar leden ruim vijf van de honderd mensen aan een depressie. Een depressie speelt zich niet alleen af op het emotionele niveau, maar beïnvloedt ook het cognitieve, het gedragsmatige en het lichamelijke functioneren. 2.2 Depressies bij kinderen en tieners De stemming van depressieve kinderen is vaak mat en prikkelbaar. Jonge depressieve kinderen zijn vaak angstig voor verlies en laten weinig speelsheid zien. Wat we niet vaak bij deze kinderen zien, is droevigheid, suïcidaliteit en......

Words: 3824 - Pages: 16

Boek Verslag

...Raymond Lemorne37 jaar, getrouwd, heeft twee dochters, één van 13 en één van 11 jaar oud. Hij is en scheikunde leraar op een gymnasium. Woont in Autun, in Frankrijk. Heeft grijsblond haar. Nadat hij van iemand het leven heeft gered wilt hij ook weten hoe het is om iemand te vermoorden. Na en tijd ontvoert hij Saskia. Hij biedt Rex de kans er achter te komen wat er met Saskia gebeurd is. Lemorne is ook en rond karakter want hij heeft de verhaal begonnen. Zonder is er geen verhaal. Motief Het motief heeft een verband met saskia's droom en het nummer 8. Ergens in het boek Saskia vertelt dat haar geluksgetal is 8. Het getal 8 lijkt veel functies, zoals de droom waar de twee gouden eieren botsen. De 2 eieren maken een 8. Ook in het boek lienike leest pagina 127. Als je die nummer toevoegen krijg je 8. Het motief in het verhaal is niet alleen interessant, maar ook maar raar. Het motief verbindt alles in het boek is het in, tenzij het is niet relevant. Het motief kan het adrenaline laten stijgen wanneer het boek is in zijn saaie gedeelte Ik was ook geschokt en bang door de motieven, omdat ze indirect vertelde me dat er iets ging gebeuren passend bij het motieven. Chronologie De chronologie van het boek dacht ik was een beetje raar omdat verlies van Saskia kwam voor Lemorne zat te denken om iemand te ontvoering. De chronologische volgorde van het verhaal geeft de lezer ook spanning. Als de auteur schreef het hele verhaal op een normale manier dan zouden we weten dat Saskia was gaan......

Words: 1288 - Pages: 6

Economie

...zullen stijgen. Deze zullen dalen. Deze zullen eerst stijgen en dan constant blijven. 9. Welke van de factoren die de geldvraag direct beïnvloeden hoort in het volgende rijtje niet thuis? a. b. c. d. Het prijsniveau. Het reële inkomen. De rentestand. Het geldaanbod. 10. Waardoor verschuift de vraagcurve naar geld naar rechts? a. b. c. d. Als het nominale nationale inkomen daalt. Als de prijzen stijgen. Als het productievolume afneemt. Als de rente stijgt. 11. Van welke functie van geld is sprake als geld gebruikt wordt om salarissen te vergelijken? a. b. c. d. Ruilmiddel. Spaarmiddel. Betaalmiddel. Rekenmiddel. 12. Wanneer is er sprake van indirecte ruil? a. b. c. d. Iemand krijgt een cadeau voor zijn verjaardag. Iemand leent een boormachine van zijn buurman. Iemand koopt voor vijf euro patat. Twee kinderen ruilen speelgoed met elkaar. 13. Welke van onderstaande uitspraken is juist? a. b. c. d. In verhouding tot een samenleving met geld werd in een geldloze samenleving meer goederen voortgebracht. Arbeidsverdeling in combinatie met geld leidde tot een sterke toename van het aantal en soort voortgebrachte goederen. Dankzij indirecte ruil zijn de transactiekosten van geld gestegen. Dankzij directe ruil zijn de transactiekosten van geld gedaald. 14. Welke van de onderstaande alternatieven beschrijft de gevolgen van een vergroting van het geldaanbod volgens de kwantiteitstheorie? a. b. c. d. Door het op korte termijn constant veronderstellen......

Words: 730 - Pages: 3

Requirement Analysis 'Het Paard'

...penningmeester controleert of hij zijn werk wel goed doet. De penningmeester zou dus kunnen frauderen zonder dat iemand dat door zou hebben. * De administratie wordt bij verschillende programma’s ingevoerd. Dit maakt het boeltje onoverzichtelijk. Hierdoor zullen ook extra administratieve fouten worden gemaakt. * De penningmeester werkt dus met word, excel en het boekhoudprogramma Davilex. Het gebruik van word als communicatiemiddel is in principe niet verkeerd. Maar excel en Davilex worden gebruikt voor het boekhouden. Doe boekingen worden eerst in excel gezet en dan overgenomen in Davilex. Dit is dubbel werkt en kunnen zorgen voor extra fouten bij het overtikken van de boekingen. * De posten Reclame inkomsten en Subsidie stromen worden maar één maal per halfjaar bekeken en ingeboekt. Deze posten zouden gelijktijdig met de overige posten moeten worden bijgehouden om het overzichtelijker te maken. 2.2 Doelstellingen Door middel van dit project moet het bestuur van de vereniging beter inzicht in de organisatie krijgen. Hierbij is de administratie dus erg belangrijk. Het bestuur moet de administratie gaan snappen en meer betrokken gaan raken. Er moet een advies komen om de probleem op te lossen. Nu gaan we een doelstelling plaatsen bij elk probleem dat is genoemd bij 1.1. * Er moet dus in ieder geval één extra penningmeester komen of iemand die hem opvangen bij ziekte en zijn werk kan controleren. Zo zal de administratie betrouwbaarder zijn......

Words: 842 - Pages: 4

Hello

...fiscale regels worden overtreden. Het officiële circuit = het deel van de productie en inkomen dat wel vermeld word en waarvan de belastingdienst op de hoogte is. Hoofdstuk 3 Welvaart Welvaart = welvaart word vastgesteld door het inkomen per hoofd van de bevolking. Welvaart in enge zin = materiële welvaart, de hoeveelheid goederen en diensten die je kunt kopen. Welvaart in ruime zin = welvaart in enge zin + waarbij ook kwalitatieve elementen een rol spelen zoals het milieu of veiligheid. 1. Welvaart in enge zin Koopkracht van het inkomen hangt af van de hoogte van het inkomen en de hoogte van de prijzen. Stijgt het inkomen en ook de prijzen zal de materiële welvaart niet stijgen. Nominaal inkomen = het geld dat iemand ontvangt Reëel inkomen = geeft aan hoeveel producten je met je geld kan kopen de waarde van het inkomen gecorrigeerd voor prijsstijging. Inflatie = als het gemiddelde prijs niveau in een land stijgt. om te berekenen Consumptie prijsindex (CPI) CPI = geeft het gemiddelde prijsniveau weer ten opzichte van het basisjaar NIC (nominaal inkomen, de stijging van geld) RIC (reeel inkomen, koopkracht) = _______________________________________________ PIC (prijsindex, inflatie) Economische groei = productie in een land neemt toe Volumestijging = er worden meer goederen en diensten geproduceerd De......

Words: 2423 - Pages: 10

Drugs in Hedendaagse Media

...kranten: De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws. Om iets meer diepgang en opinies te krijgen heb ik ook enkele artikels van het actualiteitsblad Knack doorzocht. Een door de maatschappij gelabeld kwaliteitsmagazine waar bekende mensen vaak hun opinies en opmerkingen in kwijt kunnen. 3 Objectiviteit over drugs in media In de artikels die ik de voorbije maanden heb verzameld en gelezen lijkt de objectiviteit van het schrijven vrij correct te zijn. Quotes van geïnterviewde mensen die cijfers geven over onderzoek zijn natuurlijk als buitenstaander wel moeilijk te controleren en de schattingen die mensen vaak maken over drugsgebruikers lijken mij op één of andere manier altijd verzonnen. Het lijkt mij zeer moeilijk om als iemand die niet in het milieu zit meer te weten te komen over de levensstijl van een grote groep individuen. Cijfers van een onderzoek worden altijd maar vrijgegeven zonder dat het effectieve onderzoek of iets meer diepgang aan het artikel wordt toegevoegd. Vertrouwen op de journalistieke eerlijkheid is blijkbaar de enigste optie hier. Al zegt mijn buikgevoel dat sensatie soms nog dat tikkeltje belangrijker is dan op professionele wijze correct nieuws te brengen. Zoals deze quote van rapper Wiz Khalifa uit de Metro van donderdag 3 april: Metro - 03/04/2014 Uiteraard komen deze quotes in de krant om exact voorgemelde reden; sensatie brengen. Maar de manier waarop is niet altijd even subtiel. “Een gemeenschappelijke hobby” is bijgevoegd door......

Words: 1251 - Pages: 6

Conflicten Op de Werkvloer

...moet het juist voorkomen worden? Uit deze vragen heb ik de volgende probleemstelling geformuleerd: * Moet conflictgedrag op de werkvloer voorkomen worden? Werken is niet alleen je taken uitvoeren en je vak doen. Het heeft meerde betekenissen voor andere mensen. Het gaat niet altijd vanzelf en er zijn altijd dingen waar mensen zich aan ergeren of jijzelf aan iemand anders. Neem bijvoorbeeld Jan. Jan is al jarenlang productieleider van een groot spuitgietbedrijf. Hij heeft veel verantwoordelijkheid en is uiterst nauwkeurig. Hij is een man die zijn afspraken nakomt en wanneer hem een taak voorgelegd wordt kun je ervan uitgaan dat hij deze ook goed uitvoert. Je zou dus zeggen een ideale werknemer. Dit geld echter niet in alle gevallen want misschien voldoet hij wel aan zijn functieomschrijving maar heeft hij geen band met andere collega’s. Dit wekt conflictgedrag op wat ervoor zorgt dat dit op een gegeven moment tot uiting komt. Jan ziet zelf niet in dat hij niet lekker ligt bij zijn collega’s en denkt juist dat hij goed bezig is en daar is hij trots op. Zo iemand als Jan is een typisch voorbeeld van iemand die totaal geen rekening houd met anderen en alleen op zichzelf gericht is en het uitvoeren van zijn vak. Het doet alles goed maar door zijn gedrag brengt hij zichzelf toch in de problemen. Hij moet uiteindelijk zijn ogen openen en een door de ogen van zijn collega’s kijken hoe zij tegen hem aan kijken. Dan moet hij beslissen wat voor hem het beste is. Hij kan......

Words: 3247 - Pages: 13

Drones

...Antwoorden op Kamervragen van de leden Schouw en Berndsen-Jansen (ingezonden op 12 maart 2013), bit.ly/12jS9Nm. 39 Antwoorden op Kamervragen van de leden Schouw en Berndsen-Jansen (ingezonden op 12 maart 2013), bit.ly/12jS9Nm. 34 12 vert, zal het bedrijfsmatig gebruik verder in de scriptie niet apart behandeld worden. Het valt immers onder het algemene civiele gebruik van drones. Burgerlijk gebruik Drones worden door particulieren vooral voor hobbydoeleinden gebruikt. Er zijn bijvoorbeeld burgers die in hun vrije tijd met drones foto’s van landschappen maken. 40 Particulieren kunnen drones ook gebruiken voor praktische doeleinden. Een persoon met veel eigen grond kan bijvoorbeeld zijn land in de gaten houden met een drone. Ook kan iemand zijn panden bewaken door een drone. 41 Er zijn echter ook andere doeleinden van drones die wat dubieuzer zijn. Zo kan een drone gebruikt worden voor het bespieden van de buurman. 42 Ook gebruikte een vader in de Verenigde Staten een drone om zijn zoon onderweg naar school te observeren. 43 Bedrijfsmatig gebruik Ook het gebruik van drones door bedrijven neemt steeds meer toe. Er zijn al ongeveer honderd bedrijven die zich op de een of andere manier met drones bezighouden. 44 De drones kunnen gebruikt worden om foto’s te maken van een landschap of van een huis. Daarnaast worden drones gebruikt voor de inspectie van oliepijpleidingen of de besproeiing van gewassen. 45 Bij grote evenementen kunnen behalve de politie ook commerciële......

Words: 21410 - Pages: 86

Samenvatting Rechten

... * Zaaksgevolg: Eigendomsrecht volgt de zaak, waar deze zich ook bevindt. Ook al wordt iemands auto gestolen, hij blijft eigenaar van de auto. * Gesloten systeem: Er zijn niet meer zakelijke rechten dan in de wet zijn opgesomd. Relatieve rechten(persoonlijke rechten): Een rechtssubject kan slechts tegenover één persoon, zijn wederpartij, uitoefenen. Bijv. het recht van de verkoper op betaling van de koopsom of het recht van de koper op levering van hetgeen hij gekocht heeft. Beperkt recht: een recht dat is afgeleid uit een meeromvattend recht. Het geeft slechts recht op een gedeelte van een zaak. Er zijn twee soorten beperkte rechten 1. Genots- of gebruiksrechten (vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, erfpacht, opstal en appartementsrechten). 2. Zekerheidsrechten (pand en hypotheek) Zekerheidsrecht: Een beperkt afhankelijk recht dat aan een bepaalde schuldeiser voorrang geeft bij de verdeling van de executieopbrengst van een bepaalde zaak of van een geheel vermogen. Bijv. onderpand bij een hypotheek. Afhankelijk/Accessoir recht: Een recht dat zodanig aan een ander recht verbonden is, dat het niet zonder dat recht kan bestaan. Bijv. Als een bank een ondernemer geld leent, wil hij er zeker van zijn dat hij het geleende bedrag terugkrijgt. Er zijn twee soorten zekerheid, namelijk: 1. Persoonlijke zekerheid; bestaat daarin dat de schuldeiser behalve de schuldenaar nog iemand anders kan aanspreken tot nakoming van een vordering. Voorbeelden hiervan zijn......

Words: 6321 - Pages: 26

Paper

... |Hou jy van Mamma se kos? (Dink nou mooi....) |Gee my asseblief ‘n drukkie as ...... | |Vra vir enige iemand wat saamspeel om iets mooi van jou te sê |Wat in die huis sal jy graag anders wil hê? | |Ek wil hê julle moet my vergewe vir..... |Is/was skool vir jou lekker? | |Hou jy van jou kamer? Wat sal jy anders wil hê? |Waarvan hou jy die meeste van jouself? | |Wanneer voel jy niemand luister na jou nie? |Wie in die huis speel die lekkerste saam met jou? | |Dink jy dat jy genoeg sakgeld kry? |Wat doen jy as jy kwaad word? | |Wat laat jou spesiaal voel? |Ek voel op my gelukkigste as... | |As jy sien iemand in die huis is hartseer, wat doen jy? |Wat maak jou baie bly? | |Wat verveel jou? |Wat dink jy dink ander mense van jou? | |Wanneer word jy onseker? ...

Words: 289 - Pages: 2

Dd Dnwikmnq

...good results by using the available time, money etc | To measure | meten | In terms of | Aangaande met / used for referring something | Team player | Team player | To contribute to | Bijdragen | Team spirit | Groeps spirit | To accomplish objectives | Het volbrengen van doelstellingen | Committed | Toegewijd / loyal to a organization or group | Role | rol | To meet a deadline | Een dealine halen | Meetings | Vergaderingen | To make sure | Er zeker van zijn | Informative | Leerzaam | Chairperson | Voorzitter | Facilitator | Someone who helps a person to find a solution to a problem | To play a role in | Een rol aannemen | To co-ordinate work | To organise all the different parts of work | To keep someone focused | Iemand gefocused houden | Corporate leaders | Bedrijfsleider | To establish rules | Regels vaststellen | Building block | Bouw steen | To set out to do something | Plannen om iets te gaan doen | Senior managers | Senior managers | Middle managers | Middel managers | On average | Gemiddeld | Productive | Produktief/ making or growing things in large quantities | High-performing companies | Goed presterende bedrijven | To rise | Stijgen | To drop | Laten vallen | To make something work | Om iets te laten werken | A waste of time | Tijdverspilling | To do everything you can | Alles eraan doen wat je kan | To run a meeting | Het leiden van een vergadering | A growing number of companies | Een stijgend aantal in bedrijven......

Words: 514 - Pages: 3

Nederlands Laagland Literatuur Module 1 Samenvatting

...Laagland samenvatting module 4. Vertelperspectieven: -ik vertelsituatie: je ziet de gebeurtenissen door de ogen van 1 persoon (meestal de hoofdpersoon), je komt de gedachten en de gevoelens te weten. - alwetende vertelsituatie: is de verteller, iemand die alles weet van alle personen. - personale vertelsituatie: zie je de gebeurtenissen door de ogen van één personage. Het verhaal is niet in de ikvorm, maar in de hij- of zijvorm. - meervoudig perspectief: zie je de gebeurtenissen afwisselend door de ogen van verschuilende personages. Thematiek: -Verschillende interpretaties: interpreteren betekend uitleggen of verklaren, Je leidt dan uit allerlei verhaalgegevens af wat de betekenis is. Niet iedere lezer vindt hetzelfde belangrijk, dus vandaar de verschillende verklaringen. -Verhaal- en betekenislaag: verhalen hebben verschillende lagen; de gebeurtenissen, de structuur, de personages bevinden zich in de verhaallaag. Daaronder zit een betekenislaag/thematische laag; de betekenislaag vertelt je wat er eigenlijk met het verhaal bedoeld wordt. Open plekken en spanning: -Open plekken: alles is niet direct duidelijk, er zijn plekken in het verhaal die vragen oproepen, dat zijn open plekken; het nog niet ingevulde stukjes van het verhaal, en als lezer wil je daar antwoorden op. -spanning: als een verhaal een open plek bevat, ontstaat bij de lezer een vraag, die hij graag beantwoord wil hebben, maar al hij niet gelijk een antwoord krijgt, dan is het gevolg spanning,......

Words: 478 - Pages: 2

Kmlfdmfg

...sollicitatiegesprek. Dan worden er gericht vragen gesteld aan de sollicitant. Zo kan TomTom precies vragen wat het van de sollicitant wil weten. De assessment-centermethode legt praktijksituaties voor waarop de kandidaat moet reageren. Zo krijgt TomTom een goed beeld van de geschiktheid van de sollicitant voor de functie. Ook psychotechnisch onderzoek kan gebruikt worden. Zo krijgt TomTom een goed beeld van het intellectuele niveau van de kandidaat. Dit is belangrijk omdat TomTom zich bezighoudt met innovatie, waarvoor intellectualiteit nodig is. 5. a Motivatie kan intrinsiek of extrinsiek zijn, wanneer iemand extrinsiek gemotiveerd is liggen de motieven voor het bereiken van een taak buiten de persoon. Ze bieden een goede baan aan in een snelgroeiend bedrijf. Ze zorgen ook voor huisvesting en je hebt de mogelijkheid om met mensen uit verschillende landen te werken. b. Iemand die traint omdat hij het leuk vindt is voornamelijk intrinsiek gemotiveerd. De motieven liggen binnen een persoon en komen voort uit enthousiasme, interesse en plezier met het trainen. Zoals in de tekst al staat, we groeien en maken boeiende producten en diensten. En dat trekt mensen aan. 6. personeelsplanning is het voorbereiden, vormgeven en implementeren van strategisch beleid rond de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. De komende jaren zal dit voor veel meer organisaties belangrijker worden, omdat er schaarste ontstaat voor bepaalde arbeidssegmenten. Personeelsplanning vergt......

Words: 874 - Pages: 4

Facebookgebruik H&M

...verbeterd worden dat de winst uit het bedrijf die kosten ruim zal compenseren. Het is ook een investering. Naast veel geld gaat er ook veel tijd in zitten, maar ook dit is een investering. De hoeveelheid tijd die in het bijhouden van een database gaat zitten zet zich om in winst. H&M pagina op Facebook De Facebookpagina van H&M zoals die nu op het internet te vinden is, werkt als een portal naar de officiële H&M site en andere websites waarop H&M actief is. Het is bijvoorbeeld een portal naar de zomercollectie, maar ook naar een programma’tje om de dichtstbijzijnde H&M winkel te vinden en zo nog veel meer. Ook is te zien dat op dit moment al 7.134.656 personen op ‘like’ hebben geklikt. Er wordt op ‘like’ geklikt als iemand de pagina leuk vindt, en moet hiervoor altijd ingelogd zijn. Zo kan er een database worden gemaakt van de personen die de H&M pagina ‘liken’, en kan er per mogelijke klant een profiel worden gemaakt waarop de aanbiedingen kunnen worden aangepast. Adverteren op Facebook Met een advertentie op Facebook bereik je meer dan 750 miljoen potentiële klanten. Voor de personen die de Facebookpagina van H&M ‘liken’, waarvan dus een persoonlijk profiel beschikbaar is, kunnen doelgerichte advertenties worden geplaatst. Bij het plaatsen van een advertentie op Facebook is er de mogelijkheid om de doelgroep heel genuanceerd in te vullen. Dat wordt gefaciliteerd door 11 verschillende variabelen, dat zijn kenmerken die kunnen......

Words: 1545 - Pages: 7

Read More... | Scarica XAPK | Windshield Survey