Illuminate Manuscripts

In: Other Topics

Submitted By yanzil
Words 1257
Pages 6
Books for Aristocrats

1. זהה את האיור, כתב היד ממנו הוא לקוח, ציין מקום ותאריך כתיבה ומקום כתב היד היום.
פרט מתוך כתב יד מאוייר של מסעות מרקו פולו והרפתקאותיו הנקרא "מסעותיו של חאן הגדול" (נכדו של ג'ינג'ס חאן). איור זה מתאר את יציאתו של מרקו פולו בשנת 1271 מהלגונה בוונציה לכיוון סין. כתב היד נוצר בסביבות שנת 1400 ונרכש בין השנים 1603-4 על יד ספריית בודליין שאוניברסיטת אוקספורד הנמצאת באנגלייה. האיור נמצא בקלף 218 בכתב היד.

2. תאר את האיור ונתח את סגנונו
באיור מתוארת ההכנה ליציאה למסע של מרקו פולו למזרח הרחוק. רואים אותו עולה לסירה קטנה שעתידה להביאו לספינת המסע הנמצאת בלגונה בוונציה. בסירה הקטנה מחכים לו כבר אביו ודודו. למרות שהתיאור של ונציה המופיע לפנינו אינו נאמן במדויק למקור, ניתן לזהות בו את העיר ואת רובע סנט מרקו בבירור - בחלק השמאלי העליון מופיעה בזיליקת סנט מרקו, במרפסת של הבזיליקה, מעל הכניסה, מופיעים ארבעה סוסי ברונזה שהובאו מקונסטנטינופול. מלפנים, על גדת הלגונה, יש שני עמודים עם פסלי ברונזה של שני הפטרונים של ונציה- האריה של סנט מרקו והפסל של סנט תאודורו העומד על התנין המצרי המקודש. מימין לבזיליקת סנט מרקו מופיע ארמון הדוג'ה, ארמון דוכס ונציה (Palazzo Ducale di Venezia). הארמון בנוי בסגנון גותי וניתן לראות את הארקדה הגותית בחזית המבנה. ארמון הדוג'ה שימש בעבר כמרכז השלטון של הרפובליקה, כאתר בתי המשפט ובתי הכלא וכמקום מגוריו של דוכס ונציה. באיור רואים את מבנה בית הכלא ואת גשר האנחות העובר מעל תעלת פלאצו ומחבר בין בית הכלא לחדרי החקירות של הארמון.

האיור כולו מתואר כמו תפאורה של תהלוכה ביום שמש נעים ומסביב פזורים דגלים, סירות, איים קטנים וברבורים השטים בנהר. ברחובות אפשר לראות קבוצות קטנות של תושבים שעל פי הבגדים שלהם, ניתן לראות שהם בעלי ממון. התושבים מתרוצצים ברחובות המרוצפים וחלקם עומדים או מנופפים. האיור מתאר חלק מהמסע המופלא של מרקו פולו במסעו בתקופת ימי הביניים בנרטיב שלא בהכרח חופף למציאות. זוהי למעשה דוגמה לאיור מיניאטורי אנגלי מואר. הציור מצויר בקנה מידה קטן מאוד והוא מאוד מפורט. הציור עשיר בפרטים, צבעים, טקסטורות, אלמנטים אדריכליים…...

Similar Documents

Female Artists During the Medieval Ages

...and Romanesque (1000-1200) period of the middle ages, most of the art was created in monasteries for religious purposes. This art was primarily in the form of illuminated or illustrated manuscripts. Illuminated manuscripts were hand-written books of religious texts, like a bible, or works by saints or religious leaders. Some illustrated manuscripts were also copies of Roman or Greek works of philosophy. These manuscripts were ornate and beautiful volumes that were expensive and time consuming to produce. It could take months or years to produce an illuminated manuscript. The manuscript included ornamental borders, capital letters and illustrations some in gold and silver leaf. The illustrations themselves used a very rich and vivid palette of colors like rich blues and deep reds. At a minimum, an illuminated manuscript only had ornamental capital letters, but many included heavily decorated borders along with miniature paintings which depict scenes from the book; some members of the nobility even had their portraits inserted into such miniatures. The bindings of the books were sometimes inlaid with jewels (Chadwick 52). Initially, illustrated manuscripts were produced in monasteries and then in the later middle ages in professional scriptoria. While the majority of the illustrated manuscripts were made my men, there were some women who led non-traditional medieval lives and were able to spend years creating art. The development of the convent system during the early Middle......

Words: 1973 - Pages: 8

Introduction to Einstein

...subjects. Following elementary school practice, he received lessons in Judaism, the registered religion of his free-thinking parents. His mother had him study violin privately, and the instrument provided him solace throughout his life. The Einstein electrotechnical business foundered in the highly competitive environment of the middle 1890s. In 1894 Hermann and Jakob Einstein lost a bid to illuminate the streets of Munich. Hermann reestablished himself first in Milan and then in Pavia. Pauline and Maja accompanied him. Albert stayed behind to complete secondary school. After a number of months Albert abandoned school and joined his parents in Milan. He planned to study on his own in preparation for attending the Swiss Federal Polytechnic in Zurich, one of Europe's finest institutions of higher learning in science, which admitted students by examination. Einstein spent a year in Italy. As his family's business was proceeding unevenly, financial support came from his mother's relatives. Einstein demonstrated his appreciation of this family solidarity by sending a scientific manuscript to a favorite uncle, Caesar Koch. It dealt with the electromagnetical ether and magnetical fields. Einstein traveled to Zurich in 1895, stayed with a family friend, Gustav Maier (a founder of the Swiss Ethical Culture Society), and failed the part of the polytechnic entrance examination that dealt with general culture. A sympathetic examiner urged him to attend the final year in the nearby......

Words: 625 - Pages: 3

Beowulf

...celebrating an English victory over the invaders, secular heroic poetry has little or nothing to do with England or English people. Beowulf is set in Scandinavia; its principal characters are Danes, Geats, Swedes, and there are brief references to other pagan Germanic tribes such as the Frisians, Jutes, and Franks.Certainly Beowulf is a remarkable survivor, in the Anglo-Saxon or Old English language, of a great literary tradition, but one that is by no means exclusively English. The Norman Conquest disrupted the literary culture of Anglo-Saxon England. The practice of alliterative verse continued until the fifteenth century, primarily in the north- and southwest corners of the island. But Beowulf disappeared from English literature until the manuscript, already singed by the fire that consumed so much of Sir Robert Cotton's library, was first noticed in the eighteenth century and was not transcribed and published until 1815 by an Icelander, Grímur Jónsson Thorkelin, at the time Royal Archivist of Denmark, under the Latin title De Danorum Rebus Gestis: Poema Danicum Dialecto Anglosaxonica (About the Deeds of the Danes: a Danish Poem in the Anglo-Saxon Dialect). Thorkelin believed that the poem was a Danish epic, its hero a Danish warrior, and its poet a contemporary witness of these events who was present at Beowulf's funeral. Subsequently, German scholars claimed that the poem had been originally composed in northern Germany in the homeland of the Angles, who invaded Britain......

Words: 1677 - Pages: 7

Economic and Philosophical Manuscripts of 1844: Alienated Labor

...The chapter on alienated labor clarifies the moral case against capitalism, at least as Marx saw it at this time. This has been touched on in a couple of earlier posts here but I wanted to highlight one piece of the argument. Marx's point here is that alienation is prior to private property and to such quantitative expressions of private property as exploitation, wage inequality, etc. “The alienation of the product of labour merely summarizes the alienation in the work activity itself.” In other words, how much of the product of alienated labor is available to the worker to consume is a secondary, and ultimately unimportant, issue compared with the fact of alienation itself. A couple pages later he makes this point even more emphatically: “An enforced increase in wages … would be nothing more than a better remuneration of slaves, and would not restore, either to the worker or to the work, their human significance and worth.” The claim that the level of wages is politically and morally irrelevant is very different from mainstream and even many Marxist approaches that see questions of wellbeing in terms of consumption and justice in terms of distribution of income, and don't consider the qualitative character of work at all. Marx characterizes alienation of labor in various ways: - “the work is external to the worker”; - “he does no fulfill himself in his work”; - the worker “has a feeling of misery rather than wellbeing”; - the worker “does not develop freely......

Words: 725 - Pages: 3

David Trobisch and David Parker on the Origin of the New Testament the Historical Jesus, and How Manuscripts Can Reveal What Texts Conceal

...David Trobisch and David Parker on the Origin of the New Testament, the Historical Jesus, and How Manuscripts Can Reveal What Texts Conceal Tom Dykstra I grew up with a picture of Paul traveling through Asia and Europe, founding congregations, counseling and teaching the men and women who had given their life to Jesus. If he could not visit them, he sent letters. When Paul died, his letters were kept as treasures. Each church that had received one of his letters saved it, had it read during worship services, and exchanged copies of the letter with other congregations close by. Later the congregations tried to complete their collection. But this view does not match the uniformity of manuscript evidence. --David Trobisch 1 It is even more remarkable that attempts to reconstruct the supposed document 'Q' (the lost collection used by both Matthew and Luke postulated by those who argue that Matthew and Luke are independent) use text-critical terminology to describe their activities. However, since all they are doing is making selections from a twentieth-century printed text, which does not even presume to provide confidently the text of the four-Gospel collection, never mind that of the independent first-century texts, this use of language must be dismissed as illusory. --David Parker 2 Modern scholarship has produced detailed biographies of Paul, massive multi-volume inquiries into “the historical Jesus,” and mountains of exegetical literature that claims to extract the......

Words: 12334 - Pages: 50

Accepted Manuscript

...Accepted Manuscript The effect of dissolved oxygen on N2O production by ammonia-oxidizing bacteria in an enriched nitrifying sludge Lai Peng, Bing-Jie Ni, Dirk Erler, Liu Ye, Zhiguo Yuan PII: DOI: Reference: To appear in: S0043-1354(14)00576-4 10.1016/j.watres.2014.08.009 WR 10816 Water Research Received Date: 13 June 2014 Revised Date: 4 August 2014 Accepted Date: 8 August 2014 Please cite this article as: Peng, L., Ni, B.-J., Erler, D., Ye, L., Yuan, Z., The effect of dissolved oxygen on N2O production by ammonia-oxidizing bacteria in an enriched nitrifying sludge, Water Research (2014), doi: 10.1016/j.watres.2014.08.009. This is a PDF file of an unedited manuscript that has been accepted for publication. As a service to our customers we are providing this early version of the manuscript. The manuscript will undergo copyediting, typesetting, and review of the resulting proof before it is published in its final form. Please note that during the production process errors may be discovered which could affect the content, and all legal disclaimers that apply to the journal pertain. Graphical Abstract (for review) Specific N2O Production Rate 2.0 2.5 ACCEPTED MANUSCRIPT (mg N/hr/g VSS) 1.5 100 Contribution of Different Pathways to N2O Production (%) 1.0 0.5 0.0 0.0 14 M AN U 60 40 20 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 DO Concentration (mg O2/L)   3.5 N2O Emission Factor (%) 12 10 8 6 4 2 0 0.0 0.5 EP TE D AC C 0 0.0 ...

Words: 12061 - Pages: 49

Tesco Manuscript

...Tesco Speech Thank you, please be seated, it is an honor for me to speak here for you today at the London School of Economics. As you may know my name is Tom Johnson and I am the PR assistant for Tesco, which is one of the largest retailers in the world, and that title have some expectations committed to it. I am here today to give a speech for you about Tesco’s current situation, and how we plan to deal with it, as one of the largest retailers. With the changing consumer behavior in kept in mind. If you come up with any questions during the show, you will have to remember them till the end, where I will be answering all your answers. Our last twelve-month have not been pretty, especially not on the bottom line. The past years Tesco have been called the British stock market darling, and been criticized for being too successful. Our shares have fallen with almost 20%, and analysts have halved their prices on our shares. Our plan to take on USA has not been as successful as we have hoped. We launched our whole new concept, to take on the American market just before the financial crisis. Which were not suitable for launching our new store. That is a part of the reason why it has not been a success, and it has also effected why our stocks has fallen so drastically. To get the wheels going again, we need to change, nothing good comes to those who just sit and wait. Therefore we have created a six-point plan at Tesco: * Service and staff * Stores......

Words: 1295 - Pages: 6

From Manuscript to Bound Book: How the Printing Press Revolutionized 15th Century Literature

...From Manuscript to Bound Book: How the Printing Press Revolutionized 15th Century Literature “The invention of printing broadcast the printed language and gave to print a degree of authority that it has never lost.”- A. Lloyd James Before the days of automated printers and wireless communication, manuscripts represented the primary but inefficient and costly way to record, obtain and share knowledge. It was not until the 15th century when Johannes Gutenberg’s printing press revolutionized the way information was stored and disseminated. The printing press quickly changed the way in which written works were manufactured and which works could be produced by allowing private citizens to publish books and other written texts at a marketable rate. Illustrated through the invention of Gutenberg’s machine, society as a whole was impacted by the way in which information was produced, and through the press’ impact on academia and on the political and religious groups of the 15th and 16th centuries. Exemplified by the restricted writing methods at the time and the constraints transcription raised on the production of manuscripts, the printing press had a significant impact on universities and the methods of medieval education. Through readily available literature, the resulting increase of literacy had a large effect on the scientific community and a shift in power for the ruling parties of the time. Ultimately, the easy dissemination of political ideas in medieval Europe led to......

Words: 1878 - Pages: 8

Pinoy Management Styles

...more loosely structured, offering more room for creativityIntroduction – Qualitative Reports * Focus statement of the problem squarely on phenomenon under study * Note research tradition underlying study * Summarize prior research on central phenomenon (or include in the discussion section)Method Section * Describe specific methods for the underlying research tradition * Provide solid description of research setting * Include sample questions used in data collection * Present information on data quality * Describe analytic proceduresResults Section – Qualitative Reports * Develop a storyline before beginning to write * Organize Results * Thematic Analysis * Grounded Theory process * Consider using metaphors to illuminate findings * Consider using figures, diagrams and word tablesDiscussion Section – Qualitative Reports * Summarize Results * Link results to other research * Suggest implications of results for theory, practice or future research | Other Aspects of the Research In addition to these major divisions, other aspects of the report deserve mention * Title * Abstract * Key words * References * Acknowledgements Title: * The title should indicate the nature of the study * The independent variables and dependent variables should be named in the title * It is also desirable to indicate the study population * Should be brief ( no more than 15 words) * The title should communicate concisely......

Words: 718 - Pages: 3

Explore the Ways in Which Edith Wharton Presents Themes of Imprisonment and Entrapment in Ethan Frome and Consider the Ways in Which the Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald Illuminates This.

...Explore the ways in which Edith Wharton Presents themes of imprisonment and entrapment in Ethan Frome and consider the ways in which The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald illuminates this. In the novel Ethan Frome, Edith Wharton explores the themes of imprisonment and entrapment. The characters portrayed in her novel are trapped and imprisoned by many elements including their environment, loveless marriage, predestination, mind-set, religion and many more. These themes are also explored in The Great Gatsby by F. Scott Fitzgerald. Firstly, one of the key factors that Edith Wharton presents imprisonment and entrapment is the setting and environment of Ethan Frome. The bleak and isolated town of Starkfeild is immediately imagined by the reader due to Wharton’s description of the landscape through the narrators eyes and how it seemed to be “emerging from its six month siege like a starved garrison” This brutal simile of the town suggests to the reader that the Starkfield is under attack from the elements and subsequently they begin to imagine how this type of environment may affect the characters life’s and particularly their freedom. Indeed, Wharton portrays the main character, Ethan Frome, as a reflection of Starkfield and “an incarnation of the frozen woe”. This metaphor, in part, epitomises Ethan’s personality of a slow, illiterate man whose motivation has halted or froze. This instigates sympathy from the reader that will be ever present throughout the novel. Similarly,......

Words: 1404 - Pages: 6

Making Manuscript Speech

...Sample on How to Write a Speech in Manuscript form Today // it is an honor for me to stand here before you, at the Freedom Banquet, and pay tribute to a man that in his lifetime, has touched // and changed // uncountable lives across the globe. Today /// we are here to honor a president, a father, a husband and a true savior in Mr. Nelson Rolihlahla Mandela [show slide] Mr. Mandela always says /// that the thing that gives him the most pleasure is “watching the South African sun set with the music of Handel or Tchaikovsky playing” but we all know// that building a better future for the children of the world is what gives this extraordinary man the most pleasure. During his 89 years spent on this planet, Mr. Mandela has // and still has // many goals. The goal of creating equality the goal of dismantling the apartheid regimine in South Africa and the goal to develop color-blindness between the people of his country. President Mandela //// we salute you, for you are a man that had a dream, a dream dedicated to desire, the desire to make the world a better place // for every man /// and their unborn children Final thoughts on writing notes for a manuscript speech · Do what works for you · Never write notes in essay format, its too hard to find your place · Practice, practice, practice--- in...

Words: 420 - Pages: 2

Scarlet Letter

...obey her mother. Roger Chillingworth earns a reputation as a good physician. He uses his reputation to get transferred into the same home as Arthur Dimmesdale, an ailing minister. Chillingworth eventually discovers that Dimmesdale is the true father of Pearl, at which point he spends every moment trying to torment the minister. One night Dimmesdale is so overcome with shame about hiding his secret that he walks to the scaffold where Hester was publicly humiliated. He stands on the scaffold and imagines the whole town watching him with a letter emblazoned on his chest. While standing there, Hester and Pearl arrive. He asks them to stand with him, which they do. Pearl then asks him to stand with her the next day at noon. When a meteor illuminates the three people standing on the scaffold, they see Roger Chillingworth watching them. Dimmesdale tells Hester that he is terrified of Chillingworth, who offers to take Dimmesdale home. Hester realizes that Chillingworth is slowly killing Dimmesdale and that she has to help Dimmesdale. A few weeks later, Hester sees Chillingworth picking herbs in the woods. She tells him that she is going to reveal the fact that he is her husband to Dimmesdale. He tells her that Providence is now in charge of their fates, and she may do as she sees fit. Hester takes Pearl into the woods, where they wait for Dimmesdale to arrive. He is surprised to see them, but he confesses to Hester that he is desperate for a friend who knows his secret. She......

Words: 4546 - Pages: 19

Manuscript Tesco

...Tesco Dear London School of Economics. My name is Jacob Breinholm and I am the PR manager for Tesco. I have been working for Tesco for four years now, and it have been four good years. On behalf of Tesco, I am here to tell you about our firm and our problems after the fall in the shares back in January 2012. In this speech, you will hear about the grocery store, Tesco. I will tell you about the downturn we have had in 2012, the problems we had, and which efforts we used to get back on track. The 12 months in 2012 have been terrible for Tesco. We have experienced a huge fall in our economics. Previously it went really well for Tesco, and we had a higher sale than we have today. Investors once called Tesco a darling of the U.K. stock market, until January where everything went down for us. The shares has fallen by 20 percent. After this fall in market shares, my boss the longstanding chief Terry Leahy who have been CEO for Tesco for 14 years, have just gone off. The new CEO for Tesco is Philip Clarke, and it was not a nice sight he met the first couple of weeks. Experts have said that Mr. Clarke need to reconnect with customers and change the business’ culture. We did also launch the Fresh and Easy at the worst time possible, just one year into the financial crisis in 2008. We did also make some obvious mistakes though. We had no coffee in the store, as the first thing in the morning, there was no frozen food as Americans like and so on. That is why investors have called...

Words: 1166 - Pages: 5

Text, Film, and Historical Fact: Soucing “the Name of the Rose”

...abbey became under the apprehension that they are experiencing the last days before the coming of Antichrist, is a perfect evidence that in the fourteen century many experienced divorce from the scholarly world turned to superstition, heretic movements, or apocalyptical outbursts. Moreover, the movie accurately described some parts of daily life medieval monks. The dining sessions, scenes of prayers, psalms and hymns were showed properly. Medieval monks devoted their lives to strict routine and discipline of life. For example, the part where elderly blind monk was angry at other monks because they were laughing claiming that monks never fool themselves. In the movie there were many scenes that performed the process of coping the manuscripts of classical authors as well. 2. Evaluate the following statement: As the film suggests, questions about sexuality were ever-present in the medieval European mind. Sexuality in medieval Europe was repressed. The Church was considering all sexual acts and thoughts as impure. Any sexual behavior was threatening human salvation and was considering as a sin that lead to severe forms of punishment. Sex was accounted as a force from the devil that was ready to use sexual temptations against humans. There are plenty of evidences that show us how medieval people were trying to enflame lust. Fagan in his book “Fish on Friday” describes the Christian tradition of fasting that inhabited sexual desire. St. Augustine of Hippo......

Words: 1086 - Pages: 5

Manuscript

...Tuning Surface Charge Property by Floating Gate Field Effect Transistor Song Xue1, Ning Hu2, Shizhi Qian1+ 1Institute of Micro/Nanotechnology, Old Dominion University, Norfolk, VA 23529, USA 2 Bioengineering College, Chongqing University, Chongqing 400030, P.R. China Abstract Interfacial electrokinetic phenomena, which highly depend on the surface charge property of an object in contact with an aqueous electrolyte solution, have been widely used to manipulate and transport ions, fluids and particles in micro/nanofluidic devices. Field effect transistor (FET) offers flexible and rapid control of the surface charge property, which in turn provides a more sophisticated control of the electrokinetics-based micro/nanofluidics. Tuning the surface charge property by a floating gate field effect transistor (FGFET) rather than the conventional FET is proposed and analyzed for the first time. In contrast to the conventional FET having a control gate fabricated on the outer surface of the dielectric channel wall, the FGFET has an additional floating gate electrode embedded inside the dielectric channel wall. A mathematical model has been developed to analyze the zeta potential of a planar dielectric surface regulated by the conventional FET and the FGFET techniques. Results show that the FGFET is superior to the conventional FET to tune the surface charge property of a dielectric material in contact with an aqueous solution. The FGFET has great potential to control ions,......

Words: 4406 - Pages: 18

English Movies Dubbed in Hindi | Lighting | Fortnite Game Battle Royale Backpack Schultasche Rucksack Lunchpaket Geldbörse