Inleiding Voor Mona

In: Business and Management

Submitted By mootjedizzy
Words 329
Pages 2
Inleiding

Wij Hebben de opdracht gekregen een nieuw product te bedenken voor Mona. In dit adviesrapport komt een duidelijk beeld naar voren met hoe het er nu voor staat en hoe wij dit willen omzetten tot een succesvol en rendement behalende productidee. Wij schetsen in dit rapport verder hoe branche er nu voor staat en geven een blik op de lopende trends. Hiernaast zullen wij nieuwe communicatie doelstellingen en strategieën formuleren en zullen wij de communicatie middelen aanwijzen. Wij hopen dat dit rapport u een goed inzicht geeft waarin we nu staan en een duidelijk beeld geeft van waar wij met dit plan naar toe willen.
Wij hopen op de korte termijn profijt te winnen.

Mona heeft als doelstelling Nederland te veroveren en te heersen op het gebied van de Toetjes. Het is dan ook een vooruitstrevende en een marktuitdagende organisatie. Voor nu is het belangrijk dat wij alle kansen moeten gebruiken op welk gebied dan ook. Economische crisis, Social Media en de steeds groter en populairder wordende applicatie markt zijn hier enkele van.
De hoofdvraag luidt dan ook:
“Met welke nieuwe productidee kunnen wij de potentiële en bestaande klanten prikkelen om op korte termijn tot een koop over te gaan en hoe blijven wij doormiddel van dit idee in contact.”
Het kernprobleem is dat de markt zich aan het verschuiven is, steeds meer details zijn van cruciaal belang voor het succes van een formule. Denk hierbij aan Social Media en de Maatschappelijk betrokkenheid. Potentiële en bestaande klanten worden steeds sneller geprikkeld door deze communicatie punten.
Het is daarom belangrijk voor een groot bedrijf als Mona, een gedegen marketing en communicatie strategie in bezit te hebben, deze up to date te houden en niet moet stilstaan immers, in de organisatiekunde spreken ze van het volgende: “Stilstand is achteruitgang”. Wij kunnen het niet permitteren dat andere…...

Similar Documents

Mona

...micro-analyse Bij de opdrachtomschrijving worden enkele suggesties gedaan voor modellen en hulpmiddelen, die je kunnen helpen bij het uitvoeren van de microanalyse. LET OP: deze zijn behandeld in periode A en B (soms parallel in C) van het eerste studiejaar. Je kunt er een of meerdere van gebruiken om de microanalyse uit te voeren. Het idee is dat je een zo compleet mogelijk beeld van Mona krijgt. Welke model(len) je hiervoor wilt gebruiken is jullie keuze! Alle vaktermen die als bekend worden verondersteld zijn rood cursief gedrukt. Product, branding en marketing 1. Verdiep je in het huidige assortiment van Mona GA NAAR SUPERMARKTEN!: Wat is de breedte van het assortiment (productgroepen), de lengte en de diepte van het assortiment? Maak het assortiment overzichtelijk, bv visueel. Is er enige vorm van consistentie in het assortiment? Zo ja, welke? Wat zijn nieuwe(re) producten? 2. Verdiep je in de branding en marketing van Mona  Wat is de (gewenste) merkpositionering van Mona?  Wat zijn Mona’s USP’s? Tip: Richt je voor het vervolg van je onderzoek op 1 of 2 van de productgroepen van Mona. Kies de productgroep(en) waar jullie je nieuwe product voor willen ontwikkelen.    Wat is de waardepropositie van de producten in het assortiment? Wat zijn product kenmerken? Welke fase in de levenscyclus hebben de producten? Geef een beschrijving van de elementen Promotie, Plaats en Prijs van de marketing mix die Mona hanteert voor haar producten. Organisatie 3. Verdiep je in de......

Words: 477 - Pages: 2

Inleiding Hobbes

...als tegenhangen de contracttheorie van Ralws. Graag wil ik mijn paper eindigen met de visie van Danielle allen die Ik moet mijn inleiding nog uitwerken! MOEILIJK!!! Wil je eens kijken naar de argumenttatie opbouw. Is de probleemstelling duidelijk voor jou? En wat mijn aanpak is ook? vrijheidEen recht of vrijheid die door een grondwet of fundamentele wet wordt gegarandeerd en die het vrij zijn van of de bevrijding uit slavernij, gevangenschap of onderdrukking door een despotische macht verzekert. De vrijheid van Rousseau is een andere vrijheid dan bij Hobbes. Waar het bij Hobbes ging om negatieve vrijheid, gaat het bij Rousseau een vrijheid in positieve zin. Bij Rousseau hebben we het over zalfregering en collectieve wil op basis van vrije personen die handelen uit vrije wil. Dit uitgangspunt waarin de burger een vrije en redelijke persoon is heeft gevolgen voor de macht van de autoriteiten. De politieke autoriteit verkrijgt men door instemming waarbij het recht tot zelfbeschikking wordt behouden. Deze manier van politiek vraagt om actieve participatie van het volk bij de politiek. In zeker zin spreekt het uitgangspunt van actieve participatie de moderne mens aan omdat Rousseau de nadruk legt op het autonome en het vrije mensbeeld. Maar in werkelijkheid legt Rousseau de nadruk bij de collectieve wil. Daarin laat hij wel ruimte voor pluralisme en meningsverschillen maar overheerst de meerderheid van het volk over de minderheid van het volk Wie uiteindelijk......

Words: 1760 - Pages: 8

Sox, Voor En Nadelen

...Sarbanes-Oxley Act, de voor- en nadelen Nijmegen, 4 januari 2012 Abstract Dit paper onderzoekt door middel van een literatuurstudie de voor- en nadelen van de Sarbanes-Oxly Act (SOx). De SOx is een wet die fraude moet tegengaan en is in 2002 ondertekend door George W. Bush. De SOx stelt een aantal regels op waar bedrijven die genoteerd zijn aan de Amerikaanse beurs zich aan moeten houden. De SOx richt zich vooral op het boekhoud technische gedeelte van een onderneming. De voordelen van de SOx zijn onder andere, de vermindering van risico’s op fraude, betere controle van ondernemingsrisico’s en toenemend inzicht in bedrijfsprocessen. Nadelen van de SOx zijn onder andere dat de markt heeft waardeverlies geleden, dat de naleving van de SOx hoge kosten met zich meebrengt en dat het aantal beursgenoteerde bedrijven afneemt sinds de invoering van de SOx. Inhoudsopgave 1. Introductie 3 1.1 Het onderwerp en de centrale vraag 3 1.2 De aanleiding voor het paper 4 1.3 Het wetenschappelijk kader 5 1.4 De werkwijze 5 2. De Sarbanes-Oxley Act 6 3.1 Artikel 302 6 3.2 Artikel 404 7 3. Voordelen Sarbanes-Oxley Act 8 3.1 Voordelen 9 4. Nadelen Sarbanes-Oxley Act 10 5.3 Nadelen 12 5. Conclusie 13 6. Hypotheses 16 7. Referentielijst 17 1 Introductie 1.1 Het onderwerp en de centrale vraag “De Amerikaanse......

Words: 4673 - Pages: 19

Mona

...ongeconditioneerde stimulus b. De ongeconditioneerde respons c. De geconditioneerde stimulus d. De geconditioneerde respons Vraag 7 Van welke leertheorie wordt gebruikgemaakt in het voorbeeld van vraag 5 en 6? a. Cognitief leren b. Instrumentele conditonering c. Klassieke conditionering d. Operante conditionering Vraag 8 Aan het eind van de commercial wordt uitgelegd dat je bij aankoop van een kaasje kans maakt op een geheel georganiseerd feest voor jou en je vrienden. Van welke leertheorie wordt gebruikgemaakt bij deze wedstrijd? a. Cognitief leren b. Klassieke conditionering c. Instrumentele conditionering d. Conatieve conditionering Vraag 9 “Maak kans op een georganiseerd feest voor jou en je vrienden!” Welk bevestigingsschema wordt in dit voorbeeld gebruikt? a. Een algemeen bevestigingsschema b. Een variabel bevestigingsschema c. Een specifiek bevestigingsschema d. Een alternerend bevestigingsschema Vraag 10 Een commercial voor parfum legt de nadruk op de expressieve waarde die het product vertegenwoordigt. Van welke effectenhiërarchie maakt deze commercial gebruik? a. Cognitie - affectie - gedrag b. Cognitie - gedrag - affectie c. Affectie - gedrag - cognitie d. Gedrag - cognitie - affectie Vraag 11 Bob ziet een mooie camera. Precies wat hij zocht! Jammer, de camera kost €500! Bobs budget is slechts €400. Hij besluit dus de camera niet te kopen. Welke......

Words: 1394 - Pages: 6

Mona

...microanalyse uit (opdracht M1). Opdracht M1: micro-analyse * Algemeen: GEBRUIK HET ANTWOORDFORMAT VOOR DE OPDRACHT (Sharepoint). * Bij de opdrachtomschrijving worden begrippen en modellen gevraagd, die je helpen bij het uitvoeren van de microanalyse. LET OP: deze begrippen en modellen komen voor in de boeken ‘Het Marketingplan’ van M. Burk Wood en/of ‘Principes van Marketing’ van P. Kotler. * Alle termen die rood cursief zijn gedrukt moet je voor de opdracht opzoeken in bovengenoemde boeken en van uitleg voorzien. * Vermeld steeds de bron bij je gegevens, volgens de APA methode (voetnoot/verwijzing in tekst, volledige bronvermelding in literatuurlijst). Product, branding en marketing 1. Verdiep je in het huidige assortiment van Mona GA NAAR SUPERMARKTEN!: * Maak het gehele assortiment overzichtelijk, bv visueel. Hoeveel producten voert Mona? * Wat is de breedte van het assortiment (productgroepen), de lengte en de diepte van het assortiment? * Is er enige vorm van consistentie in het assortiment? Zo ja, welke? * Wat zijn nieuwe(re) producten? 2. Verdiep je in de branding en marketing van Mona * Wat is de (gewenste) merkpositionering van Mona? * Wat zijn Mona’s USP’s? 3. Richt je voor het vervolg van je onderzoek op 1 of 2 van de productgroepen van Mona. Kies de productgroep(en) waar jullie je nieuwe product voor willen ontwikkelen. * Wat is de waardepropositie van de producten in het deze groep? Wat zijn......

Words: 2918 - Pages: 12

Mona Lisa

...Mona Lisa The lady behind the painting By: Max Beagle I. Introduction A. The Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci’. B. The location of the painting is in the Musee du Louvre. C. The Mona Lisa was worked on for four years. D. Till this day there has been many debates and a multitude of theories in an effort to uncover the mysteries behind the Mona Lisa E. The two biggest mysteries are the identity of the lady in the paint and the nature of her smile. II. Who is the lady behind the painting? a. Most commonly known as Lisa Gherardini Giocondo b. Another rumor is she is to be da Vinci’s mistress, Duchess of Milan (Isabella). Da Vinci was the family’s painter. c. Others believe the Mona Lisa is a feminine version of da Vinci. Digital analysis reveals da Vinci’s facial characteristics are perfectly aligned with one another. III. The Smile a. The painting technique is referred to as “sfumato” meaning “vanished” or “smoky”. This technique leaves interpretation to the viewer’s imagination. b. When looking at the portrait it appears the Mona Lisa is smiling. When looked at closely, she is no longer smiling. The appearing and disappearing of her smile is an attribute to the viewer’s vision. c. The painting remains an enigma to art enthusiasts. d. Famous French artist, Luc Maspero jumped four floors from a hotel to his death. In his suicide not he said “I preferred death after years of struggling to understand the......

Words: 258 - Pages: 2

Nieuw Product Mona

...Over Datum 15 juni 2009 Inhoudsopgave blz. 2 1. Inleiding blz. 3 2. Micro analyse blz. 4 1. Bedrijfsfuncties blz. 4 2. 4p’s blz. 4 3. Sterkte/zwakte-analyse blz. 5 3. Meso analyse blz. 6 1. 5 krachtenmodel Porter blz. 7 2. Kansen/bedreigingen-analyse blz. 8 4. Macro analyse (DESTEP erin verwerkt) blz. 9 5. SWOT- analyse blz. 11 6. Confrontatie matrix blz. 12 1. Conclusies op basis van de confrontatiematrix blz. 13 7. Lanceringstrategie blz. 14 1. Marketingmix blz. 14 2. Breakeven afzet analyse blz. 15 8. Communicatieplan blz. 17 9. Literatuurlijst+bronnenlijst blz. 19 Inleiding Mona is onderdeel van Friesevlag Campina. Mona bestaat al vanaf 1970 en is al meer dan 35 jaar hét toetjesmerk van Nederland. Het is een van de grootste zuivelmerken in de Nederlandse supermarkt en daarbij hoort Mona ook nog is bij de top 20 van best verkochte merken in de Nederlandse supermarkt. Dit is behaald door een eigentijds en op de consument gericht merkenbeleid. En ook nog door de sterke themacampagnes waar Mona om bekend staat. Mona vind nieuwe producten en variatie belangrijk. Dit komt omdat smaak met de tijd verandert. Ze richten zich erg op de consument. Maar nog sterker op innovatie. Dit kan je terug zien in ons assortiment. Ons assortiment bestaat nu uit zo’n 90 verschillende producten,......

Words: 6283 - Pages: 26

Mona Lisa

...Brittney Reed Professor Turner AR115 27 September 2014 The Mystery Surrounding Mona Lisa Mona Lisa is one of Leonardo da Vinci’s most poetic and famous pictures he painted. Painted in 1503-1505 with oil on a panel, the meaning of this most recognized painting in the world has left many wondering about the portrait’s meaning and why it has changed over time (Harris & Zucker, 2012). The evolution around the Mona Lisa painting has grown over the centuries after it was completed. This and many other of Leonardo da Vinci’s painting and writing has became ever so popular because of who the artist is and the detail and technique that he used in them. Another reason the it fascinates me and many others is when you are looking into her eyes they seem to follow you where ever you move. This gives an erie feeling that people in the recent decades thrive for in today’s decade. The painting is also very mysteries. Who is Mona Lisa? Who was she posing for? What is the little smirk on her face? As most of the portraits that were see in that era there are no smiling faces, a blank look if you will. Many say that Mona Lisa is the wife of a Florentine merchant and the painting was intended for her husband (Harris & Zucker, 2012). After Leonardo had finished the painting it was never given to the husband and Leonardo decided to keep it for himself as he went to work for the King of France, Francis I and why that is to this day remains a mystery (Harris & Zucker,......

Words: 830 - Pages: 4

Inleiding Organisatieprocessen

...Inleiding organisatieprocessen Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1 Wat is procesmanagement? Voor de totstandkoming van producten en diensten liggen organisatieproccessen in de basis. Proces is een systematische opeenvolging van relevante activiteiten waarbij input omgezet wordt in output. Hoewel processen van bedrijven onderling verschillen, heeft elk procesmanagement overal dezelfde verantwoordelijkheden en activiteiten. Processen moeten in lijn zijn met bedrijfsstrategie 1.1.1 Processen ITO-model: Input – Troughput – Output Primaire, Secundaire en bestuurlijke processen 1.2 Wat leveren processen op? Effectiviteit: mate waarin iets of iemand effectief is Efficiency: mate waarin iets het beoogde resultaat heeft Ook zorgt het voor het verhogen van de kwaliteit. Kwaliteitszorg: het continu waarborgen van desgewenst verbeteren van de kwaliteit van de procesuitvoer met als doel de ondernemings doelstellingen te behalen. De maatschappij eist dat mensen controle hebben over hun processen. Ondernemers willen controle om zo hun doelstelling te behalen, aandeelhouders tevreden te stellen en continuïteit waarborgen. 1.3 De rol van procesmanager Organisatieprocessen geven invulling aan ondernemingsdoelstellingen en strategieën. Procesmanager; processen optimaliseren, op elkaar afstemmen, coördineren en beheersen. - Richten: definiëren van de strategie; strategisch 3-5 jaar - Inrichten: het opgestelde procesplan inrichten; tactisch 1-3 jaar - Verrichten: daadwerkelijke proces;......

Words: 1296 - Pages: 6

Mona

...Mona usp We kennen allemaal de term USP. Unique Selling Point. Kortweg gezegd de unieke voordelen van je produkt. De meeste bedrijven en verkopers zijn nog wel in staat om de voordelen van hun produkt op te sommen. Maar het gaat natuurlijk om de unieke voordelen. Als je vertelt dat je produkt voordelen heeft die alle vergelijkbare produkten ook hebben dan is dat niet uniek. En dus ook geen USP. Nog veel belangrijker is echter om de USP’s te vertalen naar voordelen voor de klant. En dat kan per situatie/klant verschillen! Als je dat kan is dat je USP als verkoper. Stel je verkoopt een auto. Een voordeel kan zijn dat die auto zuinig is. Maar dat is niet uniek. Een USP kan zijn dat die auto de zuinigste is in zijn klasse zonder verlies van motorvermogen. Een klant is veelal niet geïnteresseerd in USP’s. Die wil horen wat het oplevert of wat het bespaart. In het voorbeeld van de auto wil de klant horen dat die auto hem/haar snel, comfortabel en toch tegen lage kosten van A naar B brengt. Om dus een klant te overtuigen van je produkt zul je niet in voordelen/features van je produkt moeten praten. Je zult ook niet moeten vertellen wat je USP’s zijn. Nee, je zult die klant moeten vragen wat hij/zij wil bereiken. Wat de doelstellingen zijn. Welke uitdagingen er zijn (liever dan in problemen praten). Indien je die klant kunt helpen met jouw produkt dan zul je moeten uitleggen hoe je de geschetste doelstellingen kunnen worden gehaald met jouw produkt. Hoe de uitdagingen kunnen......

Words: 333 - Pages: 2

Mona

...Hogeschool Utrecht Project Ondernemingsplan CEH08 Mevr. E. Doornenbal “Trust in online business” Versie Concept Datum 09-12-2010 Auteur Davey van Hattem 1594495 Max van den Ingh 1596264 Erik Kühne 1587331 Kelvin Nel 1586151 Koen Steijn 1596262 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. De ondernemers 5 3. De organisatie 10 3.1 De onderneming 10 3.2 Het idee 11 3.2.1 ESP at home 11 3.2.1 ESP at location 11 Figuur 1. ESP at home(postservice) 12 Figuur 2. ESP at location 12 3.3 Mission statement 14 3.3.1 Missie 14 3.3.2 Visie 14 3.3.3 Ondernemingsdoelstellingen 14 3.4 Het 7-S model 15 3.4.1. Structuur 15 3.4.1.1. Directie 15 3.4.1.2. Stafafdeling(en) 16 3.4.1.3. Lijnafdeling(en) 16 3.4.2. Strategie 17 3.4.3. Systemen 17 3.4.4. Skills 20 3.4.5. Staf 20 3.4.6. Stijl 20 3.4.7. Significante waarden 21 4. Het marketingplan 22 4.1 De markt 22 4.2 De doelgroep 23 4.3 De concurrentie 23 4.4 De omgeving 25 4.4.1. Economisch klimaat 25 4.4.2. Wetten en vergunningen 26 4.4.3. Technologische ontwikkelingen 26 4.4.4. Ecologische invloeden 26 4.5 Het bedrijf en dienst in de markt 27 4.6 Marketingmix 28 4.6.1 Product 28 ...

Words: 8652 - Pages: 35

Swot-Analyse Mona

...SWOT-analyse Met een SWOT-analyse onderzoek je de toekomstmogelijkheden van een product in een markt. SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. In gewoon Nederlands: sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Het idee is om deze elementen systematisch te analyseren om de toekomstmogelijkheden inzichtelijk te maken en kansrijke doelen te stellen. Om een goede SWOT-analyse te maken heb je commercieel inzicht nodig: inzicht in de marktmechanismen binnen en buiten het eigen bedrijf. Een SWOT-analyse wordt vaak gemaakt als onderdeel van een ondernemingsplan of marketingplan. Het wordt ook gebruikt voor andersoortige analyses, zoals de positie van een afdeling op de interne ‘markt’ binnen een organisatie. Je zou een persoonlijke SWOT-analyse kunnen maken van je carrièremogelijkheden en positie op de arbeidsmarkt. De sterke en zwakke punten betreffen de kenmerken van de organisatie of het product ten opzichte van de concurrentie. De kansen en bedreigingen betreffen ontwikkelingen, gebeurtenissen en invloeden in de markt, waar de organisatie of het product mee te maken heeft. SWOT = sterkte/zwakte-analyse + marktanalyse Voorbeeld SWOT Sterkten zijn bijvoorbeeld: • Middelen, kennis en vaardigheden die beter zijn dan gemiddeld. • Groot marktaandeel. • Goed imago of grote naamsbekendheid. Zwakten zijn bijvoorbeeld: • Middelen, kennis en vaardigheden die slechter zijn dan gemiddeld. • Slecht of beschadigd imago. • Te hoge......

Words: 770 - Pages: 4

Mona Lisa

...I believe the primary reason that the Mona Lisa has become so famous is that fact that the painting holds a mystery that no one can prove 100 % proof of how, when, why it was created. Many rumors has been created of her making saying that it was Leonardo Da Vinci dressed as a woman in a self-portrait, others has stated that a man by the name of Franceso del Glocondo, a wealthy silk merchant was the husband of Mona Lisa and he paid Leonardo Da Vinci to paint her, others believe that it could even be his mother. Regardless of the reason why and who she is there is something that makes people overly intrigued by her plain and awkward beauty. I learned through my reading that Leonardo Da Vinci was infamous for not completely a piece of art and Mona Lisa almost didn’t get complete. In Florence, Italy on 1503 or 1504 Leonardo Da Vinci began painting The Mona Lisa. But he did not finish it until 1519 in France when the king had him to stay in 1516, so that he can finish The Mona Lisa. His oil painting of the unknown woman caught a lot of attention over the past 500 years. Looking at the Mona Lisa a person can see many things she is trying to say without moving her lips. Leonardo Da Vinci created this piece of create with facial features that say a lot without saying anything. Her eyes speaks of flirtation, calmness, investigation, along with a smirk. The eyes of the portrait is amazing to see how it can look at you without blinking. Even the fact that he didn’t create her......

Words: 760 - Pages: 4

Mona Lisa

...Hoover November 29, 2015 Exam 4 Extra Credit I chose an advertisement for ANT which is an organization that helps treat cancer patients for free in their homes. In the advertisement they show the Mona Lisa without any hair on her head. The classical painting, Mona Lisa, is supposed to represent the most beautiful woman back when the painting was created by Leonardo Da Vinci. The Mona Lisa is said to be the most talked about and visiting painting out of any other painting. Although it is not one of the most well-done, outstanding paintings of all time, it is still obviously very popular and captured the eye of hundreds of thousands of people. The Mona Lisa is said to be the icon of the renaissance. Overall, the Mona Lisa is supposed to be a woman who many people find gorgeous and has an unforgettable gaze in her eyes. It leaves the people looking at it wondering exactly what she is looking at or even where she is looking. Her calm hands seem to show she is at ease, yet her eyes have many different interpretations to many different people. Some people think she is comfortable and happy, while others think she is sort of sad or in pain about something. There are hundreds interpretations about the Mona Lisa. The only change that the advertiser made to the classic painting of the Mona Lisa is he or she took away her hair. Everything else about her including her dress, hands, posture, even the background is all kept the exact same as the original. Nothing at all had......

Words: 488 - Pages: 2

Mona

...Diepteassortiment * Yoghurtdranken (7 verschillende producten) 1. Mona Yokidrink aardbei 2. Mona Yokidrink framboos 3. Mona Yomild drink aardbei 4. Mona Yokidrink perzik 5. Mona Yomild drink limoen 6. Mona Yokidrink perzik/banaan 7. Mona Yokidrink aardbei/framboos * Pudding (12 verschillende producten) 1. Mona Griesmeelpudding 2. Mona gezinspudding griesmeel/saus 3. Mona Chipolatapudding 4. Mona Frambozenpudding met bessensaus 5. Mona toetje van de maand (Crème Brulée met karamelsaus) 6. Mona Vanillepudding 7. Mona Dame Blanche toetje met chocolade 8. Mona luchtige yoghurtpudding kwaktaart citroen 9. Mona Chocoladepudding met roomsaus 10. Mona Frambozenpudding 11. Mona Slagroompudding met aardbeien saus 12. Mona Vanillepudding met bramensaus * Verwentoetjes (4 verschillende producten) 1. Mona Chocolade Mousse 2. Mona Vlatrio vanille chocolade slagroom 3. Mona Vlaflip vanillevla/yoghurt/aardbeiensaus 4. Mona Chocolademousse melk/wit * Yoghurt-portieverpakkingen (2 verschillende producten) 1. Mona Boordevol yoghurt appeltaart 2. Mona Boordevol yoghurt aardbei * Kwark met fruit (1 product) 1. Mona Halfvolle bananen kwark Het kernassortiment van Mona zal hoogstwaarschijnlijk in de productgroep Pudding zitten. De productgroep Pudding heeft het diepste assortiment ten opzichte van de andere productgroepen van Mona. Juist omdat er veel verschillende smaken......

Words: 767 - Pages: 4

IMDb: 7 S8E1 Halloween Wars - Season 8 | Aamir Khan | Thám Tử Lừng Danh Conan chap 471