Konsolidace

In: Business and Management

Submitted By Karel222
Words 1031
Pages 5
Zahrnutí položek dceřiného (společného, přidruženého) podniku do konsolidované rozvahy resp. do rozvahy při použití ekvivalenční metody:

|Metoda |Podílová účast |Řešení položek rozvahy dceřiného (společného, přidruženého) podniku |Poznámka |
| | |Datum akvizice |Změny od data akvizice | |
| | |Čistá aktiva |Vlastní kapitál |Čistá aktiva |Vlastní kapitál | |
|Plná konsolidace |p |A |- |A |A | |
| |1-p |A |N |A |N | |
|Poměrná konsolidace |p |A |- |A |A | |
| |1-p |- |- |- |- | |
|Ekvivalenční metoda |p |- |- |- |E |∆MU |
| |1-p |- |- |- |- | |

p podílová účast (vyjádřeno podílovým číslem),
A agregace s položkami investora,
N nekontrolní/menšinové podíly,
E specifické položky v rozvaze při aplikaci ekvivalenční metody,
∆MU změna účetní hodnoty investice (majetkové účasti) při aplikaci ekvivalenční metody.

Zahrnutí položek dceřiného (společného, přidruženého) podniku do konsolidované rozvahy resp. do rozvahy při použití ekvivalenční metody:

|Metoda |Podílová účast |Řešení položek rozvahy…...

Similar Documents

Písmenka

...Víno průmysl zaznamenal mnoho změn od roku 1990 , včetně oživení v krabici vína , odklon od přírodních zátek do screwcaps a syntetické zátky, nových účastníků na trh z Argentiny a Chile a konsolidace v celém odvětví . Navzdory recesiodvětví Společenství podařilo udržet podíl na trhu, a pokračuje k objetí politických , hospodářských, sociálních a technologických změn na trhu. 2. . politický vinařství ve Spojených státech nadále čelí politickým výzvám , jak se snaží vymanit z tajemných zákonů , které zbyly z éry prohibice . I když některé státy zrušily zákony zakazující prodej piva, vína a lihovin o nedělích a otevřely dveře do internetového prodeje vína , mnoho jiných států nejsou tak progresivní. Horký politická debata v roce 2010 točil kolem privatizace alkoholických nápojů prodeje. Každý stát má oddělení, které stanoví a prosazuje předpisy týkající se prodeje vína , piva a lihovin . Devatenáct států, tzv. " řízení uvádí:" také řídit prodej alkoholických nápojů jako buď prodejce , distributora nebo obojí. Guvernéři Virginie a Washington mají oba agitoval otevřít dveře pro soukromé obchodníky převzít činnost distribuce a prodeje alkoholických nápojů ve svých státech. Vinařství vzala na vědomí tento nerozhodně a obhajuje koncept obecně , jak se někteří z kontrolních států neumožňují prodej vína v jejich státních obchodech s lihovinami , které mohou ovlivnit celkové prodejní trendy v těchto státech. 3. . ekonomický o Ekonomická recese , která začala na konci roku 2007......

Words: 688 - Pages: 3

HD Kids Baking Championship | Eps1 13 Eerie HD- 720p | Download Now