Landbrugshistorie

In: Historical Events

Submitted By jakob
Words 4127
Pages 17
Indledning
I denne opgave vil vi gøre rede for, hvad der førte til landboreformerne, hvori de bestod og hvilke forandringer de skabte. En senere stor forandring udgjorde andelsbevægelsen, derfor behandler vi også den i opgaven. Udviklingen blev fortsat i 1900-tallet, hvor vi kigger på hvordan landbruget klarede sig i krigs- og krisetid. Vi vil generelt også komme ind på forandringer i ejendomsforhold og dyrkningsmetoder.
Én af årsagerne til de omfattende landboreformer i 1700-tallet kan læses i en forordning fra d. 23.4.1781 om udskiftning og udflytning: ”Vi, Christian den syvende, gøre alle vitterligt: At som agerdyrkningen, næst den allerhøjestes velsignelse, er grundstøtten for vort riges Danmarks velstand; så … Vi have derfor først opmuntret til og siden befalet fællesskabets ophævelse, som det første og væsentligste skridt til landvæsenets og agerdyrkningens dermed forbundne forbedring." [1]

1. Landboreformerne
1.1. Kort rids over tiden op til landboreformerne
1.1.1. Landsbyer
Situationen på landet i Danmark så således ud at, gårdejerne var samlet i et landsbyejerlav, hvor de enkelte gårdejere havde retten til en andel af landsbyens jorder. Hvis der fx var 15 gårde, fik hver gårdejer 1/15 af landsbyens jord. Ved agerjord blev hver gårdmands jord opdelt med et reb. Ofte fik hver gårdejer 50-100 små aflange jordlodder, der var ½ td. stor (se bilag 1). Disse jordlodder lå spredt over hele bymarken således at alle gårdmænd på denne måde fik et lige antal gode og mindre gode jordlodder. Denne metode at opdele jord på krævede en tilrettelæggelse af dyrkningsrytmer, således at så-, høst- og græsningstider kunne organiseres. Fordi der ikke fandtes markveje til fæstebøndernes agre, skulle de ofte gå ind over andres agre, og derfor var det vigtigt at organisere, at markarbejdet foregik på samme tidspunkt for alle fæstebønder i landsbyen. På denne tid…...

Similar Documents

Extreme Movie Manager V7.2 Deluxe Edition | Community (25) | Captain Tsubasa (2018) (Dublado) – Todos os Episódios