Laws of Prostitution in India (1940-1960) in Hebrew

In: Historical Events

Submitted By banditad
Words 966
Pages 4
בעבודה זו אבחן את התהליכים שהתרחשו בהקמת מדינת הודו וכיצד אלו השפיעו על היחס של המדינה כלפי זנות. אבדוק את ההשפעה על ידי בחינת חוקים אשר הועברו ביחס לזנות לפני הקמתה של הודו, תקופת השלטון הבריטי, ואחרי הקמתה של הודו כמדינה עצמאית ב-1947.
הזנות בהודו הייתה נפוצה עוד לפני הקמת המדינה. בתקופת השלטון הבריטי בהודו הייתה רגולציה של הזנות. השלטון הבריטי הבין כי אחת הסיבות העיקריות למחלות של החיילים הייתה כתוצאה מביקורים שלהם אצל זונות. על מנת למנוע את המחלות הוקמו בתי זונות מוסדרים. בתי הזונות הגדודיים נוהלו על ידי נשים אשר היו אחראיות לפקח די הנשים אינן חולות במחלות. הנשים במקום עברו בדיקות תקופתיות על ידי רופאים צבאיים. סוגיית הזנות לא עניינה את הרשויות האימפריליות, האזרחיות והצבאיות של השלטון הבריטי בעיצוב הספרה המגדרית הפרטית. הם אינם ראו בחשיבות גורלן של הנשים אלא התמקדו בעיקר על שמירה על בריאותם של חיילי האימפריה.
האיזכור הראשון שאנו נתקלים ביחס לזנות במישור החוקתי בהודו הוא ב-1860 כאשר הודו נמצאת תחת שלטון קוליניאלי בריטי . לורד תומאס מקואלי (Lord Thomas Macaulay), חבר במועצת השלטון של הודו, ניסח את ספר הדין הפלילי הראשון של הודו. מקרה שהתקיים בבית משפט וזכה לפרסום רב נגע למקרה של ילדות קטנות שהושכרו לבית בושת למטרות זנות. המקרה הסעיר את בריטניה והוביל ללחץ פוליטי להעביר חוק בנושא. כתוצאה, נוסחו הסעיפים 272 ו-273 המתייחסים לסחר בבני אדם ועל האיסור למכור ולקנות קטינים למטרות זנות.
הסעיפים אינם מתייחסים לאיסור הזנות בכלל אלא רק למכירה וקנייה של קטינים למטרות זנות. יש לציין שלמרות האיסור בקנייה ומכירה של קטינים למטרות זנות בסעיף 366 יש התייחסות לחטיפות ורכישות של נשים למטרות מין אך סעיף זה מתייחס רק לגבי נשים ואינו כולל גברים. בסעיפים אין הגדרה למה היא זנות או התייחסות ללקוחות.
תדמיתה של הזנות בהודו, בעבר, לא הייתה בעלת פן שלילי אלא אף קיבלה פן רוחני דתי וחיובי. רחל פייג מתארת כי בעבר, חיי הזנות לא היה רק מקצוע אליו מגיעים כתוצאה מאורח חיים קשה אלא שגם מקומות קדושים לעיתים מהווים מכשיר לדיכוי. בהודו, מערכת של זנות דתית התקיימה במשך שנים רבות ונקראת דאודסי…...

Similar Documents

Pollution Laws India

...Pollution Control Laws in India Contents THE WATER (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) CESS ACT, 1977 2 THE AIR (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1981 7 HAZARDOUS WASTE (Management and Handling) RULES, July 1989 9 THE NOISE POLLUTION (Regulation and Control Amendment) Rules 2005 (2000, 2005, 2006, 2010) 11 References: 12 THE WATER (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) CESS ACT, 1977 The following Act of Parliament received the assent of the President on the 7th December, 1977, and is hereby published for general information:-- An Act to provide for the levy and collection of a cess on water consumed by persons carrying on certain industries and by local authorities, with a view to augment the resources of the Central Board and the State Boards for the prevention and control of water pollution constituted under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974. Be it enacted by Parliament in the Twenty-eighth Year of the Republic of India as follows :-- 1. SHORT TITLE, EXTENT, APPLICATION AND COMMENCEMENT (1) This Act may be called the Water (Prevention and Control of Pollution) Cess Act, 1977. (2) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir. (3) Subject to the provisions of sub-section (2), it applies to all the States to which the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 applies and the Union territories. (4) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification......

Words: 4055 - Pages: 17

Tax Laws India

...Course Title TAX LAWS-II Courses with Numerical focus Course Planner 17055::Shikha Bhasin Lectures 4.0 Tutorials Practicals Credits 1.0 0.0 5.0 TextBooks Sr No T-1 Title Indirect Taxes Laws & Practice, Reference Books Sr No R-1 R-2 Other Reading Sr No OR-1 OR-2 OR-3 OR-4 OR-5 OR-6 OR-7 OR-8 Journals articles as Compulsary reading (specific articles, complete reference) Mohan Rajat "Service Tax Planning- Limits of Management Consultancy Services" [http://www.caclubindia.com/articles/service-tax-planning-limitsofmanagement- consultancy-services-4073.asp] , Thakur Pradeep & Dhawan Himanshi, "ED asks for CWG broadcast contract details" Times of India, Nov 11, 2010 [http://timesofindia.indiatimes.com/india/EDasks- for-CWG-broadcast-contract-details/articleshow/6904772.cms] , Bhalla Monish "Unprofessional Service Tax rules for certain professionals" on 04 November 2010 [http://www.caclubindia.com/articles/unprofessional-servicetaxrules-for-certain-professionals-7363.asp] , CA. Mohan Rajat "GST recent developments" [http://www.caclubindia.com/articles/gst-recent-developments-5308.asp] , Singh Kumar Dheeraj "Historical Background of VAT" [http://www.caclubindia.com/articles/historical-background-of-vat-1716.asp] , By Mahony,Megan , Journal of State Taxation. Nov/Dec 2012 Vol 31 Issue , P 15-18 4P- An recent activity related to sales Tax , By Piquado ,Paul , Federal register 10/22/2012, Vol 77 Issue 204 P 64468-64471- Circular welded carbon - Quality steel pipe from India :final......

Words: 3216 - Pages: 13

Law Reporting in England and India

...History and Development of Law reporting in England and India Name: Amitav Singh Roll No. 740 Semester: 2nd History and Development of Law reporting in England and India “It is not open to the courts in India to question any principle enunciated by this Board, although they have a right of examining the facts of any case before them to see whether and how far the principle on which stress is laid, applies to the facts of the particular case. Nor it is open to them on account of “judicial dignity” or otherwise, to question its decision on any particular issue of facts” -Mata Prasad v. Nageshwar Sahai, 52 IA, 398, 417 Introduction: In England, the gradual development of the art of law reporting reflects the growth of the authority of precedent. A court is usually bound by the ratio decidendi of a case which is decided by a higher court, but in case of House of Lords and Court of Appeals they are bound by their own decisions. In several cases, such as, Scruttons, Ltd. v. Midland Silicones Ltd. it was......

Words: 3757 - Pages: 16

Prostitution

...Prostitution was widespread in preindustrial societies. The exchange of wives by their husbands was a practice among many primitive peoples. In the ancient Middle East and India temples maintained large numbers of prostitutes. Sexual intercourse with them was believed to facilitate communion with the gods. In ancient Greece prostitution flourished on all levels of society. Prostitutes of the lowest level worked in licensed brothels and were required to wear distinctive clothing as a badge of their vocation. Prostitutes of a higher level usually were skilled dancers and singers. Those of the highest level, the hetaerae, kept salons where politicians met, and they often attained power and influence. In ancient Rome prostitution was common despite severe legal restrictions. Female slaves, captured abroad by the Roman legions, were impressed into urban brothels or exploited by owners in the households they served. The Roman authorities attempted to limit the spread of slave prostitution and often resorted to harsh measures. Brothel inmates, called meretrices, were forced to register with the government for life, to wear garish blond wigs and other distinctive raiment, to forfeit all civil rights, and to pay a heavy tax. In the Middle Ages the Christian church, which valued chastity, attempted to convert or rehabilitate individual prostitutes but refrained from campaigning against the institution itself. In so doing the church followed the teaching of St. Augustine, who......

Words: 640 - Pages: 3

Prostitution

... Does prostitution have economic justification? What will you think of someone who goes through physical and mental torture to earn a piece of bread? If for survival you need money and its cost was bad reputation status of second grade citizen, constant violence and persecution not just physically but mentally too, presenting your life to incurable diseases, destroying your present and hereafter what would you do, is it a fair deal? 2012 Submitted by: Bakhtawar jamil 12/31/2012 Does prostitution have economic justification? What will you think of someone who goes through physical and mental torture to earn a piece of bread? If for survival you need money and its cost was bad reputation status of second grade citizen, constant violence and persecution not just physically but mentally too, presenting your life to incurable diseases, destroying your present and hereafter what would you do, is it a fair deal? 2012 Submitted by: Bakhtawar jamil 12/31/2012 Table of Contents ACCOUNT2 WHAT IS PROSTITUTION?2 PROSTITUTUION THEN AND NOW3 REASONS OF PROSTITUTION WITH EYE OF DIFFERENT PEOPLE4 CONCLUSION6 BIBLIOGRAPHY7 Account: Prostitution from ages have been linked with money as its key definition states it to be exchange of sexual act for payment.in the present era the rise in many social issues such as number of patient with HIVAIDS, increased divorce rates, loosing of virginity, increase in number of suicide attempts and usage of drugs and all of these having their......

Words: 2442 - Pages: 10

Prostitution

...Prostitution: A Problem of Equality, Dignity and Integrity There is much argument and debate in society about the issue of prostitution. Gunilla Ekberg, co-executive director of the Coalition Against Trafficking in Women states that “in order to successfully find solutions to the problem of prostitution, it is necessary to think about and discuss among ourselves what kind of society we wish to live in.” Before this discussion, however, we need to take a step back. The first question that needs to be addressed is whether we as a society see prostitution as a problem. Do we see prostitution as an inevitable, inescapable and necessary profession - a profession that has always existed as the ‘oldest profession in the world’? Or do we acknowledge that prostitution is a violation of internationally recognised human rights: equality, dignity and integrity? Is prostitution a problem? A problem for equality It is widely recognised that violence against women is antithetical to the establishment of gender equality, and that one of the most severe and devastating practices of gender-based violence is the commercial exploitation of women and girls, which includes prostitution. The United States Department of State determines that few activities are as brutal and damaging to people as prostitution. Field research in nine countries concluded that 60-75% of women in prostitution were raped, 70-95% were physically assaulted, and 68% met the criteria for post traumatic stress disorder, in......

Words: 1081 - Pages: 5

Constitutionality of Customary Law in India

...CONSTITUTIONALITY OF “CUSTOMARY LAWS” IN INDIA. Introduction. There is no universally accepted definition of customary law. Black’s Law Dictionary defines customary law as “customs that are accepted as legal requirements or obligatory rules of conduct, practices and beliefs that are so vital and intrinsic a part of a social and economic system that they are treated as if they are laws. Tobin and Taylor add to this the recognition that such legal regimes are dynamics and constantly evolving and often at all provide a still broader definition of customary law, stating that: “Customary Laws include customary worldviews, principles or values, and codes of conduct, and established practices. They are enforced by community institutions, and can have sanction attached. They are divided from natural resource use – some practices and beliefs acquire the force of law. They are locally recognized, orally held, adaptable and evolving.” Historically, the relative influence of each of natural law, customary law and positive laws has fluctuated throughout time and space. The strong emphasis on positive law in the field of international law during the 18th century led to a decline in the persuasion of natural law and the customary law in the western world. In particular, the doctrine of terra nullius serve to reduced indigenous rights and delegitimize their customary law. Across much of the globe, there has been increasing awareness of the significant role of the customary law in......

Words: 7596 - Pages: 31

Modern Family Law in India

...Modern Family Law: Changing attitudes and Agendas in the Personal Laws and the Uniform Civil Code Introduction: In the current modern state the need for a legal centralism is required. The dominant legal model of the uniform legal system brings out the modern State and the attitude of the people. India is one of the many countries in which the uniform legal system has gained such momentum maybe not in implementation but has gained much interest in a heated political debate. Article 44 of the Constitution of India, 1950 has anticipated the eventual implementation of the uniform legal system. Article 44 in the constitution of 1950, reads, “Uniform Civil Code for the citizens of India- the State shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India.” But the much anticipated eventuality has been a distant dream since the past 60 years. India is known for its socio-economic diversities and inequalities. India is one of the most diverse democracies of the world. India’s secularism which is enshrined in the preamble of the constitution is not an anti-religious policy but outlook to frame the country into one entity. India’s pluralism is linked with how the Hindu culture has never been mono-cultural or monotheistic. India’s democracy also aims at providing all citizens equal rights; this premise is based on treating equals equally. There are many shifting agendas in the personal laws in India. People’s outlook towards bigamy ,......

Words: 3428 - Pages: 14

Copyright Law in India

...protection and enforcement of IPR should contribute to the promotion of technological innovation. It should also promote the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of the producers and users, in a manner conducive to social and economic welfare. It may also be noted that India is a signatory to TRIPS Agreement and so it is obligatory to implement the same. Article 27 of TRIPS lays down that for any invention, whether product or process, patents can be granted, provided the invention is new, involves an inventive step and is capable of industrial application. Further Article 10 relating to Computer programs and compilations of data specifically lays down that computer programs whether in source or object code, shall be protected as literary works under the Berne Convention 1971, which relates to protection of literary and artistic works. It also lays down that compilations of data shall be protected as such, without any prejudice to any copyright subsisting in the data or material itself. Hence it is difficult to conclude from the TRIPS Agreement whether computer programs are to be predominantly protected under the copyright law and not under the patent law. It may be stated that making claim to objects such as computer software as patentable items according to TRIPS Agreement is a debatable issue. One view is: that Article 27 of TRIPS requires Member Governments to grant patents on "any inventions, whether products or processes, in all fields of......

Words: 7384 - Pages: 30

Prostitution

...Introduction: Prostitution is one of the most widely neglected but complex vices of a society. It is the oldest profession in the world. The word prostitution began to come into common usage in the late eighteen century. Prostitution is historically and culturally ubiquitous with every culture adopting their own standards and attitudes. In the ancient world most purveyors of sexuality for economic reward were courtesans, concubines (kept mistresses) or slaves. Courtesans and concubines often had a high position in the traditional society. But in modern society this profession is being neglected and various social problems are occurred from it. One of the most serious problems is associated with the prostitution is the fact that the sex trade is surrounded by illegal, abusive and dangerous activities. One view maintains that such situations occur because prostitution is kept illegal and the industry operates on the back market. Besides these prostitutes are also sufferings in society. They have no status. Even their client also hates them. Prostitution: The word “prostitute” or more frequently “whore” is used as an insult towards a person (typically a women or girl) who is perceived as being sexually promiscuous (http://www.merriam-webster.com/dictionary/prostitute). Prostitution is the act or practice of providing sexual service to another person in return for payment. People who execute such activities are called Prostitutes. According to Anthony Giddens, Prostitution can......

Words: 5298 - Pages: 22

“the Status of Matriarchial Laws in Pre 1960’s and Post 1960’s Period in India”

...structures, the following description will give you the basics of these structures and an understanding of how a peaceful society can attain balance in their community. And those of you, who are unsure if historical matriarchies existed – don’t worry – all the elements can be found on the planet today, just not in one place any longer, but with different tribes and peoples. Statement of Problem To study about the changes which occurred in the pre and post 1960’s era in relation to matriarchial laws in India Objectives  To find out the areas where matriarchy still exists in India  To enumerate the changes which took place in defining the status of matriarchial societies when Indian Constitution came into being Hypothesis  Matriarchy still exists in some parts of India  The British rule in India resulted into declination of matriarchial laws Research Question Has matriarchy proved to be a failure from governance point of view in India? Research Methodology A doctrinal research methodology has been adopted for developing this project where different articles, books, e-resources have been referred to. Review of Literature One hears a lot about matriarchal societies. One hears about Kerala and one hears about the north-east, Meghalaya in particular. The fact is that neither of these states ever practiced Matriarchy. Matriarchy is not just about descent and inheritance being traced through the female line. The......

Words: 6823 - Pages: 28

Ip Law in India

...I M UNI CH Intellectual Property Law in India December 2013 © Copyright 2013 Nishith Desai Associates www.nishithdesai.com Intellectual Property Law in India About NDA Nishith Desai Associates (NDA) is a research based international law firm with offices in Mumbai, Bangalore, Silicon Valley, Singapore, New Delhi, Munich. We specialize in strategic legal, regulatory and tax advice coupled with industry expertise in an integrated manner. We focus on niche areas in which we provide significant value and are invariably involved in select highly complex, innovative transactions. Our key clients include marquee repeat Fortune 500 clientele. Core practice areas include International Tax, International Tax Litigation, Litigation & Dispute Resolution, Fund Formation, Fund Investments, Capital Markets, Employment and HR, Intellectual Property, Corporate & Securities Law, Competition Law, Mergers & Acquisitions, JVs & Restructuring, General Commercial Law and Succession and Estate Planning. Our specialized industry niches include financial services, IT and telecom, education, pharma and life sciences, media and entertainment, gaming, real estate and infrastructure. IFLR1000 has ranked Nishith Desai Associates in Tier 1 for Private Equity (2014). Chambers & Partners has ranked us as # 1 for Tax, TMT and Private Equity (2013). Legal Era, a prestigious Legal Media Group has recognized Nishith Desai Associates as the Best Tax Law Firm of the Year (2013). Legal 500 has...

Words: 27779 - Pages: 112

Police Corruption in India

...International Journal of Criminology and Sociological Theory, Vol. 6, No. 4, December 2013, 228-234 Police Corruption in India ____________________________________________________________________ Ravikanth B. Lamani1 G. S. Venumadhava2 Abstract Police as a Law enforcing agency is an important institution of that social control which existed in some form or the other in all society in all ages. Police is an integral part of the present day society. A society in the present set up cannot live and progress without an effective, sincere and honest police force. The Indian police have its roots in the ancient period and the present day police are the outcome of an evolutionary process. The bad things which it has inherited from the old system include corruption among policemen today. Corruption exists in one form or the other in the police system. Corruption has infected every sphere of modern life. It has vitiated the moral values of the society and the police force cannot be an exception. In fact, corruption of police is not a new phenomenon, but the irony is that the issue has seldom been seized by the organization with a sense of seriousness. In this paper an attempt has been made to discuss the various aspects of police corruption in India. The author has tried to discuss the various factors responsible for police corruption and suggest some remedies to control the corruption among policemen. The main objective of the paper is to discuss the extent, causes......

Words: 4523 - Pages: 19

Prostitution

...Prostitution is a highly debated term. Its common definition is the exchange of sexual services for compensation, usually in the form of money or other valuables (Ditmore, 2006; Edlund & Korn, 2002; Esselstyn, 1968). Yet, there are many activities that can fall into this category, and it can be argued that getting married for the purpose of having a home and livelihood qualifies as prostitution (Edlund & Korn, 2002). Some add that to differentiate prostitution from other forms of nonmarital sexual activities, it must be devoid of emotional attachment between partners (McGinn, 1998). Others, such as Edlund and Korn, argue that an element of promiscuity must also be involved. However, the notions “devoid of emotional attachment” and “promiscuity” are also vague. A young woman maintaining a long-term sexual relationship with a “sugar daddy” may not fall in this category, while others may argue that this is indeed a form of prostitution. There is also difficulty in determining the number of partners one should have to be considered promiscuous. For example, the following was noted: A woman who had sex with more than 23,000 men should be classified as a prostitute, although 40 to 60 would also do. However, promiscuity itself does not turn a woman into a prostitute. Although a vast majority of prostitutes are promiscuous, most people would agree that sleeping around does not amount to prostitution. (Edlund & Korn, 2002, p. 183) John Ince, a lawyer and leader of the Sex Party, a......

Words: 942 - Pages: 4

Law Reforms and Commissions in Pre- Independant India

...Law reforms and law commissions in pre-independent India Introduction to law commissions- an important step towards fulfilling the goal of securing a uniform and simple system of law in India through the process of comprehensive consolidation and modification, to advise the newly created legislative council on matters of law, and to integrate and organize the scattered, conflicting and incoherent system of regulation into a general system of codes, was taken by the charter act of 1833 when it made provisions in section 53 for the appointment of a law commission in India. The section in question recited that it was “ expedient that , subject to such special arrangements as local circumstances may require , a general system of judicial establishment and police “ applicable to all persons and classes of inhabitants , should be establishes in British India , and that “such laws as may be applicable in common to all classes of the inhabitants “ , “due regard being had to the rights, feelings and peculiar usage of the people , should be enacted , “and that “and laws , and customs having the force of law” in British India should be ascertained , consolidated and amended . accordingly, it was enacted that the governor general in council should as soon as convenient as soon as passing the act issue a commission to such persons as the court of directors with the approbations of the Board of Commissioners “shall recommend ate for that purpose and to such other persons, if necessary......

Words: 1890 - Pages: 8

Big Brother US S18E09 720p HDTV x264-BAJSKORV[PRiME] | Case Study Analysis: Ge’s Talent Machine | Zerstört in Sekunden