Litterær Artikel

In: English and Literature

Submitted By kkv96
Words 895
Pages 4
Den litterære artikel

Den litterære artikel skal rumme:

• en analyse og fortolkning af en eller flere tekster • oftest også en fx litteraturhistorisk eller genremæssig perspektivering

I analysen og fortolkningen skal du bruge det begrebsapparat, du har arbejdet med i dansk, dvs. komposition, fortæller, synsvinkel, fremstillingsform, karakteristikker osv. Du skal desuden vise, at du kan bevæge dig fra det konkrete til det abstrakte, dvs. fra enkelte iagttagelser i teksten (analysen) til mere overordnede udsagn om teksten (fortolkning og perspektivering).

1. Inden du begynder at skrive, er det vigtigt, at du har læst teksten/teksterne grundigt, taget noter og understreget passager, du finder vigtige eller særligt interessante. Find et fokus i teksten; prøv inden du skriver at få en ide om, hvad der er tekstens budskab, og hvor du derfor vil ende med din analyse. Så kan du lettere sortere dine iagttagelser og finde de steder i teksten, der er vigtige at få med.

2. Forsøg herudfra at formulere nogle punkter, der skal med, og prioriter dem. Du behøver ikke at have en færdig disposition, men nogle hovedpunkter, som så udvikler sig undervejs.

3. I selve analysen skiller du teksten ad og gør nogle iagttagelser enkeltvist; det er fx en god ide at starte med kompositionen. Det betyder, at du ikke blot skal inddele teksten, men vise, at du har gennemskuet opbygningen. Hvad du dernæst skal tage fat på afhænger af den enkelte tekst. Det kan fx være fortælleren og fortælleteknikken, sprog og stil eller de indbyrdes forhold mellem personerne i teksten, du vælger at analysere og karakterisere.
Hvad du helt præcist slår ned på, afhænger af din indledende påstand om tekstens budskab. Sørg for, at der en sammenhæng imellem det, du siger, er tekstens budskab og det, du så analyserer for at bevise dette.

Du skal bruge citater til at underbygge dine…...

Similar Documents

Artikel Culture and the Question of Rights Membincangkan Mengenai Hak Harta Di Asia Tenggara

...* Artikel Culture and the Question of Rights membincangkan mengenai hak harta di asia tenggara. Ianya tertumpu kepada masyarakat pribumi yang berjuang untuk mempunyai budaya, hak-hak mereka, dan undang-undang yang dihormati dan diterima oleh kerajaan * Dalam siri artikel, Charles Zerner dokumen bagaimana penduduk tempatan mencabar " discovery doctrine " yang tidak menghormati undang-undang adat mereka * Masyarakat pribumi menggunakan lagu, tarian, puisi, dan mimpi dalam memberitahu tentang budaya, hak-hak mereka dan undang undang * Manakala barat menggunakan suatu surat ikatan untuk menyampaikan hak-hak yang sama * Artikel etnografi mendedahkan kita kepada ketidakadilan terhadap orang asli di atas nama pembangunan, kemajuan, tamadun dan manakala pada masa yang sama menyediakan maklumat mengenai undang-undang harta adat. * Pada tahun 1930, seorang etnografer British dan kurator muzium HD Noone menerbitkan peta kawasan tadahan Perak / Kelantan * Ianya merupakn tempat kediaman dan perlindungan untuk beberapa kaum Orang Asli termasuk masyarakat Temiars. * Dengan peta ini tempat kediaman mereka memasuki rekod penjajah. * Tetapi lama sebelum ini, rantau ini telah dipetakan dalam bentuk lagu oleh Temiar pemburu-pengumpul dan horticulturalists. * Pengetahuan masyarakat Temiars diterjemahkan menggunakan medium lagu: perubatan, peribadi, sosial, sejarah, geografi. * Dalam artikel yang ditulis oleh Marina Roseman, “Singers of the Landscape:......

Words: 330 - Pages: 2

Dna Artikel

...AT4 DNA Dan/Eng/Bio | | | | Livets grundsten DNA revolutionere vores måde at se verdenen på: Livets grundsten Mændene bag DNA’et Forskerne Watson og Crick fandt i 1953 DNA’s struktur. De havde hverken megen erfaring, godt udstyr eller overlegen intelligens, men de holdt fast i deres idé, og med hårdt arbejde lykkedes det dem at føre bevis for deres spiralmodel. DNA er i dag et af de allermest attraktive emner at forske i. Siden 1953, hvor vi fandt DNA’s struktur, har vi kunne løse mange gåder om livet og effektivisere mange dele af vores samfund. Robin Gablui Berg DNA – livets byggeklodser Alt liv fremtræder i den form det har på grund af DNA. DNA er et puslespil med utallige brikker. Hvis man kender alle brikkerne kan man finde en løsning til mange af livets store problemer og gåder. Efter mennesket i årtier har forsket i DNA’s opbygning, kan vi nu drage nytte af vores viden på rigtig mange områder. Det er kun 60 år siden at vi blev bekendte DNA’s struktur, men i dag bruges afkodning af DNA både inden for politi, arkæologi og landbrug, samt til at bekæmpe sygdomme og afgøre familiære relationer. Dette skaber dog en del etiske problemer. Ens DNA er for mange mennesker noget af det mest private, og det betragtes som unaturligt at pille ved DNA’et. Sygdomsbekæmpelse og arvelighed Mange arvelige sygdomme kan spores gennem DNA. Derfor kan man finde ud af om ens barn har arvet en sygdom allerede mens det er i fosterstadiet. Dette......

Words: 1213 - Pages: 5

Artikel Hari Kiamat

...ARTIKEL PERISTIWA HARI KIAMAT Hari kiamat pasti terjadi. Hanya saja, kapankah peristiwa itu akan berlangsung? Allah SWT sajalah yang mengetahui. Tak ada satu pun makhluk di alam semesta, termasuk malaikat, yang mampu memprediksikan waktu kiamat. Bahkan, Nabi Muhammad SAW yang menjadi kekasih-Nya pun tidak diberi informasi yang jelas. Hal tersebut ditegaskan Allah dalam Surat al-A'raf ayat 187. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: "Bilakah terjadinya?" Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. kiamat itu Amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba". mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah: "Sesungguhnya pengetahuan tentang bari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak Mengetahui". Tidak dapat dimungkiri bahwa kita saat ini hidup di akhir zaman. Berbagai peristiwa telah mengisyaratkan bahwa bumi semakin tua. Cuaca semakin tidak menentu dan sulit diprediksi. Berbagai bencana, seperti gempa bumi,......

Words: 1570 - Pages: 7

Artikel Peristiwa Di Padang Mahsyar

...ARTIKEL PERISTIWA DI PADANG MAHSYAR Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, para sahabat dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh pada sunnah Beliau sampai hari kiamat. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً “Manusia akan dikumpulkan pada hari Kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan belum dikhitan.” (Hadits shohih. Diriwayatkan oleh Muslim, no. 5102 dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha). Demikianlah keadaan manusia tatkala bertemu dengan Allah Ta’ala di Padang Mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan belum dikhitan. Meskipun demikian, akhirnya mereka diberi pakaian juga. Dan manusia yang pertama kali diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim ‘alaihis salam. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيْمُ “Sesungguhnya orang pertama yang diberi pakaian pada hari Kiamat adalah Nabi Ibrahim.” (Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari, no. 4371). Adapun pakaian yang dikenakannya ketika itu adalah pakaian yang dikenakan ketika mati. Abu Sa’id al-Khudri radhiyallahu ‘anhu mengatakan, “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: اَلْمَيِّتُ يُبْعَثُ فِيْ ثِيَابِهِ الَّتِيْ يَمُوْتُ فِيْهَا “Mayit akan dibangkitkan dengan pakaian yang dikenakannya ketika......

Words: 1314 - Pages: 6

Den Første Gendarm

...Litterær Artikel af ’Den Første Gendarm’ ’Den første gendarm’ er en novelle skrevet af Henrik Pontoppidan i 1890. Novellen er skrevet i det moderne gennembrud hvor man gør op med emner som gamle traditioner som var til stede i romantikken. Der er desuden også karakteristisk i det moderne gennembrud at fokuserede på individet. Novellen handler om et landsbysamfunds oprør mod gendarmerikorpset. Landsbyen Lillelunde har fået at vide at de kommer til at får besøg af en gendarm hvilket de ikke ser frem til, og derfor planlægger indbyggerne at forhindre gendarmen i at komme igennem landsbyen. Da de møder ham på sin hest, ser de ham som noget storslået og deres oprør mod ham bliver lige pludselig ikke til så meget. Han rider videre og først når han er væk går det så op for indbyggerne af Lillelunde af de skulle have gjort noget ved ham. De vælger derfor at forfølge ham, og finder så ud af han er blevet angrebet af en hund, og er han faldet af sin hest. Landsbyen begynder så en hånelatter mod ham, da de havde holdt deres plan om at gendarmen ikke skulle komme sikkert gennem byen. ’Den første gendarm’ er skrevet i 3. person og fortælleren er alvidende. Novellen er også skrevet i datid. Gendarmen som novellen handler om får faktisk ikke man navnet på, men man får derimod at vide at han ser storslået ud på sin hest og at folkene fra byen beundre ham. Gendarmens ydre bliver beskrevet men det bliver overhovet ikke kastet noget lys over hans indre tanker hvilket er derfor man......

Words: 917 - Pages: 4

Ravnkels Saga

...Litterær artikel - Ravnkel Frøjgodes saga Indledning Denne opgave vil indeholde en dybdegående analyse og fortolkning af den islandske saga ”Ravnkel Frøjgodes saga”, som er én af de mange velkendte sagaer fra Island. I opgaven vil jeg blandt andet komme tæt på de forskellige personer, deres slægter og status. Derudover vil jeg i opgaven komme ind på temaer i fortællingen, samt generelle beskrivelser af tid, sted, sprog og miljø. Til sidst vil jeg perspektivere fortællingen til det moderne samfund i dag, og give et indblik i sagen som genre. ”På Kong Harald Hårfagers tid kom en mand ved navn Halfred sejlende til Island og landede ved Breddalen neden for Fljótsdalsherred. Med sig på skibet havde han sin kone og en søn, som hed Ravnkel. Han var femten år og en lovende og dygtig ung mand.” Sådan indledes Ravnkel Frøjgodes saga. Vi er fra starten af blevet bekendtgjort med vigtige elementer for hele handlingen. Fortælleren bruger kendte lokaliteter og sørger for, at vi geografisk kan sætte fortællingen på landkortet. Han introducerer også meget hurtigt hovedpersonen og hans slægt, og kortlægger dermed dele af det sociale rum allerede fra starten af. Ved at bruge en sætning som ” Han var femten år, en lovende og dygtig ung mand” ved vi allerede nu, at Ravnkel vil komme til at spille en stor rolle i fortællingen. På de 5 første linjer har vi nu allerede fået kortlagt tid, sted og personer. Handlings resumé Ravnkel Frøjgodes saga handler om kamp mellem to slægter, i et......

Words: 1934 - Pages: 8

Alex

...Indhold Indhold  Vejledning 1. Artikler 1.1 Ubestemt artikel  1.2 Bestemt artikel  1.2.1 Forbindelsen de + bestemt artikel  1.2.2 Forbindelsen à + bestemt artikel    1.3 Artsartikel 1.4 Delingsartikel 1.4.1 Reduceret delingsartikel efter angivelse af mængde/antal  1.4.2 Reduceret delingsartikel efter nægtelse 1.5 Artiklernes brug 1.5.1 Bestemt artikel bruges i modsætning til dansk  1.5.2 Ubestemt artikel i særlige tilfælde  1.5.3 Faste udtryk uden artikel 2. Substantiver 2.1 Køn 2.1.1 Regler for køn  2.1.2 Substantiver m/f  2.1.3 Substantiver med/uden hunkønsform 2.2 Flertal 2.2.1 Uregelmæssigheder  2.2.2 Substantiver, som er ental  2.2.3 Substantiver, som er flertal 2.3 Genitiv og dativ 2.3.1 Genitiv, ejendoms- og tilhørsforhold  2.3.2 Dativ, hensynsled 2.4 Egennavne 2.4.1 Geografiske navne  2.4.2 Menneskeskabte ting  2.4.3 Forkortelsesord 2.5 Substantiver med konsonantisk h 3. Adjektiver 3.1 Bøjning i køn og tal 3.1.1 Uregelmæssigheder (adj. og sb) mht. køn og tal 3.2 Adjektivernes gradbøjning 3.2.1 Uregelmæssig gradbøjning 3.3 Adjektivernes placering 3.3.1 Elementære adjektiver  3.3.2 Adjektiver med forskellig betydning 3.4 Substantiverede adjektiver  3.5 Sprog og nationalitet 4. Adverbier 4.1 Dannelse af adverbier 4.1.1 Uregelmæssig adverbiumsdannelse 4.2 Adverbiernes gradbøjning 4.2.1 Uregelmæssig gradbøjning 4.3 Fødte adverbier 4.3.1 Gradsadverbier og......

Words: 45370 - Pages: 182

Noter 1.G

...Novelle: En stol for lidt Argument: Jeg har fået tildelt denne opgave af min dansklærer. Jeg skal først skrive en disposition over stilen og derefter selveste stilen. Jeg vil gøre mit bedste, for at få en god stil ud af det. Problemer i skriftlig, d. 11. Oktober 2012 Typiske problemer i dansk stile: - Talesprog: Formulér dig præcist og undgå vage formuleringer. – Et klart budskab. - Læs korrektur! Vær opmærksom på slåfejl, stavefejl og fragmenter. - Nutids-r: Subjekt + verbum -> man kan prøve at lave en huskeregel. - Kommatering: Sæt komma, når du er sikker. Hvis man er i tvivl, kan man analysere sætningen. - Afsnit: Underafsnit trykkes på tabulatur (->) . Almindelige afsnit trykkes bare på enter. De tre genrer: Litterær artikel (analyserende). Kronik (avis) – holdninger og argumentationer i debatter. Essay – subjekt, spørgsmål, undring, overvejelser, refleksion -> vurderinger. AP, d. 15. november 2012 Ordstilling og kasus Helsætning: Selvstændig sætning som kan stå alene. Hovedsætning: Kan stå alene. Ledsætning: Uselvstændig sætning, som aldrig kan stå alene. Led i forhold til en anden sætning. Periode: En sætning mellem to punktummer. Ledsætnings-typer/art: 1. Substantiviske ledsætninger (subjekt, subjektsprædikat, objekt). 2. Adverbialled ledsætninger (tid, sted, årsag, følge). Den indledes oftest med; derfor, fordi, da, når, så. 3. Adjektiviske ledsætning er underled, som er en indskudt sætning der passer til et led. Den......

Words: 21864 - Pages: 88

Da Vinci Mysteriet, Litterær Artikel

...Da Vinci Mysteriet Litterær Artikel Da Vinci Mysteriet er en roman, som senere er blevet filmatiseret. Den er skrevet af Dan Brown, som efterfølgende har skrevet mange bestsellers, men dette var altså hans gennembrudsroman. Noget af det som bogen er kendt for, er at den, på trods af at den er fiktion, virker meget ægte, og man kommer af den grund til at stille spørgsmålstegn, ved om det der står i romanen passer i forhold til hvad, der er anerkendt i det virkelige liv. Dan Brown skriver i Da Vinci Mysteriet at: ”Alle beskrivelser af kunstværker, arkitektur, dokumenter og hemmelige ritualer i denne roman er korrekte”. Det er en af de ting, som understøtter min pointe. Romanen starter in medias res, altså midt i handlingen, med at stormesteren Jaques Saunière bliver dræbt på det berømte museum Louvre. Politiet mistænker straks Robert Langdon, en amerikansk lektor, som var i Paris for at holde foredrag. Dette skyldtes at Langdons navn stod skrevet på gulvet ved siden af Saunière. Han bliver tilkaldt af politiet, for at hjælpe med at undersøge mordet. Det er i hvert hvad han selv tror, men han ender med at blive jagtet af politiet, med Saunières barnebarn, Sophie, som han mødte ved gerningsstedet. Det ender i en vild jagt, som samtidigt handler om at finde den hellige gral. Det er en kronologisk roman uden de store spring, men der er flashbacks, som tydeliggør handlingen, for eksempel ses det ofte at Sophie tænker tilbage på de ting, som hendes bedstefar (De er jo ikke......

Words: 1259 - Pages: 6

Artikel

...Civil ulydighed er striden mellem hjerte og forstand Ifølge eksperter er lovbrud altid problematisk, men alligevel er civil ulydighed etisk forsvarlig, hvis argumenterne for lovens urimelighed er stærke nok Lov er lov, og lov skal holdes. Men for den enkelte borger – og den enkelte præst – kan der tænkes adskillige situationer, hvor personlig samvittighed og overbevisning er nødt til at gå forud for loven. Spørgsmålet er bare hvornår. I den seneste tid har der verseret en heftig mediedebat om civil ulydighed i forlængelse af sagen om de irakiske flygtninge i Brorsons Kirke og sognepræst Per Ramsdals åbenhed over for at medvirke til at skjule afviste asylsøgere for myndighederne. Der hersker tydeligvis stor uenighed om, hvornår det kan anses for rimeligt at bryde loven for i stedet at lytte til sin samvittighed – hvornår hjertet vejer tungere end forstanden. Og forskellene bunder blandt andet i, om betragter emnet fra en juridisk, filosofisk eller teologisk synsvinkel. Vi har derfor valgt at formulere en række principielle spørgsmål om civil ulydighed og lade en ekspert fra hvert af de tre fagområder besvare dem. Juristen er Ditlev Tamm, professor i retshistorie ved Københavns Universitet. Filosoffen er Jesper Ryberg, professor i etik og retsfilosofi ved Roskilde Universitet. Og teologen er Ulrik Becker Nissen, lektor i systematisk teologi ved Aarhus Universitet. Annonce Er civil ulydighed etisk acceptabelt? Jesper Ryberg: – De fleste vil i dag sige, at der......

Words: 889 - Pages: 4

Maries Historie

...1 Litterær artikel Maries historie __________________________________________ Hvad afgør, om man har fundet sin egen identitet? Kan man skifte identitet ud fra hændelser i sit liv, og vil det påvirke individets identitet resten af livet, eller kan man skifte igen? Det er nok ikke noget så mange almindelige mennesker går og bryder deres hjerner med i en travl hverdag – altså tænker over hvem de er, hvilken identitet de har, og hvordan og hvad der har været afgørende for, at man er er blevet til den person, man er, og hvad der gør, at man lever efter specielle normer og værdier. Måske prøver nogle at flygte fra den identitet, de har skabt, eller nogle ender måske i en kasse, hvor de egentlig ikke rigtigt hører hjemme, men de ved ikke, hvordan de flygter fra det… Ovenstående tankevækkende spørgsmål kan man bl.a. læse om i Christina Hesselholdts novelle: ”Maries historie,” som blev bragt i ”Ud og SE” i Januar 1994. Christina Helleholdts novelle ”Maries Historie” handler om en kvinde, der bærer på en stor sorg efter tabet af hendes veninde Marie mange år tilbage. ”Vi var begge fyldt ti et år, Vi var ikke født den samme dag, men det føltes sådan.” (s 1 l 76.) Novellen er fortalt i første person som en jeg-fortæller med indre synsvinkel ”Jeg var udrustet til at møde et menneske der græd mere end jeg selv.” (s. 1 l. 5) På den måde får man virkelig jeg personens indre tanker og følelser med, som er vigtige for netop denne novelle, der bygger meget på tanker og følelser.......

Words: 1163 - Pages: 5

Fn Human Rights

...befolkningerne i de områder, der befinder sig under deres styre. Artikel 1. (Hvorfor skal man have disse menneskerettigheder? Fordi… (artikel 1)) Alle mennesker er født frie og lige i værdig-hed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd. Artikel 2. (”Enhver har krav på alle rettigheder og friheder, som nævnes i erklæringen”) Enhver har krav på alle de rettigheder og friheder, som nævnes i denne erklæring, uden forskelsbehandling af nogen art, f.eks. på grund af race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, fødsel eller anden samfundsmæssig stilling. Der skal heller ikke gøres nogen forskel på grund af det lands eller områdes jurisdiktions-forhold eller politiske eller internationale stilling, til hvilket en person hører, hvad enten dette område er uafhængigt, under formynderskab eller er et ikke selvstyrende område, eller dets suverænitet på anden måde er begrænset. Artikel 3. (”Liv, frihed, personlig sikkerhed”) Enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed. Artikel 4. (”Slaveri, trældom og slavehandel forbudt”) Ingen må holdes i slaveri eller trældom; slaveri og slavehandel under alle former skal være forbudt. Artikel 5. (”Ingen umenneskelig behandling”) Ingen må underkastes tortur eller grusom, umenneskelig eller vanærende behandling eller straf. Artikel 6. (”Menneske som retssubjekt”) Ethvert......

Words: 2136 - Pages: 9

LitteræR Artikel Af GrøNt Lys

...Grønt lys Af Pia Juul Pia Juul er en dansk forfatter, der i 2005 skrev novellesamlingen ’Dengang med hunden’, hvori ’Grønt lys’ er at finde. I novellen bliver der fremstillet en historie, med en simpel hverdagsagtig handling. Et problem som fortælleren står overfor, da han går tur med sin søn. Han er distanceret og lytter ikke til hvad drengen fortæller ham, fordi han bliver distraheret af alt muligt andet, som for læseren forekommer ligegyldigt. De mange problemer der nemt kan komme op til overfladen, på helt almindelige mennesker. Pia Juul har et enkelt, men beskrivende sprog og som læser forstår man uden problemer hvad teksten omhandler. Sproget er nærmest så banalt, at det kan minde om sproget i en børnebog; man er i ikke i tvivl om handlingen. Et godt eksempel på en enkel, men velbeskrevet handling, hænder i de første par linjer: ”Sneen var efterhånden meget grå og lå i store hårde dynger langs med vejen. Jeg gik ind gennem parken med drengen, og det var halvmørkt.” Tekstens miljø bliver anslået, så man kan se den halvmørke, grå park, de går igennem, for sig. Man kunne sagtens argumenterer for at den starter in medias res, da vi ingen baggrundsviden får om karaktererne. Men det er der heller ikke brug for. Man er ikke fortabt som læser, på noget tidspunkt i novellen. Den begynder så hverdagsagtigt, at en større introduktion ville forekomme ligegyldig. Man bliver så bidt af den, pga. dens enkelhed. Sproget er ikke poetisk. Hvis det havde været poetisk,......

Words: 1885 - Pages: 8

Wetenschapsleer Artikel 1: de Verschillende Waarheden Achter Het Concept 'Business Model'

...Alex Osterwalder: Wat is een business model?, Toegankelijk op; <http://www.marketingfacts.nl/berichten/20090512_Alex_Osterwalder_Wat_is_een_business_model>. [2 oktober 2014] * Vries, A. de, 2011, Waarheid en wetenschap, Toegankelijk op; <http://www.worldforthinkers.com/2011/04/waarheid-en-wetenschap/>. [ 2 oktober 2014] Jones, MD n.d., Commentary on indigenous housing initiatives. Available from: <http://www.architecture.com.au>. [6 June 2009]. | | Om het concept ‘business model’ duidelijk te maken zal het begrip kort beschreven worden. Een business model kan omschreven worden als een model dat beschrijft hoe een organisatie waarde creëert, behoud en levert aan haar consumenten (Fasseur,2009). In dit artikel is het concept ‘business model’ omschreven om duidelijk te maken wat er onder dit concept wordt verstaan. Tevens is er aangegeven wat het kritiek is op dit concept en uit welke wetenschappelijke stroming deze kritiek afkomstig is. Daartegenover is ook naar voren gekomen dat niet alle wetenschapper problemen hebben met het concept ‘business model’. Na een afweging tussen beide gedachte goeden die gebaseerd waren op twee verschillende waarheidstheorieën, is het duidelijk geworden dat de pragmatische waarheidstheorie het meest nuttigst is voor de bedrijfswetenschappen. Daardoor kan geconcludeerd worden dat het concept ‘business model’ als waar kan worden beschouwd in de werkelijkheid. Hierdoor kan dit concept dus worden gebruikt bij het......

Words: 861 - Pages: 4

Justtojoin

...De skriftlige genrer - stx De skriftlige genrer - stx Det følgende er et forsøg på, at give jer værktøjer (udover det der allerede er udleveret) til at arbejde med de skriftlige genrer i dansk. Der er indskrevet eksempler på de tre genrer. Alle forfattet af elever. Eksemplerne skal ikke opfattes som normative, men alle tre eksempler er gode udtryk for, hvordan der kan arbejdes med genrerne. Når du vælger genre skal det være et tilvalg og ikke et fravalg. Det er således tydeligt, specielt med essaygenren, at mange vælger den for at vælge kronik og litterær artikel fra. Essayet kræver overblik og abstraktionsniveau. Det er ikke bare en almindelig dansk stil, hvor man udbreder sig om dette og hint. A. Bedømmelseskriterier: Vægtes ligeværdigt og besvarelsen bedømmes som en helhed Skriftlig fremstilling|Emnebehandling|Anvendelse af danskfaglig viden og metoder| Er sproget klart og velformuleret? Sproglig korrekthed Fastholdes fokus? Velstruktureret med progression?|Besvares opgaveformuleringen? Besvares den udtømmende? Inddrages tekstgrundlaget?|Sikker danskfaglig viden Brug af fagets metoder| B. Formidlingsaspektet • Modtageren er den almenkulturelt interesserede læser. Læseren skal kunne følge fremstillingen uden kendskab til materialet. • Materialet skal derfor præsenteres som en naturlig del af fremstillingen, hvorfor materialet ikke må omtales indforstået (I tekst 1 står der....) • Den manglende formidlingsbevidsthed viser sig bl.a. som......

Words: 7298 - Pages: 30

Artlantis | OPI GelColor UV/LED Soak off Gel Nail Polish 15ml/.5oz /Choose Any Colour Part 2 | Accetta proposte