Ndikimet E Kultures Ne Sjelljet Konsumatore

In: Business and Management

Submitted By amla
Words 6291
Pages 26
Ndikimet e kulturës në sjelljet konsumatore

DETYRË
KURSI
Ndikimet e kulturës në sjelljet konsumatore

Punoi: Alma Taku Hoxha

1

Ndikimet e kulturës në sjelljet konsumatore

Përmbajtja
Hyrje
1. Çfarë kuptojmë me termin kulturë ?
2. Si ndikon kultura në sjelljen konsumatore ?
3. Problematika të divergjencave kulturore
4. Unikaliteti kulturor & Turizmi
5. Konkluzione

2

Ndikimet e kulturës në sjelljet konsumatore

Hyrje
Në përfundim të lëndës “Sjellja Konsumatore”,leksionet e së cilës patëm nderin ti ndiqnim nga profesoresha e nderuar Vjollca Bakiu,ne u munduam të shprehim pikëpamjet tona modeste në lidhje me konceptet kryesore të lëndës.Natyrisht që të njohësh mirë perceptimet dhe reagimet konsumatore duhet një punë e gjatë dhe një përvojë e madhe ,por megjithatë ne shpresojmë të kemi mundur të paraqesim një punim i cili do të lërë sadopak

gjurmë në kalvarin e gjatë të punimeve studentore të ciklit universitar Master.

3

Ndikimet e kulturës në sjelljet konsumatore

1. Çfarë kuptojmë me termin kulturë ?

Kultura eshte trashëgimia e nje grupi social.Kjo trashëgimi ka nje ndikim shumë të madh mbi blerjet dhe përdorimin e produkteve.Menaxherët e marketingut duhet të mbykqyrin variablat kulturore, sepse influencat e tyre janë mjaft të fshehta brenda shoqërisë.Ajo që i shqetëson menaxherët eshte natyra normative.Normat e kulturës krijojne një sjellje të pranueshme që ndikon ndaj konsumatorëve me ate cka do blejnë ata.Kultura ndryshon.Ajo i përshtatet ngadalë situatave te reja.Megjithatë ajo mund te funksionojë si një strategji marketing sot,por mund të mos funksionojë si e tillë mbas disa vitesh.Kultura e kufizuar nga variabla te tillë si mosha ,feja,preferencat,orientimi etnik apo vendosja gjeografike quhet analiza nënkulturore.Edhe ne kete rast modelet etnike të sjelljes dhe te marrëdhënieve sociale i shqetësojnë…...

Similar Documents

Décider Ou Ne Pas Décider

...Décider ou ne pas décider ? Section 1 : Décision et complexité Lé décision ne permet pas de maitriser l’avenir et oblige de comparer ce qui n’est pas comparable Chapitre 1 : Management et décision Management et décision Le monde nous juge comme si nous prenions nos décisions lucidement (p .23) Cependant, si on fait une erreur cela est dû à l’ignorance (p.22) car on a sous pesé le risque. L’identité de la vie et de la décision La décision, c’est la vie (p.25) Nous sommes solidaires de nos décisions passées puisque nous en portons les conséquences (p.25) bien qu’intellectuellement nous ne sommes pas forcément solidaires. Pour réduire un risque, on est conduit à en prendre un autre plus grand (p.25) ; Il peut donc y avoir un décalage entre décision perçue et décision vécue (p.26)= > création d’une angoisse. Calculer n’est pas décider Le calcul ne permet jamais de comparer ce qui n’est pas comparable. La décision commence où cesse le calcul (p.27). Le calcul est différent de la décision car : * Il néglige la complexité (l’existence de critèred’évaluation multiples et non commensurables) * Il néglige le sujet connaissant qui interprète l’information, qui se construit en construisant ses croyance. * Il néglige que le décideur existe en tant qu’être autonome Un décision se fonde sur l’information mais n’en résulte pas. Cultiver son ignorance Ce n’est pas l’information brut qui sert à décider mais ploutôt le sens qu’a cette information . (p.30)......

Words: 3111 - Pages: 13

Ndryshimet E Jetes

...për qëllimin e të ngrënit, "Pse hani ju?", secili në një mënyrë apo një tjetër do të thoshte që është për ushqim sepse ushqimi e mban jetën. E ngjashme me këtë, nëse pyetemi porsa i përket punës, përgjigjet e njerëzve të gjitha do të lidheshin për të mbështetur dhe ofruar për vetveten dhe familjet e tyre. Ne mund të ndjekim këtë linjë pyetjesh me një qind pyetje dhe të arrijmë të njëjtin dhe përgjigjet e ngjashme nga secili, në çdo gjuhë, nga çdo vend në botë. Si është atëhere që pyetja "Cili është qëllimi i jetës" nxjerr kaq shumë përgjigje tërësisht të ndryshme? Ajo është krejt e thjeshtë sepse njerëzit janë të turbulluar, ata nuk dinë me të vërtetë përgjigjen. Ndërsa e pranojnë paditurinë e tyre, pjesa më e madhe do të ofrojë çdo përgjigje që ata kanë programuar të japin. Pas së gjithashtu, askush nuk do të pranojë se kanë jetuar në errësirë! Kjo pyetje meriton më meditim serioz sesa kjo, meriton reflektim serioz, është qëllimi jonë në këtë botë thjeshtë për të ngrënë, fjetë, veshur, punuar, për të marrë disa gjëra materiale dhe për të gëzuar vetet tona? Pse kemi lindur? Çfarë urtësie mund të ketë për krijimin e njeriut dhe këtë univers të stërmadh? Cili është objekti i ekzistencës sonë? Disa thonë që nuk ka fakte as me llogjikë as me shkencë, për të pohuar ekzistencën e Zotit ose asnjë origjinë hyjnore. Ndoshta, ata bien dakord, kishte një Big Beng dhe kjo botë komplekse me të gjitha orkestrimet u grumbullua vetvetiu. All-llahu e trajton ketë diskutim në Kur'an duke......

Words: 1159 - Pages: 5

Me E E E

...Me e e e e e e e e e e e e e e r t y I mn m o p m n b g sd s a w w x djko a a ed fd s a Me e e e e e e e e e e e e e e r t y I mn m o p m n b g sd s a w w x djko a a ed fd s a Me e e e e e e e e e e e e e e r t y I mn m o p m n b g sd s a w w x djko a a ed fd s a Me e e e e e e e e e e e e e e r t y I mn m o p m n b g sd s a w w x djko a a ed fd s a Me e e e e e e e e e e e e e e r t y I mn m o p m n b g sd s a w w x djko a a ed fd s a Me e e e e e e e e e e e e e e r t y I mn m o p m n b g sd s a w w x djko a a ed fd s a Me e e e e e e e e e e e e e e r t y I mn m o p m n b g sd s a w w x djko a a ed fd s a Me e e e e e e e e e e e e e e r t y I mn m o p m n b g sd s a w w x djko a a ed fd s a Me e e e e e e e e e e e e e e r t y I mn m o p m n b g sd s a w w x djko a a ed fd s a Me e e e e e e e e e e e e e e r t y I mn m o p m n b g sd s a w w x djko a a ed fd s a Me e e e e e e e e e e e e e e r t y I mn m o p m n b g sd s a w w x djko a a ed fd s a Me e e e e e e e e e e e e e e r t y I mn m o p m n b g sd s a w w x djko a a ed fd s a Me e e e e e e e e e e e e e e r t y I mn m o p m n b g sd s a w w x djko a a ed fd s a...

Words: 520 - Pages: 3

Kodet Zakonore Në Kinematografinë Shqiptare

...Kodet Zakonore në Kinematografinë Shqiptare Anxhela ÇIKOPANO Kinematografia shqiptare duket se e ka fort për zemër të merret me kodet zakonore, qofshin të veriut a të jugut. Sikur të analizonim gjithë filmat shqiptarë që trajtojnë kodikët zakonorë, atëherë duhet të shtroheshim këmbëkryq në një natë të gjatë dimri para oxhakut, aq e gjatë është kjo listë. Në kohën e diktaturës gjejmë shumë filma që e kanë trajtuar si temë ose që kanë motive e gjurmë të këtyre kodeve zakonore, edhe pse shpesh herë është përdorur në favor të drejtpërdrejtë të dogmës komuniste, por edhe si një fenomen i përçmuar për të përftuar njeriun e ri. Mjafton të përmendim një seri titujsh si: “Toka Jonë”, Hysen Hakani, 1964; “Komisari i Dritës”, Dhimitër Anagnosti, 1966; “Plagë të vjetra”, Dhimitër Anagnosti, 1968; “Përse bie kjo daulle”, Pirro Milkani, 1969, “Operacioni Zjarri”, Muharrem Fejzo, 1973; ekranizimi televiziv “Cuca e maleve”, Dhimitër Anagnosti, 1974; “Shembja e idhujve”, Pirro Milkani, 1977; “Nusja”, Gëzim Erebara, 1980; “Fundi i një gjakmarrjeje”, Rikard Ljarja, 1983; “Bregu i ashpër”, Drita Koçi, 1988, etj. Mbase në këtë listë disa do të gjejnë mungesa të rëndësishme, tituj filmash që lidhen më fort se cilido tjetër me kodet zakonore, si “Besa e Kuqe”, “Njeriu me top”, “Të paftuarit” dhe prodhimi më i fundit me titullin “Gjallë!”. Por kjo jo pa qëllim. Këta filma nuk mund t’i kaloja thjesht me një përmendje titulli, pasi ata kanë si gur themeli kodin zakonor e sot janë objekti kryesor......

Words: 3106 - Pages: 13

Zhvendosja E Pushtetit Ekonomik Nga Perendimi Ne Lindje

...KODI: A.III.5/1 PROGRAMI I LËNDËS:[1] E DREJTA E DETYRIMEVE Pedagogu: Besnik Maho, MAGJ, DOK Ngarkesa: 6 kredite (30 leksione + 15 seminare) Viti akdemik/Simestri kur zhvillohet: 2012-2013. i parë (I) Lloji i lëndës: (e detyrueshme) Programi i studimit: BA (Bachelor) Kodi i Lëndës: LAW 344 A Adresa elektronike e pedagogut të lëndës në UET: mahobesnik@yahoo.com Përgjegjësi i Departamentit: Dr. Clirim Gjata EKSTRAKT E Drejta e detyrimeve është një ndër lëndët bazë të formimit juridik. Ajo trajton atë që quhet pjesa e posaçme e Kodit Civil, ku bëjnë pjesë detyrimet dhe kontratat e veçanta, të cilat gjejnë fushë veprimi sot në marrëdhëniet juridike civile. E drejta e detyrimeve ndahet në dy pjesë të rëndësishme, ku pjesa e parë trajton konceptin juridik të detyrimeve, mënyrën e lindjes së tyre, çastin e përmbushjes së detyrimeve, pasojat juridike në rast mospërmbushje të detyrimeve, dallimin midis përgjegjësisë kontraktore dhe jashtëkontraktore etj. Pjesa e dytë e të drejtës së detyrimeve trajton kontratat e veçanta të cilat gjejnë rregullimin e tyre në Kodin Civil, duke treguar për secilën kontratë karakteristikat e saj, çastin e lidhjes së tyre, të drejtat dhe detyrimet e palëve në secilën kontratë, si dhe pasojat juridike në rast mospërmbushje të detyrimeve juridike të secilës palë, të përbashkëtat dhe dallimet midis kontratave të ndryshme etj. ......

Words: 10698 - Pages: 43

Uticaj Kulture Na Poslovno Pregovaranje

...Uvod Japan je jedna od najrazvijenijih zemalja sveta. Ovu reputaciju često prate pričeo japanskoj ekonomiji u čijoj osnovi zapravo leži priča o japanskom menadžmentukoji zauzima počasno mesto među ostalim menadžment konceptima u međunarodnimokvirima. Veoma mnogo izučavan i predavan na fakultetima i univerzitetima,japanski menadžment je iznedrio nekoliko važnih principa i strategija koji supostali polularni širom sveta i koji su često pokušavani da budu implementirani uposlovnim i radnim organizacijama zapadnih zemalja.Japanski menadžment se razvio pod uticajem japanske kulture i njenihtradicionalnih vrednosti. Sama menadžerska kultura u Japanu, koja je tako poznatana Zapadu uglavnom se praktikuje u velikim kompanijama i korporacijama.U japanskim industrijskim odnosima razvija se poseban sistem organizacije rada imenadžmenta, bitno različit od evropskog i američkog. To nisu samo noveorganizacione forme, već i novi modeli radne motivacije. Ključni faktor motivacijeogleda se u mogućnosti kreativnog angažovanja svih radnika kroz inovativne grupe.Svaki radnik zna da, ako želi, može učestvovati u poboljšanju radnih uslova iproizvodnje kroz već pomenute grupe. Isto tako on je svestan činjenice da, iako jesamo mali zubac u ogromnom sistemu zupčanika, njegov predlog biće razmatran nasvim nivoima kompanije. 3Specifičnosti razvoja Japana Ekonomski razvoj Japana počeo je samo par godina posle Drugog svetskog rata, alije Zapad ovaj razvoj, kao opasnost za svoju prisutnost na......

Words: 4003 - Pages: 17

Rab Ne...as a Product of Mass Culture

...RAB NE BANA DI JODI (A match made by God) Runtime: 164min 4secs Tagline: There is an extraordinary love story in every ordinary Jodi. Language: Hindi Written & Directed by: Aditya Chopra Dialogues by: Jaideep Sahni Hindi cinema has been a major point of reference for popular Indian culture. It has been an effective instrument for shaping and expressing popular Indian sentiment. Movies by Yash Raj studios, especially, have been the most widely distributed and well-received. Concepts of love, marriage, family, and a shallow look into a more meaningful existence, are those most frequently addressed by these films. Kitsch like this arises out of a failed attempt at art or simply because art has had to take a backseat to the more foreseeable advantages of a commercial undertaking like the movie to be analysed, ‘Rab ne bana di Jodi’. Synopsis Surinder Sahni (Shah Rukh Khan) works for Punjab Power and leads a simple life, until his simple life is turned around when he meets & instantly ends up in love with young & bubbly fun-loving Taani (Anushka Sharma) on the eve of her wedding. Tragedy strikes, however (predictably), and the unknown fiancé is killed en route in an accident. With the imminent death of her own father, as a result of the shock on hearing this devastating news, leaves Taani virtually numb to what’s going on around her because of which, when her father asks her to marry Suri, she doesn’t give it a second thought simply consenting to that promise, made by...

Words: 1552 - Pages: 7

Ne Znam Brate

...NEZAVISNE I KONSTITUENTSKE JEDINICE I NJIHOVE FUNKCIJE 1. KOMUNIKATIVNE FUNKCIJE NEZAVISNIH REČENICA - Ostvaruju se upotrebom odgovarajućih vrsta predikatskih rečenica i odgovarajuće intonacije odnosno interpunkcije. Pošto ove vrste predikatskih rečenica ne samo što označavaju određenu situaciju nego i pokazuju i komunikativnu funkciju, one su dovoljne za iskazivanje završne poruke, tj. za formiranje komunikativne rečenice. Drugačije rečeno, ovakve predikatske rečenice mogu da stoje same, zato se i nazivaju nezavisnim rečenicama. 2. KONSTITUENTSKE JEDINICE I KONSTITUENTSKE FUNKCIJE - Konstituentske funkcije se javljaju u okviru predikatskih rečenica i sintagmi, realizuju se imeničkim, pridjevskim priloškim i glagolskim riječima i sintagmama u odgovarajućem obliku i zavisnim rečenicama. 3. SINTAKSIČKI OBLIK KONSTITUENTSKIH JEDINICA - Sinstaksički oblik konstituentske jedinice, tj.pokazatelj njene funkcije i značenja, predstavlja njen konstituentski oblik. Taj oblik čine: gramatički oblik leksičlog jezgra i pomoćne i druge riječi koje su vezane za upotrebu konstituentskih jedinica, npr.prijedlozi kod imeničkih jedinica, a zavisni veznici i odnosne i upitne zamjenice i prilozi kod zavisnih rečenica. 4. NEZAVISNE I ZAVISNE REČENICE-  Nezavisne predikatske rečenice obrazuju sistem jer se djele na vrste od kojih svaka ima određeno značenje i funkciju i odgovarajuća obilježja. Isto se može reći i za zavisne rečenice. Pošto su i nezavisne i zavisne rečenice vrste......

Words: 271 - Pages: 2

Nes China Case Study

...Case study on NES China – Business ethics 1.Problem Statement The case about a company NES which is a Germany-headquartered multinational company that builds heavy machinery, automotive systems, electrical drives and steel tubes and pipes It began business in China since 1889, with 20 representative offices, 6 equity joint ventures, and 3 wholly owned enterprises. Now The Company wants to set up a holding company to facilitate its manufacturing activities in China. The case brings about the conflict between Western and Chinese business practices and protocols resulting in ethical dilemma. 2.Central issues of the case (2x2 matrixes)   |   | Importance |   |   | High | Low | Urgency | High | Obtaining approval for the holding company within a month | Uphold strong ethical culture and good corporate image as a publicly traded company | | Low | Develop a special ethical code to recognize Chinese business culture | Career development of people responsible for the approval | 3.Case problems The core issue around this case is the major differences between Chinese and western ethical values. It is common, in most developed Western countries, for businesses and government officials to closely follow business rules and regulations that are straightforward and by the books.   There is absolutely no room for working around any of them, without risking your reputation and ultimately your career. It is common for Western cultures to implement internal audits to...

Words: 1445 - Pages: 6

Ne Note

...Kristian Thostrup, Kim Hansen & Kasper G. Christensen Side 6 [05-07-2008] [FYSIK FORMELSAMLING] Andre Enheder Navn Liter År Atommasseenhed Ton Bar Atmosfære Kilowatt-time Elektronvolt Energiækvivalentet til 1 u Enhed L år u t bar atm kWh eV Værdi Copyright | Kristian Thostrup, Kim Hansen & Kasper G. Christensen Side 7 [05-07-2008] [FYSIK FORMELSAMLING] Konstanter Navn Lysets fart i vakuum Plancks konstant Elementarladningen Avogadros konstant Gaskonstanten Boltzmanns konstant Vakuumpermeabiliteten Vakuumpermittiviteten Elektronens masse Protonens masse Neutronens masse Gravitationskonstanten Enhed c h e NA R k m0 E0 me mp mn G Værdi Copyright | Kristian Thostrup, Kim Hansen & Kasper G. Christensen Side 8 [05-07-2008] [FYSIK FORMELSAMLING] Energi og Varme Fysiske størrelser E: Q: A: T: t: C: c: m: Energi Varmemængde Arbejde Kelvin temperatur Celsius temperatur Varmekapacitet Specifik varmekapacitet Masse J/K J/K kg Kilogram J J J K SI Enheder Joule Joule Joule Kelvin Formel Beskrivelse T er kelvintemperaturen, og t er celsinustemperaturen. Temperaturforskelle har samme talværdi på de to skalaer. Q er den varmemængde, som tilføres et system, når systemet har varmekapaciteten C, og temperaturstigningen er DT. C er varmekapaciteten af en mængde med massen m af et stof med den specifikke varmekapacitet c. Q er den varmemænde, som en stofmængde afgiver eller modtager, når den skifter tilstandsform......

Words: 4355 - Pages: 18

Arne Is Ne Zotte Kerel

...Arne is ne zotte kerel Lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Vvv Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol vvv Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol v Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol v Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol Lol lol lol lol...

Words: 250 - Pages: 1

Industria E Vajit

...“Industria e Vajit” Punoi : Anxhela Barjami Pranoi : Msc. ArbaBalla Arlinda Terlija Bruna Xhafaj Xhilda Spahiu Analiza Pest Faktori Ekonomik * Vendosja e sistemit të ekonomisë së tregut * Një rritje solide ekonomike * Ndryshime strukturore në ekonomi (zhvendosjet e burimeve nga aktivitetet me prodhushmëri të ulët në sektorë më produktiv si manifaktura dhe shërbimet ) * Tkurrja e bujqësisë i cila nga viti 2007 përbën 21.2 % të PBB * Pozicioni konkurrues i Shqipërisë në tregjet ndërkombëtare (duhet më shumë punë në lidhje me eksportet) * Rregjimet e kurseve të këmbimit * Marrëveshja e tregtisë së lirë * Marrëveshja e MSA tregtimin pa paguar detyrime doganore * Inflacioni Faktori Politiko Ligjor * Reformat ekonomike dhe ato rregullatore * Politikat për priatizimin i ndërrmarrjeve të vogla * Adaptimi i parimeve të tregtisë liberale * Harmonizimi i rregulloreve me ato të BEsë * Nisma e qeverisë shqiptare dhe objektivi strategjik për zhvillimin e sektorit të ullishtarisë viti 2009-2013 * Ligji “Për prodhimin, etiketimin dhe tregtimin e vajit të ullirit” * Vendimet e qeverisë “ Mbi standartet e cilësisë së vajit të ullirit” Faktori Social * Rritje e konsumit si pasojë e rritjes së të ardhurave, vitet e fundit rritja ekonomike ka qënë me ritme pozitive * Kompanitë në shumicën e......

Words: 704 - Pages: 3

Peut-on Ne Pas Croire

...Peut-on ne pas croire ? La croyance est une attitude universelle. En effet, chaque personne, à des degrés plus ou moins différents, croit ; que ce soit en adhérant à une opinion, à une doctrine, à une idéologie.. La principale caractéristique de cette adhésion est que celle-ci est incertaine, s'apparentant à confiance aveugle, à une certitude sans preuves nécessaires... Dans un sens, on peut se dire alors qu'elle ne joue pas en faveur de la Vérité, en nous amenant à croire vraies des choses pouvant être fausses notamment, et que quiconque désire atteindre cette dernière un jour doit cesser de croire. Mais est-ce possible de ne croire en rien ? Si oui, est-ce possible de trouver la vérité en ne croyant en rien ? Ou la recherche de la Vérité et la croyance sont-elles conciliables ? Dans une première partie, nous admettrons qu'une vie peut exister et nous nous demanderons à quoi elle ressemblerait, montrant ainsi qu'une vie sans croyance est belle et bien impossible ; notre seconde partie essaiera de relier croyance et vérité et démontrera que la recherche de la vérité nécessite la croyance. Ainsi, certains croient qu'il est possible de ne pas croire. Si l'on admet le raisonnement de Descartes, ceci est effectivement possible : le rationaliste part du principe que c'est l'entendement qui conçoit les idées et que c'est la volonté qui y adhère, ou qui les refuse, ou encore qui les met en doute. Autrement dit, la croyance serait le fruit de la volonté et dans ce cas, en......

Words: 843 - Pages: 4

Projekt Nga Transparency International Albania Per Transparencen E Pushtetit Vendor Ne Shqiperi

...Transparenca e Pushtetit Vendor P Ë R M BA J T JA - Projekti “Transparenca e Pushtetit Vendor”  - Rëndësia e transparencës në qeverisje  2 2  4 1. Vlerësimi dhe monitorimi  4 2. Aksesi i informacionit  5 3. Etika dhe integriteti  11 4. Reforma Institucionale  14 - Strategji për promovimin e transparencës 5. Synimi në çështje të caktuara  17 Transparency International Albania Faqe 1 Transparenca e Pushtetit Vendor Projekti “Transparenca e Pushtetit Vendor” “Transparenca e Pushtetit Vendor” është një projekt i Transparency Albania, i financuar nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC). International Qëllimet kryesore të këtij projekti janë : Ø Rritja e transparencës së pushtetit vendor ; Ø Stimulimi i qeverisjes së mirë dhe transparences ; Ø Rritja e ndërgjegjësimit të publikut për rëndësinë e transparencës dhe pjesmarrjes në vendimmarrje. Si i tillë, projekti tenton të sjellë një traditë në monitorimin ndërgjegjësimit të pushtetit vendor përbri luftës ndaj korrupsionit. dhe rritjen e Duke patur në fokus qytetarin dhe shërbimet që i ofrohen atij, ky projekt tenton të arrijë një sjellje më transparente të organeve vendore në ofrimin e shërbimit ndaj publikut, dhe rritjen e ndërgjegjësimit të këtij të fundit për mbrojtjen e të drejtave të tij dhe pjesëmarrjes në vendimmarrje. Projekti synon...

Words: 7199 - Pages: 29

Nes China Case Study

...NES Question 1 Indeed, the amount of money that Chen was told to give each of the government officials was not much, but the action itself would have some consequences. However, it is unquestionably right to look at these consequences in two ways, the rule of law and local culture. First, According to the Chinese law, giving gifts of any kind to the government officials with intent of taking advantage of their position and power to conduct illegal action is bribery. This action of giving money to government officials may therefore be regarded as bribery; as a result involved parties may be penalized or even end up in jail. The Stakeholders may also decide to withdraw investing in such a corrupt environment. Secondly, it is undeniably true that local culture plays a tremendous role in a local business environment, therefore we must also argue with regards to culture. As far as Chinese culture is concerned, the need of maintaining networks or relationships (locally known as “關係Guan Xi”) in business environment is tremendously important and it is deeply rooted in the Chinese people’s DNA and other Asian countries that are also influenced by the Teachings of Confucius. According to the teachings of Confucius, relationships or networks(關係), and Face (mian zi), were among other things that were highly emphasized and helped to build up the Chinese culture which can be evidenced by the findings of Geert Hofstede in his theory of culture dimension that most Asian culture with no......

Words: 617 - Pages: 3

激流快艇2无限金币版 | Mugen Shinshi: Bouken Katsugeki-hen English Subbed | Eps13 Nowhere Boys Season 3