Spektofotometrie

In: Science

Submitted By heinvanwyk
Words 707
Pages 3
Inleiding:
Spektrofotometrie word gebruik vir die idientifikasie van verbindings, konsentrasies van verbindings te meet en ook om ensiemreaksies te bestudeer. Proteiene absorbeer ultraviolet lig agv peptiedverbindings en aromatiese aminosuurresidue wat in dit voorkom. Peptied verbindings in proteiene veroorsaak maksimale absorpsie by 190nm. Spesifieke absorpsiekoeffosiente van proeteine met min of meer dieselfde molekulere massa is dieselfde groote nl. 210nm omdat proteiene met dieselfde molekulere massa dieselfde hoeveelheid peptide verbindings bevat, maar ander tipe verbindings soos karboksielsure, bufferione, bikarbonate, ander aromatiese verbindings en alkohole wat in die proteiene voorkom word absorbeer ook dikwels ultraviolet lig en veroorsaak onakkurate metings. Die problem kan opgelos word deur spesifieke kleurreagense by die proteien oplossings te voeg wat met dit reageer om gekleurde verbindings te vorm in die sigbare liggebied. dit vorm ‘n violet kleur. Deur spektofotomatrie kan die intensiteit van die kleur maklik bepaal word en sodoende die konsentrasie van die proteien in oplossing. In die eksperiment gaan die konsentrasie van ‘n onbekende proteien dmv spektrofotometrie bepaal word en mbv Lowry reagense en die Beer-Lambert metode. Die Beer-Lambert wet bepaal dat die verhouding tussen die konsentrasie van ‘n verbinding en die hoeveelheid lig wat dit kan absorbeer direk eweredig is en sodoende kan ‘n standaardkurwe grafiek opgestel word met ‘n reguit lyn wat dit voorstel. Die volgende simbole en vergelykings:
A α C l ( by ‘n sekere golflengte)
A = ԐC l
A = Absorpsie
C = Konsentrasie van verbinding l = Ligpadlengte wat gegeld het α = Absorpsiekoeffosient Om die verslag op te stel was drie eksperimente gedoen om die konsentrasie van ‘n onbekende proteienoplossing te bepaal. Eerstens was ‘n standaardkurwe opgestel van ‘n bekende proteien en daarna…...

Similar Documents

Cuidados com as unhas | Sharknado: Que la 4ª te acompañe (2016) 5/10 | one muse template