Strategisch Management

In: Business and Management

Submitted By Norani
Words 1317
Pages 6
|Schoevers College te Den Haag |
|S.W.O.T. Analyse |
|Amerikaanse Ambassade te Den Haag |
| |
|Norani de Natris |
| |
|Mevrouw N. van der Zwan |
|25/06/2012 |

|Stage-theorieopdracht Management & Organisatie: Strategisch Management |

Introductie

Strategisch management houdt in dat een organisatie met bepaalde hulpmiddelen hun strategie kunnen beschrijven. Zo wordt er gekeken naar hoe doelen behaald kunnen worden en hoe de gekozen strategie effectief geïmplementeerd kan worden.

Een van de handigste hulpmiddelen van strategisch management is de SWOT analyse. Deze analyse wordt ook gedeeltelijk gebruikt door de Amerikaanse Ambassade. In deze opdracht beschrijf ik wat een SWOT analyse is, hoe mijn stagebedrijf andere bedrijven beoordeelt met de SWOT analyse en hoe ze daarna samenwerken,…...

Similar Documents

Human Resource Management

...------------------------------------------------- Opdracht Groepswerk HRM: ------------------------------------------------- HRM in de praktijk: Efficiëntie en productiviteit in de Productie-afdeling ------------------------------------------------- Algemeen doel: Nieuw globaal, integraal, samenhangend en zo’n concreet mogelijk strategisch plan opstellen, dat de acties omvat om de doelstellingen te bereiken. Dit om uit de malaise te geraken en de productiviteit terug op het gewenste peil te brengen dat loopt over drie jaar. Te bereiken doelstellingen: 1. Dialoog met sociale partners terug op gang brengen en onrust in fabriek onder controle krijgen. 2. Zo snel mogelijk geschikte medewerkers selecteren voor de massaproductie (scaling up). 3. Nieuwe bedrijfscultuur bouwen (motivatie en plezier) 4. Samenwerking met ondermatig presterende werknemers beëindigen 5. Duidelijk aanwervingssysteem uitwerken 6. Degelijk opleidingsbeleid uitwerken 7. Performance management dat volwaardig deel uitmaakt van de managementstijl en de ondernemingscultuur (eindejaar evaluaties, objectieven of functioneringsgesprekken). 8. Communicatieplan opstellen zodat medewerkers altijd op de hoogte zijn (rust en vertrouwen). Eigen HRM-visie binnen de firma TC: De communicatie binnen de fabriek moet verbetert worden. Deze communicatie helpt eraan om motivatie en plezier op het werkveld te stimuleren. Bestaand model gebruiken en......

Words: 2744 - Pages: 11

Management

...------------------------------------------------- Principles of Management Unit 1 Ch 1: Management: An Introduction * Management is that function of an enterprise which concern itself with the direction and control of the various activities to attain the business objective.[Def by William Spriegel] * A distinct on going process of allocating inputs of an organisation by typical managerial functions for the purpose of acheving stated objectives namely – output of goods and services desired by its customer. In the process, work is done with and through the persons of the organisation in an ever changing business environment Characteristics of Management 1. Management aims at reaping rich results in economic terms: a. Primary task is to secure production performance b. Management is expected to bring in the desired results. c. Maximisation of profits while utilising the the available resources. 2. Management also implies skill and experience in getting things done through people: d. Enlisting co-operation and securing positive responsefrom people is the economic function of eaning a profitable return. e. Getting the suitable type of people for executing the operation is the signficant aspect of management. 3. Management is process: f. It is a process, function or activity g. It continues till the set objectives of the organisation is achieved. 4. Management is a Universal Activity: h.......

Words: 334 - Pages: 2

Management

...Discussion Questions Week 1 Select a small business that you may want to start. What is strategic management and planning? Why would a strategic plan be important to the success of this business? How are the four functions of management relative to creating and implementing a strategic plan? • Select a small business that you may want to start. The small business that was select is Day Spa Spa is an oasis of tranquility, and relaxation, and offers a complete day spa experiences. • What is strategic management and planning? Strategic management is the groundwork for a company’s vision and allows a company to be ready to capitalize on opportunities. Strategic management is a process of evaluating a company’s mission, establishing the company’s design, developing the company’s organization and relationships, and guiding the company’s plan to execution to ensure that the management is consistent with the company’s strategy (Pearce & Robinson, 2009). Strategic planning is the process of determining a company’s long-term goals and determines the best approach to achieve the goals. Strategic planning is matching the strengths of the business to available opportunities. Understanding the business strengths and weaknesses and develop a clear mission, goals, and objectives. • Why would a strategic plan be important to the success of this business? Strategic planning plays an important role in Day Spa because it can make the difference between the success and failure of the......

Words: 788 - Pages: 4

Management

...informational role. The purpose is to identify and discuss the importance of informational role that are required to perform. Experts find that informational role have some relationship with interpersonal role, decisional role. Besides, experts believe that informational role play part in external environment and important for every level of managers. In addition, some experts argue that Mintzberg’s theory have some limitation in some area. Therefore, this essay will discuss several parts of informational roles: what informational roles are, the importance of informational roles, how informational roles affect in different levels management, and the limitation of Mintzberg’s theory among CEOs. Management role is the different behaviours that managers are expected to play in different situations. Mintzberg(1973) conclude that managers perform 10 different management roles. The 10 roles can be grouped into 3 categories: Interpersonal role(figurehead, lead, liaison),Informational role(monitor, disseminator, spokesperson) and decisional role(entrepreneaur, disturbance handler, resource allocator, negotiator). Before discuss the importance of informational role, it is necessary to define monitor, disseminator and spokesperson. According to Mintzberg(1973), the managers act as monitor is responsible for seeking and collecting internal or external information to understand organization’s and public’s situation. For example, a marketing manager read magazines and communicate with......

Words: 1668 - Pages: 7

Management

...scope of management Management has different definitions, from different theorists. There are various ways of describing management, so in this assignment the different definitions of management would be discussed and we would also see how most of the definitions are similar, along with their functions. We should consider management look at why management is very relevant. We should see how the various views of these management theorists are similar and also if they contrast. Management, as defined, “is the activity of getting things done with the aid of people and other resources efficiently and effectively, it is a feature of most human circumstances; domestic, social and political, as well as in formally established organisations”(David Boddy, 2008, ps.10). We human beings perform different activities everyday such as; eating, drinking, playing and they are related to management etc. According to Mary Parket Follet, “Management is the act of getting things done through people. So management is an activity because a manager accomplishes his task or objective with the help of others and also directs these people in order to obtain his objective, so management achieves its objectives through people, so management is quite useful to people. In management there are various activities that are carried out. These include informational activities, decisional activities and inter-personal activities and all these activities are to be done by a manager. Management......

Words: 1606 - Pages: 7

Strategisch Plan Fictieve Vrouwen Sportschool

...Bedrijfsactiviteiten Iedere potentiele lid zal bij ons kunnen genieten van de hoogwaardige sportapparatuur, een sauna, Turkse stoombad, zonnebank, massagestoel tevens bieden wij onze leden de gelegenheid te genieten van een drankje bij de bar die ook binnen de sportschool beschikbaar is. Al deze faciliteiten zijn dan ook exclusief beschikbaar voor alleen leden of potentiele leden die een proefdagje lopen. Personeel Het personeel beschikt over de vereiste diploma’s om de leden van de juiste informatie te kunnen voorzien. Er zijn personal trainers die iedere lid het juiste sportschema laat behouden. Ook beschikken wij schoonmakers die het gehele sportcentrum schoonhouden, zoals het apparatuur, de sauna’s, zonnebanken et cetera. Daarnaast is er nog het management dat ervoor zorgt dat iedereen zijn taak goed uitvoert, mensen aanstuurt en helpt waar hulp nodig is. Marketing Door promotie willen wij het aantal leden vergroten en hierdoor een groter financieel draagvlak ontwikkelen. Voor het openen van “WomanFit” zullen wij via Social-media (voornamelijk via facebook en Twitter) advertenties plaatsen. Ook zullen er flyers rond gebracht worden in de omgeving. In de regionale kranten zullen ook advertenties geplaatst worden. Deze promotiemiddelen zullen een goed beeld geven van “WomanFit”. De doelgroep, activiteiten en website worden daarin duidelijk omschreven. Op de promotiemiddelen zal een actie worden vermeld. De actie zal inhouden dat de vrouwen die zich in de eerste......

Words: 3939 - Pages: 16

Management

...Chapter 1 An Introduction to Strategic Human Resource Management Pawan Budhwar and Samuel Aryee The objectives of this chapter are to: • Summarise the developments in the field of human resource management (HRM) • Examine what strategy is • Highlight the growth and nature of strategic human resource management (SHRM) • Examine the linkages between organisational strategy and HRM strategy • Match HRM to organisational strategy • Discuss the main perspectives on SHRM and organisational performance. What is HRM? Developments in the field of HRM are now well documented in the management literature (see e.g. Boxall, 1992; Legge, 1995; Schuler and Jackson, 2007; Sisson and Storey, 2000; Torrington et al., 2005). The roots of HRM go back as far as the 1950s, when writers like Drucker and McGregor stressed the need for visionary goal-directed leadership and management of business integration (Armstrong, 1987). This was succeeded by the ‘behavioural science movement’ in the 1960s, headed by Maslow, Argyris and Herzberg. These scholars emphasised the ‘value’ aspect of human resources (HR) in organisations and argued for a better quality of working life for workers. This formed the basis of the ‘organisational development movement’ initiated by Bennis in the 1970s. The ‘human resource accounting’ (HRA) theory developed by Flamholtz (1974) was an outcome of these sequential developments in the field of HRM and is considered to be the origin of......

Words: 9492 - Pages: 38

Management

...Schools of Management Thought SCHOOLS OF MANAGEMENT THOUGHT Structure 4.0 Objectives 4.1 Introduction 4.2 Historical Perspective 4.3 Theory in Management 4.4 Classification of Management Theories 4.5 Classical Management Theory 4.5.1 Scientific Management 4.5.2 Administrative Management 4.5.3 Bureaucratic Organization 4.5.4 Criticisms on Classical Management Theory 4.6 Neo-Classical Theory 4.6.1 Human-Relations School 4.6.2 Behavioural Schools 4.7 Modem Management Theory 4.7.1 Systems Theory 4.1.2 Contingency Theory 4.7.3 Organizational Humanism 4.7.4 Management Science 4.8 Other Schools of Thoughts, Styles and Approaches 4.9 Problems and Conflicts in Management Theories 4.10 Summary 4.11 Key Words 4.12 References and Further Reading 4.0 OBJECTIVES After reading this Unit, you will be able to • know the historical development of schools of management thought; • explain what a theory in management is; • outline the classification of management theories; • describe important schools of management, their contributions and limitations; • elaborate problems and conflicting issues in management theory; and 4.1 INTRODUCTION In the preceding three units of this block you have learnt various scientific principles of management, management functions and what constitutes managerial quality and leadership as propounded by management experts. In this Unit you will have a historical perspective of management approaches or thoughts. The block in toto will......

Words: 9513 - Pages: 39

Management

...Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management Management......

Words: 296 - Pages: 2

Summery Management Control Systems

...ma SAMENVATTING VAN HET BOEK MANAGEMENT CONTROL SYSTEMS ninth edition International student edition van de auteurs ROBERT N. ANTHONY en VIJAY GOVINDARAJAN Hoofdstuk 1 De aard van management control systems (MCS) 1 Hoofdstuk 2Strategie 5 Hoofdstuk 3 Gedrag in organisaties 11 Hoofdstuk 4 Verantwoordelijkheidscentra: opbrengsten en kostencentra 15 Hoofdstuk 5 Profit-centers 20 Hoofdstuk 6 Transfer pricing 25 Hoofdstuk 7 Meten en beheersen van de gebruikte activa 31 Hoofdstuk 8 Strategische planning 37 Hoofdstuk 9 Budgetopstelling 42 Hoofdstuk 10 Analyseren van prestatierapporten 47 Hoofdstuk 11Managementbeheersing van de uitvoering 53 Hoofdstuk 13 Beheersingsmaatregelen voor verschillende strategieën 58 Hoofdstuk 18 Management-control met betrekking tot processen 63 Vanaf hier geen tentamenstof 70 Hoofdstuk 15 Dienstverlenende organisaties 70 Hoofdstuk 16 Financiële dienstverlenende organisaties 75 Hoofdstuk 17 Multinationals 80 Hoofdstuk 1 De aard van management control systems (MCS) Elementen van een beheersingssysteem 1. Detector of sensor meet wat er werkelijk gebeurt in het te beheersen proces, bijvoorbeeld een thermostaat. 2. Schatter: een middel om vast te stellen hoe belangrijk datgene is wat er gebeurt (vergelijking met wat er gebeurt en wat er zou moeten gebeuren). 3. Beïnvloeder: middel dat het......

Words: 22935 - Pages: 92

Management

...Ref: Management , Seventh Edition By Stephen P. Robbins &Mary Coulter INTRODUCTION TO MANAGEMENT CONTENT Who Are Managers?  What Is Management?  Management Functions and Process  Management Role and Skills  How is the manager’s job changing?  Rewards and Challenges of Being a Manager  Summary  WHO ARE MANAGERS?     Someone who works with and through other people by coordinating their work activities in order to accomplish organizational goals Coordinating the work of a departmental group / supervising a single person Coordinating the work activities of a team composed of people from several different departments People outside the organization such as temporary employees or employees who work for the organization's suppliers. Levels of Management WHAT IS MANAGEMENT ?  The process of coordinating work activities so that they are completed efficiently and effectively with and through other people.  The process represents the ongoing functions or primary activities engaged in by managers.  These functions are typically labeled planning, organizing, leading, and controlling. (POLCA) EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS Efficiency refers to getting the most output from the least amount of inputs.  Effectiveness is described as "doing the right things"  Efficiency (Means) Resource Usage Low Waste Effectiveness (Ends) Goal Attainment High Attainment Management Strives for ; Low Resource Waste (high efficiency) High Goal Attainment (high......

Words: 686 - Pages: 3

Management

...Kristian Kenn D Limsipson BSBA-BM 1A PRINCIPLES OF MANAGEMENT Management in businesses and organizations is the function that coordinates the efforts of people to accomplish goals and objectives using available resources efficiently and effectively. Management is the act or skill of controlling and making decisions about a business. Management is the way of something is handled, careful treatment, supervising skills, or those in charge of a business or a group. Manager a person who controls the activities, business dealings and other aspects of the career of an entertaines. Manager is a person responsible for supervising and motivating people. *What are the task, roles, skills of the manager* Management Task #1: Coaching One of the most important management task is coaching. Managers must be the persons who will show to their subordinate or team members the right direction where the organization will need to go. They are simply instructors and trainers. Management Task #3: Change Agent The whole change process must be planned and managed if you want to bring desired results. Managers in the same time must ensure that the company will continue with the current level of success and prepare to implement change that will bring future success. Management Task #4: Forecasting the Future Forecasting is another managerial task that will provide a picture of how the future will look like from......

Words: 781 - Pages: 4

Management

... Die Universität St. Gallen, Hochschule für Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften (HSG), gestattet hiermit die Drucklegung der vorliegenden Dissertation, ohne damit zu den darin ausgesprochenen Anschauungen Stellung zu nehmen. St. Gallen, den 17. November 2005 Der Rektor: Prof. Erst Mohr, PhD Vorwort Als die vorliegende Arbeit ihren Anfang nahm, war das Ziel klar abgesteckt: Die umfangreichen Erfahrungen des Autors im Bereich des erfolgreichen Managements von Kundenbeziehungen auf nicht profitorientierte Organisationen anzuwenden. Bereits im Rahmen der ersten Recherchen kamen allerdings Zweifel auf – fand sich doch schnell eine Vielzahl von Quellen, die sich mit unterschiedlichen Aspekten des Marketing von NPO befassen, darunter auch einige umfassende Werke zum Thema Kundenbindung. Das Ziel, einen neuen und auch einigermaßen nutzbringenden Beitrag zu leisten, wäre in diesem Kontext nur zu verfehlen gewesen. Ebenfalls verfügbar ist zahlreiche Literatur zur Organisation und zum Management von NPO. Was hingegen überraschte, war das fast vollständige Fehlen von Publikationen, die sich ganzheitlich mit der strategischen Ausrichtung derartiger Organisationen befassen. Dies haben auch in den im Laufe dieses Projektes durchgeführten Interviews mit verschiedenen NPOs in Deutschland und der Schweiz bestätigt. Angesichts der Tatsache, daß sich diese zunehmend mit strategischen Fragen auseinandersetzen müssen, besteht hier ein klares Defizit an......

Words: 46425 - Pages: 186

Management

...Lahore School of Economics Course: Management: Policy and Practice (MGT 503) Semester: Winter Semester 2012 Part- I Class: MBA for Professionals I Sec B Course Instructor: Usamah Iyyaz Billah (email: usamahbillah@yahoo.com ) Class Day & Timings: Sunday: 12:45 PM - 02:45 PM + 3.00PM - 5.00PM SYLLABUS 1. Introduction to Case Study Method: The case study method is radically different from traditional teaching methods. Students will learn the basic rules of an Oral Case Analysis Presentations as well as how to prepare and present Written Analysis for comprehensive management cases. 2. Defining the Managers Terrain: What is a management function, roles and kills? Universality of Management. A brief History of Management. Organizational Culture and Environment. Classifying managers and nominal employees. How the work done by managers is important for the organizations and how difficult it is to be a good manager who carries Social Responsibility and Good Ethics. 3. Planning: Managers as Decision makes, Decision making Process. Classifying decisions and decision making conditions. Techniques for effective decision making. Foundation of Planning. Setting goals/objectives and developing plans. Strategic management and planning. 4. Organizing: Organizational structure and design. Functional, geographic, product, process, customer departmentalization. Chain of command and span of control. Decisions......

Words: 1793 - Pages: 8

Management

...Scientific management is a theory of systematic study with great influence that attempts to apply science to the process of management with the main objective to improve economic efficiency. The theory was first introduced by Frederick Winslow Taylor in 1912 and has been altered and developed for several times. (Freeman, 1996, P35) Is scientific management still relevant to a predominantly service economy is debatable. The aim of this essay is to discuss the supporting viewpoints. Several reasons are provided to support the relevance of scientific management and the current service economy which are listed as followings: firstly, applying science for each element of work to create best way to perform the task; secondly, division of labor, specialization and total quality management system are used to increase efficiency of the production; finally, piece-rate as one of the reward systems of scientific management is widely used till nowadays. At first, Taylor stated the measurement of scientific management is to develop a science for each element of a work which includes discovering one best way to perform the task, planning each task in advance with instructions describing in details and determining the correct time to complete each task. (Aguiar, 2001, P257) For instance, Aguiar identifies how scientific management is applying to the measurement of cleaning work in the new building workplace, which is one example of service economy. Science is used to calculate the size......

Words: 967 - Pages: 4

Jind mahi (Cover by Tushar Kapoor) | Diljit Dosanjh | Manni Sandhu I Gurnazar I | ละคร อนิลทิตา | Charlotte Springer