Telezoo

In: Business and Management

Submitted By Soleus
Words 1247
Pages 5
„Telezoo (A): Feast or Famine?“

1. Šta bi bilo pravo tržište za Telezoo?

Telezoo.com bez dileme djeluje na B2B tržištu. Model poslovanja je povezivanje prodavaca i kupaca kompleksne telekomunikacijske opreme, usluga i rješenja širom svijeta.

Telezoo.com je jedina stranica koja omogućuje nabavku telekomunikacijske opreme na jednostavan i standardiziran način. Kroz ogromnu bazu podataka o raspoloživoj opremi i prodavcima Telzoo omogućava kupcima da donesu pravilnu odluku o kupovini. Nudeći kupcima usporedbu (side by side) karakteristike mogućih alternativa omogućava im bolji izbor te osigurava da sam telezoo potencijalni kupci doživljavaju nepristrasnim, što je ključno u poslovima posredovanja kojima se telezoo bavi.

Telezoo ne treba shvatati kao posredničku kompaniju nego kao tržište telekomunikacijske opreme koje nudi više nego klasična tržišta. Dakle osim povezivanja ponude i tražnje, olakšavanja procesa kupovine, telezoo nudi i detaljne nepristrasne informacije o opremi koja se na tržištu nudi.

Telezoo olakšava proces kupovine i prodaje standardizacijom i automatizacijom zahtjeva za ponude i zahtjeva za cjene čineći ovaj proces neuporedivo kraćim.

Pravo tržište za Telezoo bi moglo biti poslovni kupci koji traže kompleksnije i skuplje telekomunikacijske proizvode i rješenja. Iako su kupoprodaje jednostavnijih rješenja jednostavnije i češće, prihod ostvaren od ovakvih prodaja je mnogo manji. Orjentisanje na posredovanje u kupopradaji skupljih rješenja donijet će veće prihode po transakciji. Na ovaj način ograničeni resursi kojima Telezoo raspolaže usmjerit će se na kupce koji ostvaruju veći prihod.

Sam model koji Telezoo nudi najveću korist nudi upravo pri realizaciji kompleksnih nabavki. Za jednostavnije nabavke, odnosno nabavke manjeg obima, klijenti neće potrošiti mnogo vremena ni kada ih obavljaju na klasičan…...

Similar Documents

The Music of My Mind: A Neuroscientist Examines the Recipe for Listening Ecstasy (2006) by Daniel J. Levitin | Add to my channels | 10x07 Shark Tank