Tour China

In: English and Literature

Submitted By chompoo714
Words 268
Pages 2
ทัวร์จีนราคาถูก พาท่านพบกับ 10 อันดับ สถานที่ท่องเที่ยวค่าเข้าชมสุดแพงในประเทศจีน ไปเที่ยวจีนกันมา โดนบ่นว่าบางที่ทำไมค่าเข้าชมแพงจัง วันนี้ทัวร์จีนราคาถูก เลยยกตัวอย่างมาให้ชมกันกับ 10 อันดับ สถานที่ท่องเที่ยวค่าเข้าชมสุดแพงในประเทศจีน ประเทศจีนเป็นประเทศใหญ่ที่แม้บางคนจะไปกันมาหลายครั้งแล้ว ก็ยังเที่ยวกันได้ไม่ครบซะที โดยเฉพาะสถานที่ซึ่งมีค่าเข้าชมราคาแพงอย่างไม่น่าเชื่อ จนเราต้องคำนวนงบการไปเที่ยวกันใหม่แทบไม่ทันเลยทีเดียว ซึ่งวันนี้กระปุกดอทคอมก็ได้รวบรวม 10 แหล่งท่องเที่ยว ที่มีค่าบัตรผ่านประตูราคาแพงที่สุดของประเทศจีน ในปี 2012 จัดโดยสำนักข่าวซินหัวมาฝาก จะมีที่ไหนบ้างนั้น ลองไปดูกันเลยค่ะ 10. ภูเขาอู่อี๋ซาน มณฑลฝูเจี้ย ที่นี่เป็นอีกที่ซึ่งนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติชอบกันเป็นพิเศษ เพราะเป็นเขตอนุรักษ์ที่ผสมผสาน ความลงตัวของธรรมชาติและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ไว้ด้วยกัน โดยมีทั้งขุนเขาต้นไม้สวยงามท่ามกลางระบบนิเวศน์ที่ยังคงสมบูรณ์ และโบราณสถานเก่าแก่ของจีนมากมาย อัตราค่าเข้าชม : 140 หยวน (ราว 700 บาท) ต่อวัน 150 หยวน (ราว 750 บาท) สำหรับ 2 วัน และ 160 หยวน (ราว 800 บาท) สำหรับ 3 วัน อัตราค่ารถนำเที่ยว : 70 หยวน (ราว 340 บาท) ต่อวัน 85 หยวน (ราว 420 บาท) สำหรับ 2 วัน และ 95 หยวน (ราว 470 บาท) สำหรับ 3 วัน 9. บ้านขงจื๊อ เมืองฉี่ว์ฝู่ ขงจื๊อนับเป็นนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งแหล่งท่องเที่ยว "สามขง" ที่ประกอบไปด้วย ศาลขงจื๊อ คฤหาสน์ขงจื๊อ และสุสานขงจื๊อนั้น ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเคารพที่เขาได้รับมาตลอดได้เป็นอย่างดี จากการที่จักรพรรดิชาวจีนในสมัยต่าง ๆ กว่า 200 ปีที่ผ่านมาคอยดูแลบูรณะที่นี่มาตลอด เพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสใช้ศึกษาเรื่องของเขากันต่อไป อัตราค่าเข้าชม : 185 หยวน (ราว 925 บาท) อัตราค่าเข้าชมเฉพาะแต่ละสถานที่ : 110 หยวน (ราว 550 บาท) สำหรับศาลขงจื๊อ ส่วนคฤหาสน์ตระกูลขงอยู่ที่ 75 หยวน (ราว 375 บาท) และสุสานขงจื๊อมีราคา 50 หยวน (ราว 250 บาท) 8. อุทยานแห่งชาติหวงหลง มณฑลซื่อชวน คำว่า "หวงหลง"…...

Similar Documents

Tour Guide

...some academic projects prove that I can learn very quickly and make real contribution to the team in a very * public speaking skills.   Personal Qualities Tour guides need to be: * good communicators, friendly, outgoing and able to put people at ease * polite, patient and professional * helpful and perceptive to visitors' needs * able to relate to people from a wide range of cultures and backgrounds * good at planning, organisation and time management. Company A. Because company A is famous for your great training program and excellent career development prospect, if I'm offered the opportunity, it will be terrific for me to acquire the experience, develop my career, and address this weakness. " knowledge of history, culture and social condition of a particular place team work You are just talking and if you think about the commentary as though you are just speaking to a group of your friends, it makes you relax and you gain confidence." "You can't do this job if you don't like people. You have to love and care about people, enjoy their company, and get on with everyone. That is the nature of the job." Excellent Public Speaking and Narration Skills Excellent Public Speaking and Narration Skills You will generally be speaking in front of a huge group of people on most of the tours you lead. Groups can have anywhere from 10 to 60 people, so you have to understand the basic principles of public speaking. It is a great idea to do a......

Words: 1261 - Pages: 6

Tours

...Presentation on tours and travel Introduction * Majority of time, transportation essentially means air ticketing. This falls under aviation industry which is a part of transportation. The basis service required by traveler, whether business or leisure- transportation (air, rail tickets), hotel booking & car rentals. * Primary service providers in the travel and tourism industry are airline, railway, bus, cruise liner, hotels. * Secondary services that are needed by the traveler are passport, visa foreign exchange telephone calling cards etc. therefore if traveler has go arrangement for / her traveler plans * Overview of tour and travel Travel agencies * In 1841, Thomas cook was the first agent to buy tickets in bulk and sell them to the public. * In 1845 Thomas cook set up a full time excursion agency to organize excursions including railway booking, transport, hotel accommodation, sightseeing, guide services and meals. * They provide services like railway authorities, airlines, hotels; travel formalities such as passport, visa, foreign currency, traveler cheque and other transport gave him commission on sales made by it. * This way travel agency came through Role of travel and tour towards economic * People in general now view travel & tour as a way of life rather than a luxury item reserved for the affluent and the elite. * The tourism industry has emerged as one of the fastest growing industries, contributing to......

Words: 1337 - Pages: 6

Mis Refernce China Tour Industry

...The rapidly growing tourism sector in China has provided a good market environment for tourism enterprises, including travel agencies. In the five years through 2012, revenue for the Travel Agencies industry in China has increased at an annualized rate of 11.3% to $47.5 billion. With increasing demand for diversified tourism products such as luxury and high quality products, travel agencies have been developing new tourism products in order to meet the needs of the consumers. Revenue from the top four firms in the Travel Agencies industry in China – CITS Group Corporation, China CYTS Tours Holding, China Comfort Travel Group, and China Travel Service Head Office – accounted for less than 10.0% of total industry revenue in 2012. The industry has a low level of concentration with revenue spread across a large number of enterprises. In addition, most are small privately owned enterprises with few employees. The number of travel agencies China has been growing at a similar rate to revenue, says IBISWorld. IBISWorld forecasts that growth in the Travel Agencies industry in China will accelerate over the next five years, as the government is emphasizing the strategic importance of tourism. The government, collectively owned organizations and the private sector have been investing heavily in China's tourism infrastructure. As a result, the industry is also attracting foreign capital. For more information, visit IBISWorld’s Travel Agencies in China industry report page. Industry......

Words: 1989 - Pages: 8

The Grand Tour

...The Grand Tour In the past, "Grand Tour" was the name of the journey that mostly northern European nobles and rich bourgeois took to southern Europe to discover its ancient beauty and its incomparable richness of arts and culture. This type of travel began in the seventeenth century for the sake of education and experience, but the great age of the Grand Tour was the eighteenth century. At this time the travel experience was practically viewed as a requirement for wealthy Europeans as a transition from their school life to their “adulthood in which the young man might be expected to set an example of responsibility.” Italy and France were the most frequented places by these tourists due to their cultural richness, with particular interest in Paris. As the custom of travel developed, nature also became an important factor of the Grand Tour, as the Alps became an attractive destination for the travelers. The tour was more than a “passing fashion” because of its role as fundamental cultural training for cultivated Europeans. The majority of those who had traveled to Italy in previous centuries had generally gone for work related or religious reasons. However, this travel was compatible with leisure, because “it fulfilled important cultural functions as travelers bought works of art or helped spread new tastes and cultural interests”. Although the religious and political tensions caused by Protestant Reformation affected the ability to travel, by the seventeenth century,......

Words: 528 - Pages: 3

Tour

...government regulations, environmental issues, and technology advancements. Further examining the definition of tourism forces confusion of the accuracy of UNWTO’s explanation as technical definitions can be ambiguous. To define tourism generically will become inaccurate as the definition will not account for changes made to the industry over time as well as the different meanings and interpretations of tourism at all levels of the system as well as around the world. References Collier, A. (2011). Principles of Tourism: A New Zealand Perspective (Edition 8). Auckland: Pearson Education. Ioannides, D., & Debbage, K. (1998). The economic geography of the tourist industry: A supply-side analysis.. London: Routledge. Higham, J. (2013). TOUR 101: Introduction to tourism [PowerPoint slides]. Retrieved from http://blackboard.otago.ac.nz. MBIE. (2013). International Travel. Retrieved from http://www.med.govt.nz/sectors-industries/tourism/tourism-research-data/international-travel. MBIE. (2013). Tourism. Retrieved from http://www.med.govt.nz/sectors-industries/tourism. Page, S., & Connell, J. (2009). Tourism: A modern synthesis. (3rd ed.). Hampshire: Cengage Learning. Page, S. (2007). Tourism management: Managing for change. (2nd ed.). Oxford: Elsevier Ltd. UNWTO. (2008). Understanding tourism: Basic glossary. Retrieved from http://media.unwto.org/en/content/understanding-tourism-basic-glossary. Weaver, D. & Lawton, L. (2009). Tourism management (Edition 4).......

Words: 1728 - Pages: 7

Tour

...References: 1. About SiverKris. (2013). Silverkris. Retrieved from http://www.silverkris.com/about-us 2. AsiaOne (22 October, 2010). SPH took top spots in Nielsen Media Index 2010. Retrieved from http://www.asiaone.com/News/AsiaOne+News/Singapore/Story/A1Story20101022-243725.html 3. Belch, G. E., & Belch M. A. (2009). Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications Perspective (8th ed.). New York: McGraw Hill 4. Boopen, S. Assessing the Role of Marketing Promotion in Tourism Development in a dynamic time series Framework. International Research Symposium in Service Management. 24-27 August, 2007. 5. China Inbound Tourism in 2011. (n.d.). In ChinaTravelGuide.com. Retrieved from http://www.travelchinaguide.com/tourism/2011statistics/inbound.htm 6. Heng, J. (03 November, 2012). ST still Singapore’s most-read newspaper: survey. Retrieved from http://www.straitstimes.com/breaking-news/singapore/story/st-still-singapores-most-read-newspaper-survey-20121103 7. Hudson, S. (2008). Tourism and Hospitality Marketing: A Global Perspective. London: Sage Publications Ltd. 8. Janus Corporate Solutions Pte Ltd. 2013. The People of Singapore. Retrieved 1 August 2013 from http://www.guidemesingapore.com/relocation/introduction/people-of-singapore 9. Ministry of Manpower. 2012. Singapore Yearbook of Manpower Statistics. Retrieved 1 August 2013 from......

Words: 666 - Pages: 3

T Tours

...'borderless' world and increased information dissemination about the majestic sceneries throughout the world, with the southern African region being no exception. We are on the brink of penetrating a lucrative market in a rapidly growing industry. The current trend towards an increase in the number of tourists entering the country presents an opportunity for T Plus Tours to penetrate the market. An opportunity for T Plus Tours' success exists because the national tourism industry is growing at a rapid pace annually. T Plus Tours is poised to take advantage of this growth and moderate competition in the city travel portion of the industry, with a dedicated and experienced staff, excellent networking, and effective management and marketing. T Plus Tours intends to provide travel and adventure packages to tourists primarily in the Southern region, but also the whole of Botswana. Services and products provided by T Plus Tours will initially include pre-arranged tours, custom packages according to clients specifications, travel consultation, and as time progresses making reservations for lodging amongst other related services. T Plus Tours seeks to differentiate itself as the premier adventure mobile operator in the greater Gaborone area. Our services will be positioned very carefully: they will be of extremely high quality, comfortable, informative and tailored to the clients needs such that they will enable individuals to have a greater appreciation of the natural environment......

Words: 8923 - Pages: 36

Tour

...City Trips Travel Belgium bvba J.V Hallam Travel Management (UK) Hallam Travels & Tour Management (Malaysia) > FINAL CONFIRMATION Tour Information Pack (AE130914- A, B & C) Feel free to contact KC Choy: +44 7921259088/ 7475202552 or email to ckc7912@yahoo.com for more details, Thank you. Managed by: Hallam Travel Management UK J.V CTT bvba Belgium City Trip Travel Provinciebaan 45 B-8880 Ledegem Belgium Bvba Tel: 32 56 50 59 86 Fax: 32 56 50 40 89 Toerisme Vlaanderen : Lic A6259 Transport Licence : A 4838 BTW : BE 867 164 657 Dear 2014’ AmazingEurope Group Member, This letter is the final confirmation of your 16-Day tour departs on 13th Sept 2014. (Group A, B & C) 13th Sept 2014- Departure Pick-up Points: Sheffield @ 01:45 am: Opal 1/ Victoria Hall, Gather at Opal 1 Main Gate 01:55 am: The Forge, Gather at Bramall Lane BP Fuel Station 02:05 am: Bramall Court, Gather at Side Gate (In front of Pub) 02:15 am: Trigon, Shoreham Street Post Office Bus Stop London @ 07:00 am: Hotel Ibis London Euston St. Pancras (Next by Euston Rail Station, London Zone 1) 3 Cardington St, London NW1 2LW, United Kingdom 28th Sept 2014- Return Drop-off Points: London @ 19:00 pm: Hotel Ibis London Euston St. Pancras 3 Cardington St, London NW1 2LW, United Kingdom Sheffield @ 22:00 pm: Travelodge Hotel Sheffield Centre & Sheffield Coach Interchange Manchester Airport @ 23:55 pm: Terminal 1 & Holiday Inns Express Manchester Airport There are some Important Reminder &......

Words: 2849 - Pages: 12

Tour Package

...TOUR PACKAGE PROPOSAL Tour Package: Palawan Target Market:group (6 pax) Package Rates:                 6 PAX    | 6,875/PAX | Inclusions: | * Room accommodation with daily set breakfast * Whole Day Honda Bay Island Hopping Tour with Lunch * Puerto Princesa Airport pick up and drop off transfers * Services of licensed tour guide, all applicable entrance fees, aircon land transfers, boat transfers if applicable, picnic lunch | Exclusions: * Manila/Cebu-Puerto Princesa-Manila/Cebu Air Tickets * Lunch on 1st Day, Lunch on Last Day * Dinners DAY 1 (Morning) 0900 ETD Manila 1100 ETA Puerto Princesa 1130 Check in at D’ Lucky Garden Inn DAY 1 (Afternoon) 1300 Crocodile farm 1400 Baker’s hill 1530 Immaculate Conception Cathedral 1645 Mitra’s ranch 1800 Plaza Cuartel 1900 Puerto Princesa Bay Walk DAY 2 0600 Breakfast at D’ Lucky Garden Inn 0700 ETD D’ Lucky Garden Inn 0900 ETA Ecological and Wildlife Park via Boat 0930 Underground River Sabang Wharf 1100 Cave Tour & optional swimming 1200 Buffet Lunch at Taraw 1300 ETD Taraw 1420 ETA Honda bay island 1500 Swimming at Pandan Island 1545 Snorkeling at Starfish Island 1700 Fish Feeding at Pambato Reef 1720 ETD Pambato Reef 1830 ETA D’ Lucky Garden Inn DAY 3 0600 Breakfast at D’ Lucky Garden Inn 0800 Packing of things 0845 Check-out 0930 Souvenir Shop 1000 ETD Puerto Princesa Airport 1120 ETA NAIA Terminal 3 ...

Words: 1251 - Pages: 6

The Tour

...Charles Lucas Brenda Craven English Composition 101VA 1 July 2013 The Tour As a young man, leaving your home country for the first time is a very scary endeavor. I had barely left the small state of West Virginia, much less, traveled abroad to a whole other continent. I was about to embark upon the second adventure of my adult life. The first being my first airplane ride to attend basic training at Fort Bliss, in El Paso, Texas. I was happy to be doing be doing things as an adult, and I was proud to serve my country, yet I was very anxious about what may lie ahead for me. I guess at that age, and my lack of experience, I could not understand why I was going to Korea. There was no war going on there, and I was an American soldier. What in the world would I need to do in the Republic of Korea? I considered myself to be a lucky man. because I was going on what was considered to be a hardship tour. I was afforded the opportunity to take 30 days leave from the US Army, to spend with my family. I explained to my loved ones that I would be stationed in South Korea for a year, and I would not be home until the completion of my tour. My mom took it a little harder than everyone else, but she managed to pull herself together, and just enjoy the few days we had together. I visited with everyone to say my last good byes, and then it was time to go. My journey began on the 27th of December in 1985. I arrived at the small airport in Charleston, West......

Words: 1019 - Pages: 5

Tour of Paris

...6/1/2015 Paris Night Tour | Paris Sightseeing | Big Bus Tours English   ......

Words: 358 - Pages: 2

Bangon Tours

...The Bangon Tours Project is a project of the Department of Tourism and the Tourism Promotions Board undertaken by travel agencies and tour operators to maintain and strengthen the health of the country’s domestic tourism, to push international tourism, and to speed up recovery. Bangon Tours encourages the Filipino market to travel within the Philippines during the holiday period from December to February, to visit our country’s fun destinations, and to contribute their share in our recovery and rebuilding efforts. We all know that for the few remaining months of 2013, a number of consecutive calamities happened in our country. And because of this we have experienced a slowdown of arrival growth rate in our domestic tourism. This project of the Department of Tourism is a great opportunity to help victims and survivors of the calamities that happened and at the same time, I think this is also a great way on how to promote domestic tourism in the Philippines. It is true that domestic tourism has indeed slowdown because of the calamities that happened especially to our major tourism contributors like Bohol, Cebu and Northern Palawan. We saw trees being toppled down by the raging storm, roads were devastated and blocked by fallen trees, broken bridges, and heritage sites like Loboc Church in Bohol collapsed due to a magnitude 7.2 earthquake that struck Visayas region last October 2013. But despite all of this, it’s overwhelming to see the efforts from our fellow countrymen who......

Words: 555 - Pages: 3

Tour

...A Tour to St.Dominic Church and Bataan Tourism “If you don’t know history, then you don’t know anything. You are a leaf that doesn’t know it is part of a tree.”- Michael Crichton. If history is unknown to us how would we appreciate the present times? Participating to tours that shows and imparts the history of something is a great opportunity to see and reflect why and what life has been today. Last September 23, 2015, Wednesday, together with my classmates we are blessed to witness historical places like the St. Dominic Parish Church and the Bataan Tourism Center which caters different historical events and contributions of our fellow Filipinos here at Bataan. First stop is the Saint Dominic Parish Church which is known as Abucay Church, located at Brgy. Laon, Abucay, Bataan. The church is founded by Dominican Missionary Friars and built to be dedicated to St. Dominic de Guzman. This church witnessed the massacre of hundreds of Filipinos and Spaniards by the Dutch invaders. The building is more than 400 years old and one of the oldest church in the Philippines. The making of St. Dominic Parish Church was headed by Father Geronimo de Belen in early 1600s. Saint Dominic Church once suffered by a horrible damage because of the earthquake but still survived. On the later years it was destroyed by fire but was revived and reconstructed under Father Jose Diego Pelaez. This only shows how much we value our church as much as we value our creator. Second stop is the Bataan......

Words: 472 - Pages: 2

Plant Tour

...Plant tour I had an opportunity to visit US Foods Services Distribution Center. One of the leading retail supply chain operation business in the United States. During my tour, directed by Mr. McCollum, the operation manager for the distribution center; I was able to see how products are received, stored, and built onto pallets that are shipped to grocery shops and restaurants. Since most of the questions could not be answered, I focused my information based on observation. The strength of this paper is based on the organization’s operation process and the quality. The Process The first thing I noticed when arriving at the site was, a numerous amount of machinery moving from different directions each carrying well-wrapped pallets of products. Our first stop was the inbound dock, the area where the company receives all new products for the dry department before they are placed into storage sections. The company also has a freezer, produce, and perishable departments. The process in the dry department seems to move faster because, this section of the warehouse is equipped with a witron’s OrderPicking Machinery; a highly automated system for selecting and palletizing cartons. Once products arrive, the receiving clerks process each product by comparing the quantity received versus the amount requested, register the expiration date for each case, assign a storage location, then assign barcode numbers to help track products once in the storage area. There is a large......

Words: 909 - Pages: 4

Tour

...GROUP 3 – PAGLALAKBAY III-2 Bongato, Dy, Buenaventura, Bugtas, Hallarces, Luzadas, Ramos, Reyes Layunin: Maipabatid sa aming kapwa mag-aaral ang tungkol sa mga nilakbay ni Rizal sa iba’t ibang bansa at ang mga layunin niya sa pagdalaw sa mga lugar na ito. Paglalahad: Ang Paglalakbay ni Jose Rizal [Tour] Tour guide: Kamusta! Ako po ang iyong tour guide sa araw na ito. Ako po si Nikki Dy at ang mga lugar na pupuntahana po natin ngayon ay mga lugar na pinuntahan ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal. 1st stop Nikki: Nandito po tayo ngayon sa Singgapur, dito kung saan unang pumunta si Rizal sa kanyang paglalakbay pagkataposmaglakbay ng limang araw. 1st Rizal (Singgapur): Habang nandito ako tumitingin sa kanilang makasaysayang tanawin ay ginugol ko ang panahon ko sa pagsulat ng talaarawan at mga liham. Nikki:. Dumaan si Rizal sa Napoles at Marselles. Mula Marselles ay tumungo siya sa Barcelona. Kaya tara na sa Barcelona! 2nd Rizal (Barcelona): Dahil sa maunlad at malayang kapaligiran, dito ko sinulat ang isang makabayang sanaysay na ang pamagat ay Amor Patrio (Pag-ibig sa Tinubuang Lupa). Ito ang kauna-unahang sinulat ko sa Espanya. Nikki: Pagklatapos ng tatlong buwan si Rizal ay pumunta naman ng Madrid [matapos niyang marinig ang masamng balitang na ang salot ng kolera ay kumakalat sa Maynila at karatig sa pook nito]. Kaya pumunta na rin tayo sa Madrid para malaman natin kung ano ginawa niya doon. 3rd Rizal(Madrid): Dito ay nagaral ako ng Medisina,...

Words: 2323 - Pages: 10

حلقة 1 برنامج انا وبنتي الحلقة 1 2018 HDTv برنامج انا وبنتي الحلقة 1 توك شو برنامج انا وبنتي الحلقة 1 مشاهدة وتحميل برنامج انا وبنتي 2018 HD تقديم شريف منير واسما شريف منير اون لاين... | Los Oriyinales (2017) 1 LINK HD Zippyshare | รายการ คู่รักนักสู้