Tuan

In: Business and Management

Submitted By tuanthi123
Words 4264
Pages 18
4212
SEPTEMBER 15, 2010

TIMOTHY LUEHRMAN HEIDE ABELLI

New Heritage Doll Company: Capital Budgeting
In mid-September of 2010, Emily Harris, vice president of New Heritage Doll Company’s production division, was weighing project proposals for the company’s upcoming capital budgeting meetings in October. Two proposals stood out based on their potential to strengthen the division’s innovative product lines and drive future growth. However, due to constraints on financial and managerial resources, Harris knew it was possible that the firm’s capital budgeting committee would decline to approve both projects. She also knew that New Heritage’s licensing and retail divisions would promote compelling projects of their own. Consequently, Harris had to be prepared to recommend one of her projects over the other.

The Doll Industry
Revenues in the U.S. toy and game industry totaled $42 billion in 2008 and were projected to increase by 4.6% per year to $52.5 billion by 2013. The market was divided into two broad segments: video games (48%) and traditional toys and games (52%). The second segment was further divided into infant/preschool toys (14.5%), dolls (14.1%), outdoor & sports toys (12.3%), and other toys & games (59.1%) including arts and crafts, plush toys, action figures, vehicles, and youth electronics. The U.S. market for toys and games was dominated by large global enterprises that enjoyed economies of scale in design, production, and distribution. Revenues were highly seasonal; the largest selling season in the United States coincided with the winter holiday period. Within the toy and game segment, U.S. retail sales of dolls totaled $3.1 billion in 2008 and were projected to grow by 3% per year to $3.6 billion by 2013. The doll category included large, soft, and mini dolls, as well as doll clothing and other accessories. The phenomenon of “age compression”—…...

Similar Documents

Support Essay

...Norhidayanti Binti Sarahan, Pelajar Teknologi Dan Pengurusan Perladangan, Fakulti Perladangan Dan Agroteknologi. Pihak Berkenaan, Unit Pengurusan Kolej (UPK), Universiti Teknologi MARA Pahang. 8 JUN 2012 Tuan, Permohonan Penempatan di Kolej Baru. Merujuk perkara di atas, saya Norhidayanti Binti Sarahan ingin memohon bantuan penempatan di Kolej Baru daripada Unit Pengurusan Kolej. 2. Untuk makluman pihak tuan, saya telah mencari rumah sewa di Jengka, tapi memandangkan kos sara hidup di Jengka ini tinggi, maka saya tidaklah berkemampuan untuk menempuhinya. 3. Selain itu, kami adalah pelajar perladangan yang sering keluar masuk ladang pada awal pagi (6.30 am) pada setiap hari jumaat. Pada semester hadapan, kami juga perlu ke ladang pada setiap hari untuk aktiviti pertanian dan kami tidak mempunyai kenderaan untuk pergi ke ladang jika kami menetap di luar. Saya berharap agar pihak tuan dapat membantu menempatkan saya di kolej kediaman ini. 4. Sehubungan dengan itu, besarlah harapan saya agar pihak tuan dapat membantu dalam menyelesaikan masalah saya. 5. Segala kerjasama daripada pihak tuan amat kami hargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian, Yang benar, ..................................... (NORHIDAYANTI BINTI SARAHAN) 2011238466 (017-9628416) Pelajar Ijazah Sarjana Muda Teknologi dan Pengurusan Perladangan, Fakulti Perladangan dan Agroteknologi. Wan Nor......

Words: 2006 - Pages: 9

Company Law

...Fact of the Case This suit regarding damages for breach of fiduciary duty where plaintiff claimed against the first defendant and 3 others who holding director position in Kesang Corporation Bhd ('KCB') for transfering a property owned by him to a third party without his concern. The property is an apartment in Tanjung Tuan Port Dickson which was bought from a company known as Tanjung Tuan Resort Development Sdn Bhd which then transferred to KCB and then to third parties. The plaintiff's claims against the second, third and fourth defendants have previously been withdrawn. Plaintiff claimed against the first defendant for damages for breach of fiduciary duty as a director of the plaintiff's company. The trial of the case began on 21 March 2005. While the present case of trial still ongoing, Plaintiff applied to obtain a leave of Bankruptcy to proceed against the first defendant pursuant to Bankruptcy Act 1967 on 23 January 2007 who had hear adjudged as bankrupt on 11 July 2005.The case call up for continued hearing on 30 March 2007. The first defendant counsel inform the court that he had applied to the Director General of Insolvency for sanction pursuant to s 38(1)(a) of the Bankruptcy Act to defend the action and to retain Messrs David Lingam & Co as his solicitors and Mr. David Lingam as his counsel. On 13 September 2007, Encik Zahari who represented the Director General of Insolvency and Encik Sadacharam Raman as amicus curiae applied for an adjournment for......

Words: 3577 - Pages: 15

Hlasa

...Họ và tên: Nguyễn Thế Quỳnh Trang Lớp: 09ATM03 Đơn vị thực tập: Công ty Cổ phần Dịch vụ Cáp Treo Bà Nà Vị trí: nhân viên Sales, Lễ tân (Trợ lý của phòng Kinh Doanh) . Tuần 1: Em được phân công và thử sức ở rất nhiều dạng công việc, từ kiểm tra giấy tờ, nhập dữ liệu cho tới gọi điện đàm phán với khách hàng và cả dịch tài liệu nữa. Nói chung ở tuần đâu, những công việc của em mới chỉ là dựa trên quan sát để định hình và làm quen với công việc, chưa đi sâu vào chuyên môn. Tuần 2: Em đã được làm việc một cách độc lập hơn. Như là: - Chịu trách nhiệm nhận, phân loại, giao và gửi hợp đồng. - Dịch hợp đồng từ Tiếng Anh sáng Tiếng Việt và ngược lại. Tất nhiên những công việc này đòi hỏi sự chính xác cao độ nên sau khi hoàn thành sẽ được các anh chị lâu năm kiểm tra và xác nhận. Tuần 3: Quý công ty đã tạo điều kiện rất nhiều cho em để có thể tận dụng và phát huy thế mạnh chuyện ngành là Tiếng Anh Thương Mại của mình. Tức là: - Cho phép em tham gia những buổi hội thảo và đàm phán với khách lẻ và lữ hành nước ngoài với vai trò là Trợ lý Phiên dịch cho Trưởng phòng Kinh doanh. - Cử em đi theo đoàn nước ngoài lên Bà Nà Hills để làm việc và lấy kinh nghiệm thực tiễn. Trải qua 4 tuần thực tập nhận thức, em thấy có những thuận lợi và khó khăn như sau: -Thuận lợi: + Công việc đòi hỏi phải nói chuyện và tiếp xúc với một số lượng khách nước ngoài khá lớn, tuy nhiên vốn từ về du lịch cũng đã được nhà trường và bản thân cung cấp và tự bồi dưỡng nên em thấy......

Words: 593 - Pages: 3

Common Law

...need an offer and acceptance to be valid. * In the case of Tech Ltd and Tuan: Tuan filled the form in the website of Tech Ltd and then the system sent automatically a reply to confirm that the transaction was successful. As mentioned above, it means that Tuan made an offer while Tech Ltd sent an acceptance to Tuan. Therefore, there is legal intention between two parties so that the contract which is made between them through the internet is valid. When Tech Ltd did not deliver the 4,000 sets of laser printers: * The firm is considered as breaching the contract. Because the contract is valid to blind both parties, the firm must do its duties as in the contract stated. * However, Tech Ltd can also proof that Tuan capitalized on mistake of Tech Ltd’s employee to violate the contract. As an owner of a IT shop where sold IT peripherals and sets of laser printers, Tuan must know the real price of the laser printers and he must certainly identify the extraordinarily low price of Tech Ltd as a wrong thing. According to the rule of unilateral mistake which is mistake of one party in the terms of the contract and the other party knows this, the contract will be void regardless of whether the terms is fundamental. Therefore, the contract between Tech Ltd and Tuan is void because Tuan knew about the mistake of Tech Ltd. Recommendation: Tech Ltd should base on the second analysis to proof that Tuan capitalized on mistake of Tech Ltd. It will help Tech Ltd defend......

Words: 3964 - Pages: 16

Heyya

...tidak kelapa puan Tidaklah puan kelapa bali Harap-harap kepada tuan Tidak tuan siapa lagi? Pucuk pauh delima batu Genggam di dalam tangan Tuan jauh beribu batu Hilang mata di hati jangan Pantun Lagu Alamak Kahwinkan Aku Rumah tepi sawah Pasang pula langsir biru Emak jangan marah Nanti emak dapat menantu Buah langsat tiga serangkai Masak sebiji ke Tanah Jawa Apalah ilmu cik adik pakai Makin tersenyum makin ketawa Tanam pinang rapat-rapat Biar senang puyuh berlari Kupinang-pinang tak dapat-dapat Kupujuk-pujuk kubawa lari Posted by Sukma Rindu at 2:21 AM No comments: PANTUN PERANTAU Ribu-ribu jalan ke Kandis Landak membawa geliganya Bondaku tinggal jangan menangis Anakanda pergi membawa nasibnya Singkarak kotanya tinggi Asam pauh dari seberang Kekanda berangkat ditangisi Badan terbuang di rantau orang Selasih di tebing tinggi Kalau tinggi berdaun jangan Anakanda pergi bonda tangisi Alamat dagang mati beragan Pisang kelat digonggong helang Jatuh ke lubuk Inderagiri Kalau berdagang ke tempat orang Baik-baik membawa diri Baju baru dalam almari Baju dijahit tuakng pilihan Kalaulah pandai membawa diri Ke mana pergi pun orang kasihan Berbuah pokok setambun tulang Jangan dibuat ramuan santau Jikalau untung anakanda pulang Jikalau rugi hilang di rantau Kajang tuan kajang berlipat Kajang hamba mengkuang layu Dagang tuan dagang bertempat Dagang hamba terbuang lalu Bengis......

Words: 2897 - Pages: 12

Contoh Soal Perhitungan Modal Bprs

...A. Berapa modal minimal yang harus disetor Tuan Wijaya jika akan mendirikan: 1. BPRS di Yogyakarta 2. BPR di Surabaya 3. BPR di Bogor 4. BPR di Palangkaraya 5. BPRS di Palembang 6. BPR di Bali JAWAB: Modal minimal yang harus disetor Tuan Wijaya jika akan mendirikan: 1. BPRS di Yogyakarta : Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 2. BPR di Surabaya : Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) 3. BPR di Bogor : Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) 4. BPR di Palangkaraya : Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 5. BPRS di Palembang : Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 6. BPR di Bali : Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) B. Berapa modal tambahan yang harus disetor Tuan Wijaya jika akan membuka kantor cabang BPRS yang baru; 1. di Tangerang dengan modal awal disetor Rp. 3 milyar 2. di Yogyakarta jika modal awal disetor Rp. 2 milyar 3. di Semarang jika modal awal disetor Rp.6 milyar JAWAB: Modal tambahan yang harus disetor Tuan Wijaya jika akan membuka kantor cabang BPRS yang baru: 1. di Tangerang dengan modal awal disetor Rp. 3 milyar tambahan modal disetor = minimal 25% X persyaratan modal pendirian BPRS = 25% x 2.000.000.000 = 500.000.000 Jadi tambahan modal yang harus disetor Tuan Wijaya jika akan membuka kantor cabang BPRS yang baru di Tangerang adalah minimal Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) 2. di Yogyakarta jika modal awal disetor Rp. 2 milyar tambahan modal disetor = minimal 25% X......

Words: 354 - Pages: 2

My Artwork

...PENGACARA | 1 | UCAPAN ALU-ALUAN PENGERUSINyanyian Lagu Negaraku & Lagu Negeri Perak | Indah berbalam si awan petang,Berarak di celah pepohon ara, Pemanis kata selamat datang,Awal Bismillah pembuka bicara.En. Saipul Bahrim bin Mohd Hashim(Tuan Yang Dipertua PIBG SMK Seri Ampang)En. Zokronain bin Abdullah(Pengetua SMK Seri Ampang)En. Mohamed Radzi bin Sukimin(Penolong Kanan Pentadbiran SMK Seri Ampang)Puan Rodziah binti Ramli(Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)En.Ahmad Fauzi bin Rozali(Penolong Kanan Kokurikulum)Pn. Norlela Binti Zainal(Penolong Kanan Tingkatan Enam)En. Rathnakrishnan Naidu a/l Narayansamy(Penolong Kanan Pendidikan Khas)Pn. Huzaimah binti Ibrahim(Penolong Kanan Petang)Ahli-ahli Jawatankuasa PIBG SMK Seri Ampang Sessi 2012/2013Guru-guru kanan, ibu bapa dan guru-guru yang dihormati sekalian.Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam 1 Malaysia.Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran ke hadrat Ilahi kerana dengan izin dan keredhaanNYA dapat kita berkumpul pada petang ini bagi menyempurnakan Mesyuarat Agong PIBG SMK Seri Ampang kali ke 17 tahun 2013.Para hadirin sekelian diminta berdiri untuk menghormati lagu Negaraku dan lagu Negeri Perak | 2. | BACAAN DOA | Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekelian a) Bagi memberkati lagi majlis kita pada pagi yang berbahagia ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Al Fadhil ………………………………………………………..untuk memimpin bacaan......

Words: 2022 - Pages: 9

Gobal Management

...I. INTRODUCTION: A. Company description – Thai Tuan Group Corporation Thai Tuan Group Corporation works in fabric production and fashion clothing, know as one of the leading Vietnamese textile product and fashion services supplying enterprises, and specializing in producing jacquard, plain from polyester, spandex and viscose, etc using advanced technologies transferred from Japan and the EU. B. Going International Their goal: “To become a leading Asian group in supplying textile products and fashion services”. With an infrastructure located from Northern to Southern Vietnam, an experienced and skilled workforce, for many consecutive years our products have been recognized as “Vietnam’s Highest Quality Product” and won many records and awards from the Vietnamese government. Their company has successfully implemented and maintained the ISO 9000, ISO 14000, SA 8000, and the 5S international quality control systems. In the international integration trend, with the help of a foreign consulting company in Vietnam – Thai Tuan Group Corporation have built for themselves a strategy to become the leading company in the fashion Asia. They have expanded its market to neighboring countries, including Thailand, a potential market in Asia. However, when entering a new foreign market like Thailand, Thai Tuan Group Corporation will encounter many challenges and issues because of the differences in culture and values in the two countries. The following sections discuss these......

Words: 1238 - Pages: 5

Pemain Catur

...Kisah bermula apabila Awang Sulung mengikuti pelayaran Tuan Puteri Dayang Seri Jawa dengan menaiki geliung (kapal) menuju dari Negeri Bandar Mengkalih menuju ke Negeri Semarang di Tanah Jawa. Geliung itu bergerak terlalu laju menyebabkan semua anak kapal mabuk-mabuk dan muntah-muntah lalu tidak sedarkan diri kecuali tiga orang iaitu Tuan Puteri Dayang Seri Jawa yang menggantikan jurumudi kapal, Si Kembang Cina, dan Awang Sulung Merah Muda yang menyamar sebagai budak comot dan hitam. Tuan Puteri Dayang Seri Jawa meminta Si Kembang Cina memanggil Awang Sulung menggantikannya sebagai jurumudi dengan memberi alasan bahawa dia sudah keletihan. Pada mulanya Awang Sulung tidak bersetuju tetapi setelah dipujuk dengan lembut akhirnya Awang Sulung mengambil alih tugas sebagai jurumudi. Anehnya, Awang Sulung tidak memegang kemudi sebaliknya menyeru geliung itu supaya belayar mengikut tiupan angin. Setelah tiga hari belayar, geliung itu hendak berlabuh di Pulau Tapai untuk mengambil kayu api dan air tetapi gagal kerana laut bergelora. Sekali lagi Awang Sulung menggunakan kesaktiannya dengan mencampakkan tulang pelanduk putih menyebabkan air menjadi tenang. Setelah beberapa lama berlabuh barulah penghuni geliung tersedar daripada pengsan. Sebaik sedar, jurumudi menikam seekor ayam dengan kerisnya lalu pergi berjumpa Tuanku Nakhoda Tua dan menyatakan bahawa dialah yang telah menyelamatkan geliung itu daripada serangan Tuan Puteri Dayang Nuramah. Tuanku Nakhoda Tua percaya kata-kata......

Words: 1906 - Pages: 8

Mu Name Ngo Thanh Tuan

...9-604-101 REV: JUNE 20, 2006 GARY PISANO LEE FLEMING Vertex Pharmaceuticals: R&D Portfolio Management (A) EEEddduuucccaaatttiiiooonnnaaalll      mmmaaattteeerrriiiaaalll      sssuuuppppppllliiieeeddd      bbbyyy      TTThhheee      CCCaaassseee      CCCeeennntttrrreee CCCooopppyyyrrriiiggghhhttt      eeennncccooodddeeeddd      AAA777666HHHMMM-­-­-JJJUUUJJJ999KKK-­-­-PPPJJJMMMNNN999III OOOrrrdddeeerrr      rrreeefffeeerrreeennnccceee      FFF222555222999888333 I’ve never made a bad decision. I’ve just had bad data. — Joshua Boger, CEO and Founder of Vertex Pharmaceuticals Like many New Englanders on this bright October morning in 2003, Josh Boger, CEO of Vertex Pharmaceuticals, had been up until 2:00 a.m. the previous evening watching the Boston Red Sox playoff game. The game, predictably, ended in a heartbreaking loss for the Red Sox, but Boger’s lingering disappointment (and regret over staying up so late) quickly faded as he strode down the halls of the Cambridge, Massachusetts company he had founded 15 years earlier. Vertex had four promising drugs in various stages of clinical development, and Boger was excited by the possibilities: “The portfolio is playing out exactly as we hoped. We’ve got a stream of revenues from our partnered project that will help fund our development costs. There are multiple paths for us to become profitable. We’re in a position to choose.” While the company had revenue from various corporate partnerships and roughly......

Words: 11207 - Pages: 45

Hubungan Etnik

...[pic] JUJ103 – HUBUNGAN ETNIK Kepada yang berkenaan, Assalamualaikum / Salam Sejahtera Terdahulu kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan/puan kerana sudi meluangkan masa di dalam penyelidikan ilmiah ini. Tujuan penyelidikan ini dijalankan adalah untuk mendapatkan pandangan dari sudut keagamaan akan isu-isu mengenai keamanan, keadilan, perpaduan, kemanusiaan, dan kasih sayang. Maklumat yang diperolehi amatlah penting untuk kajian ini. Sila jawab semua soalan yang disediakan berdasarkan pendapat dan pengalaman tuan/puan. Terima kasih kerana sudi memberi kerjasama di dalam kajian ini. Sekiranya ruangan jawapan yang disediakan tidak mencukupi, sila gunakan ruangan lampiran yang diberi. _________________________________________________________________________________________________ Setiap agama tidak kira Islam, Kristian, Buddha dan Hindu amat mementingkan agar setiap penganutnya hidup dalam keadaan aman. Pada pandangan tuan/puan, bagaimanakah agama berperanan mendidik manusia agar hidup dalam keadaan aman walaupun mempunyai pegangan agama yang berbeza. Sila berikan bukti-bukti di dalam kitab suci agama yang menekankan bab-bab keamanan yang perlu manusia patuhi. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...

Words: 431 - Pages: 2

NguyễN TuấN NgọC

...4.2 Prepare a report incorporating and interpreting accounting ratios, including suitable comparison. Vinamilk’s financial ratios are divided into two main categories: Profitability and return on capital; liquidity, gearing and working capital. | 2014 | 2013 | % Variance | PBIT (VND) | 7,652,950,598,676 | 8,010,360,883,767 | - 4.46 | ROCE (%) | 37.67 | 44.7 | - 7.03 | ROE (%) | 30.83 | 37.24 | - 6.41 | Profit Margin (%) | 21.43 | 25.36 | - 3.93 | Asset turnover (%) | 175.73 | 176.27 | - 0.54 | Debt Ratio (%) | 23.17 | 23.2 | - 0.03 | Gearing ratio (%) | 2.54 | 1.96 | 0.58 | Interest Cover (Times) | 193.35 | 77,002.7 | - 99.75 | Current Ratio (Times) | 2.85 | 2.63 | 8.37 | Quick Ratio (Times) | 2.18 | 1.98 | 10.1 | Receivables payment period (Days) | 20.3 | 22 | - 7.73 | Inventory turnover period (Days) | 58.5 | 59.6 | - 1.85 | EPS (VND/share) | 6,068 | 6,533 | - 7.12 | P/E ratio (Times) | 15.74 | 20.66 | -23.81 | Profitability and return on capital: 1. Profitability and return on capital (PBIT) The formula of profitability and return on capital is: PBIT = Profit before tax + Interest Payable Vinamilk’s PBIT is calculated by profit on ordinary activities before tax with net interest payable: | 2014 | 2013 | | VND | VND | Profit before tax | 7,613,368,860,918 | 8,010,256,856,719 | Interest Payable | 39,581,737,758 | 104,027,048 | PBIT | 7,652,950,598,676 | 8,010,360,883,767 | We could...

Words: 2413 - Pages: 10

Isabella

...yang lengkap ialah Umar Lahmi seorang terpelajar yang terkenal di kalangan cendekiawan agama. "Cubalah ajukan pertanyaan itu kepada paderi yang terkemuka dan dengar apa jawabannya. Tetapi sebelum itu terangkan lebih dulu kepadaku apakah yang menyebabkan tuan tidak bersetuju dengan kata-kata St. Paul itu!" ujar Maaz, demikian nama seorang lagi. Sambil memandang muka sahabatnya, Umar Lahmi berkata, "Bukan aku tidak bersetuju tetapi aku hanya mahu memahaminya saja. Tuan seorang yang banyak bergaul dan bercakap dengan orang-orang Kristian. Tuan juga banyak banyak membaca kitab-kitab mereka. Maka sebab itulah aku meminta penerangan daripada tuan. Menurut pendapatku apabila hukum-hukum agama itu merupakan satu kutukan dan Nabi Isa datang mahu menyelamatkan penganut-penganut agama Kristian dari kutukan itu maka pencurian, penzinaan, penderhakaan kepada ibubapa seharusnya dapat dibenarkan di dalam agama Kristian meskipun barangkali tidak ada orang Kristian yang percaya tentang pembenaran berlakunya perkara-perkara itu." Maaz agak kebingungan sejurus mendengar kata-kata sahabatnya itu. "Bagaimana boleh pencurian dan penzinaan dikaitkan dengan hukum-hukum agama menjadi satu kutukan? Aku tidak berapa faham dengan maksud tuan." "Apa yang aku maksudkan," jawab Umar Lahmi, "ialah di dalam Kitab Perjanjian Lama, hukum-hukum agama memerintahkan bahwa kita tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh menimbulkan kesukaran kepada tetangga, tidak boleh derhaka kepada......

Words: 46312 - Pages: 186

Note of English for Written Comunication Oum

...Barat, 46200 Petaling Jaya. Tuan / Puan, MEMOHON SUMBANGAN MINUMAN PERCUMA Dengan segala hormatnya saya merujuk perkara di atas. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa SUKAN TAHUNAN DAN SUKANEKA SK Bandar Sri Damansara (1) akan diadakan pada tarikh dan masa seperti berikut: Tarikh : 19 April (Sabtu) Masa : 7.00 pagi hingga 1.00 tengahari Tempat : Padang SK Bandar Sri Damansara (1) 3. Sehubungan dengan itu, besar harapan kami agar pihak tuan dapat menyumbangkan minuman percuma untuk murid-murid demi menjayakan lagi majlis tersebut. Berikut dinyatakan jumlah murid sekolah ini. Jumlah murid : 1200 orang 4. Kerjasama dan jasa baik tuan / puan amat kami hargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, ……………………………….. s.k. 1. Fail Timbul Ruj. Kami : 02/06/001 () Tarikh : 9 SEPT 2011 YDP PIBG SK BDR SRI DAMANSARA 1 Tuan / Puan, MEMOHON SUMBANGAN Dengan segala hormatnya saya merujuk perkara di atas. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa pihak sekolah akan menganjurkan Perkhemahan Unit Beruniform peringkat sekolah pada tarikh dan masa seperti berikut: Tarikh : 07.10 2011 hingga 09.10.2011 Tempat : Kem Raudhah, Pulau Pangkor. 3. Sehubungan itu, bagi menjayakan majlis tersebut, kami memohon jasa baik tuan / puan agar dapat menghulurkan......

Words: 312 - Pages: 2

The Value of the Individual

...there is a constant debate over the value and importance of an individual versus the perceived public’s greater good. In his article Yi-Fu Tuan, expresses his take on the differences between what is a community, what is a society, and what is the individual. Tuan attempts to highlight some of the less appealing qualities of a community while at the same time showing the benefits of a society and praises being an individual in today’s day and age. The strongest evidence of this point comes when he says, “Society values a human individual as it values an animal species, for its unique, nonreplicable way of being… notion that individualism is selfishness is thus wide of the mark…” (Tuan, 317) Throughout the article, Tuan states that in a community, it is more important to feel a sense of belonging than a sense of who you truly are and what you have achieved. In addition, he describes his personal loves and how he couldn’t imagine someone else having the exact same set of interests, which in his mind means that there isn’t anyone else that could have affected the world and society the same way that he has. In the middle of the article, Tuan has a passage titled “Specialized Language and Community” (Tuan, 315) in which he gives a perfect example of how actually defining the difference between community and society is not as easy as it seems. Tuan tells the story of two mathematicians who were had very different lives except for their love for math and ability to understand......

Words: 531 - Pages: 3

Watch now! | El sinverguenza (1976) HDTV 1080p AAC | Chap 153.5 2018-06-22 16:05:36