Ucapan Ksn

In: Other Topics

Submitted By oscillator79
Words 809
Pages 4
uca
|TEKS UCAPAN |
|KETUA SETIAUSAHA NEGARA |
|SEMASA LAWATAN KE MALBATT 2 DI TIBNIN LUBNAN |
|PADA 21 JANUARI 2011 |
| |
| |
|Bismillahirrahmanirrahim |
| |
|Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam Sejahtera |
| |
|Yang Berbahagia Datuk Dr Ismail bin Ahmad |
|Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan |
| |
|Yang Berbahagia Leftenan Jeneral Dato’ Zulkifli bin Zainal Abidin…...

Similar Documents

Film in Today's Society

...dknkxnvk nkxcnvn ks knsnvnsk nsn ksn ksnk sknkxnkn kn xknck ahah isisi hshshi iwiksk haish ia nKSndfn o jsdjfans kdn knsdkjfnk jkjndkjfn nssjns sjdfjsadnf ajsdfj jasdjf jsdjf hasdjfh ja ajshdfjh jasdhfj jhsadjfh j Jashjdfh jsahdkjfh a jsdhfkj ahskjdh jhasdkjfh kjas jahsdkfjh jshdjfh kjshdjfh jdjd jdjd jdjdj jj jdj iaefi jdfjg jhdjfh jhsdjfh k ksjdhfk hksdh kh jkhskd jfhkh ks hksh kshdk ksk kk sks s kkksks ks ks jshdk hksh kjhskjdh kshk jsdhkj hk ksjhd khkd skjdhjf ajsdn jnkjcvn kand jkasndkn akjsn zsnjkfnskn kjnskjdnkfn ksn dkjn j nskdj nkn ks knks jndkn ksnkn ksn dkn ksn kns knsk nsk sk snskns k snskns ks n kskns kns kn skns kns knns knk snksnkskn sns nks nksnk s skn skns nknks nk snkskns kn skj skn snks nks kn skn snk nskkns kns kn skns nks n s knsk nss nk skn sknks kn sknkns ks ks ks ks ks k skk snns njndjknv sjdnfk nksdnf kjn ksdn nkjd nfkjn kdjnf kjndfkj ndkj ndkjfn kdj nfkj nkdjfnkj ndkjfn kjdnfkndk nfkfn kdfnkjdfnkjdnfkj nfkfnkj nfj nfknfkjn fkjdnkfj nkfjnfk ndknfjf nfj fjf nj fj nfjfjndkfn kdjf nkjdn kjdnfkn dkfn kdjfnkdn kfn dnkfdn kdfn dkfn dkfn kdnfkj ndkfn kdnfk jdnfkjn dkfjn kdjnfkj dnfkjn dkjfnk jdnfkj ndkfjn jkdfng jnsdn jsdnfj sndfjgn sjdkfngk sndfg jsdjfn jksdnfkj asndkj fnakdn kfjn ksjdnfkj anskdnfkajsndkj nfkajsndkfj naksndkjf naksjndkn k nkjsdn jn jkn jn jknaksdnak sndk kjn sdjk nskjdn kn ksjdn kjans dkjn aj nskjdn kjsn ksjn kjdn jkanskjdn kjsn kjdn kjsdnkj sndjkn skjndk nk snkdn ksndksn kdjnskn dkjsn kjdnskjdnkjsn ksjn ksn ksndkjs nkdn ksnkj......

Words: 319 - Pages: 2

Support Essay

...pihak tuan, saya telah mencari rumah sewa di Jengka, tapi memandangkan kos sara hidup di Jengka ini tinggi, maka saya tidaklah berkemampuan untuk menempuhinya. 3. Selain itu, kami adalah pelajar perladangan yang sering keluar masuk ladang pada awal pagi (6.30 am) pada setiap hari jumaat. Pada semester hadapan, kami juga perlu ke ladang pada setiap hari untuk aktiviti pertanian dan kami tidak mempunyai kenderaan untuk pergi ke ladang jika kami menetap di luar. Saya berharap agar pihak tuan dapat membantu menempatkan saya di kolej kediaman ini. 4. Sehubungan dengan itu, besarlah harapan saya agar pihak tuan dapat membantu dalam menyelesaikan masalah saya. 5. Segala kerjasama daripada pihak tuan amat kami hargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian, Yang benar, ..................................... (NORHIDAYANTI BINTI SARAHAN) 2011238466 (017-9628416) Pelajar Ijazah Sarjana Muda Teknologi dan Pengurusan Perladangan, Fakulti Perladangan dan Agroteknologi. Wan Nor Zubaidah Binti Wan Mohamed, Pelajar Teknologi Dan Pengurusan Perladangan, Fakulti Perladangan Dan Agroteknologi. Pihak Berkenaan, Unit Pengurusan Kolej (UPK), Universiti Teknologi MARA Pahang. 8 JUN 2012 Tuan, Permohonan Penempatan di Kolej Baru. Merujuk perkara di atas, saya Wan Nor Zubaidah Binti Wan Mohamed, ingin memohon bantuan penempatan di Kolej Baru daripada Unit Pengurusan Kolej. 2. Untuk......

Words: 2006 - Pages: 9

Pengajian Malaysia

...Rajadipegang oleh kesemua sembilan Raja Melayu secara bergilir-gilir. bergilirPegawai yang menjadi Setiausaha kepada Majlis Raja-Raja Rajayang juga dikenali sebagai Penyimpan Mohor Besar RajaRajaRaja. Beliau dilantik oleh Majlis Raja-Raja mengikut RajaSeksyen 4 dalam Jadual Ketiga Perlembagaan Persekutuan. Persekutuan. 210 MPW1143 35 PARLIMEN Komponen PARLIMEN YDPA DR DN 211 212 YDPA- FUNGSI Memanggil parlimen utk bersidang Menangguhkan majlis parlimen Bubar parlimen Menitah Penyimpan Mohor MRR menyembah cop mohor ke atas rang undang2 yg tlh mendapat perkenanYDPA supaya menjadi warta kerajaan Memberi perkenan kpd sesuatu rang undang2 yg tlh mendapat kelulusan DR & DN Menangguhkan persidangan Parlimen & memberi titah ucapan merasmikan Parlimen 213 DEWAN RAKYAT Dewan Rakyat mempunyai seramai 219 (selepas pindaan, untuk Pilihanraya ke 12 , Dewan Rakyat sekarang mempunyai 222 kerusi)/ ahli, dan setiap ahli mewakili satu kawasan pilihan raya. Ahli-ahli dipilih atas dasar Ahlisokongan ramai melalui pilihan raya. Setiap ahli Dewan Rakyat memegang jawatan selama lima tahun, dan selepas itu pilihan raya yang baru akan 214 diadakan KELAYAKAN warga negara Malaysia tidak kurang dari 21 tahun waras fikiran bukan seorang muflis tidak mempunyai rekod jenayah DR- FUNGSI Membahaskan rang undang2 sblm & selepas DN Membahaskan rang undang2 berkaitan kewangan sblm DN Memberi peluang kpd ahli DR untuk menyuarakan pendapat dalam perbahasan rang undang2 2......

Words: 16153 - Pages: 65

1 Timotius 1: 12-17 Bahasa Indonesia

...PA – Induktif 1 Timotius 1 : 12-17 “Ucapan Syukur atas Kasih Karunia Allah” OBSERVASI: Outline (alur cerita): 1. Ucapan syukur kepada Yesus Kristus. Ay. 12 2. Pengakuan dosa paulus terhadap kesalahannya yang lampau, juga pengakuan bahwa oleh karena iman dan Kasih karunia ia merasakan Kasih yang melimpah dari Tuhan. Ay. 13-14 3. Pernyataan iman Paulus akan kebesaran Tuhan dalam hidupnya yang berdosa. Ay. 15-16 4. Kembali Paulus menaikkan ucapan syukur dan hormat kepada Raja segala zaman dan Allah yang kekal. Ay. 17. Who: 1. Aku disini adalah Paulus yang menulis surat untuk murid yang dikasihinya timotius. When: 1. Kapan surat ini di tulis oleh paulus? Surat ini ditulis oleh Paulus pada 64-65 M, pada saat Paulus menugaskan Timotius sebagai wakil rasuli untuk melayani di Efesus, dan Titus di Kreta. Where: 1. Surat ini ditulis pada saat Paulus berada di Makedonia sebelum dia kembali ditangkap di Roma. Mengapa Paulus menulis surat ini? Surat ini sesungguhnya merupakan "Surat-Surat Penggembalaan", adalah surat-surat dari Paulus (1Tim 1:1; 2Tim 1:1; Tit 1:1) kepada Timotius (di Efesus) dan Titus (di Kreta) mengenai pelayanan pastoral di gereja. Jadi surat ini juga menjadi suatu penguatan buat Timotius yang sedang menjalankan tugas pengembalaan di efesus. INTERPRETASI: Nilai-nilai apa yang dapat kita ambil dari perikop ini: 1. Kemurahan Allah kepada Paulus seharusnya memberikan kita semangat untuk memberitakan Injil kepada orang berdosa,......

Words: 431 - Pages: 2

7 Eleven

...Nama : Yati Alfiah N.I.M : 100 350 649 Subject : Psikologi Komunikasi Semester : VII-B I. Kesimpulan Lagu “Just Give Me a Reason” Didalam lirik lagu “Just Give Me a Reason”, menceritakan tentang kesalahpahaman Pink terhadap Nate. Hal itu terjadi akibat pikiran negatif Pink atas ucapan tidak sadar Nate ketika tidur bersama Pink. Ucapan tersebut membuat Pink berpikir bahwa Nate sudah bosan terhadapnya. Untuk itu, Pink ingin meminta suatu pernyataan yang jelas dan singkat tentang ucapan tidak sadar Nate itu. Namun disisi lain, Nate tidak merasakan hal yang Pink pahami. Nate merasa tidak ada masalah dengan hubungan mereka. Nate berpendapat bahwa konflik tersebut timbul akibat emosi Pink saat itu, sehingga terjadi kesalahpahaman. Disaat Nate memberikan pengertian kepada Pink, ia ragu akan pernyataan yang dilontarkan Nate. Padahal menurut Nate, konflik mereka itu tidak seburuk yang Pink pikirkan terjadapnya. Akhirnya Pink meminta keterbukaan komunikasi akan masalah yang mereka hadapi tersebut. Dalam hal ini, mereka hanya butuh pernyataan yang jelas dan singkat bahwa cinta mereka tidaklah hancur namun hanya goyah. Kesalahpahaman tersebut masih bisa diperbaiki dengan kembali merajut cinta kasih seperti sebelumnya. II. Analisis Proses analisis lagu dilakukan untuk mengetahui makna dan unsur-unsur lagu yang terkandung didalamnya. Penulis dapat menganalisis lagu ini berdasarkan kesimpulan lagu diatas, yang mana dapat dihubungkan makna lagu tersebut dengan beberapa cara......

Words: 1654 - Pages: 7

Marketing

...Ucapan pengarah program Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum w.b.t Terima kasih kepada saudari/ra pengerusi majlis. Salutation :………. Alhamdulilah bersyukur kehadrat llahi dengan limpah kurnia-Nya, dapat kita bersama-sama berhimpun pada Majlis yang gilang-gemilang di hotel prinz park ini untuk meraikan para pelajar tahun3 yang bakal menamatkan sesi pembelajaran mereka di university Malaysia Terengganu, pada tahun ini. Kami di pihak penganjur, sangat berbesar hati, untuk meraikan kegembiraan para senior Tahun3, yang telah bertungkus lumus, berjuang menuntut ilmu dari mula hinggalah ke tahun yang terakhir ini. semangat para pelajar tahun 3, semestinya menjadi azimat kami, kepada kami khususnya, agar dapat menjalankan amanah menuntut ilmu, seperti mana yang dilakukan oleh para senior kami. Besarlah harapan saya selaku pengarah program, agar usaha kecil kami ini, untuk meraikan para senior dalam Majlis “Grand Annual Dinner kelab Mar’C sesi 2014” dapat memberikan seribu satu makna sebagai tanda penghargaan kami. Mudahan- mudahan majlis ini dapat mengeratkan lagi silaturrahim semasa kita, seterusnya menjadi azimat buat kita semua untuk meneruskan perjuangan hingga menggenggam bukan sekadar segulung ijazah, namun menggenggam dunia di tangan dan akhirat di hati, InsyaAllah, semoga Allah redha. Sekali lagi saya selaku pengarah program ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas kerjasama semua pihak yang sudi bekerjasam sama ada secara langsung atau tidak langsung......

Words: 260 - Pages: 2

My Artwork

...SKRIPPENGACARA MAJLISMESYUARAT AGONG PIBGSMK SERI AMPANGSESSI 2012/2013(KALI KE 17) 23 MAC 2013Dewan SMK Seri Ampang | BIL | PERISTIWA | SKRIP PENGACARA | 1 | UCAPAN ALU-ALUAN PENGERUSINyanyian Lagu Negaraku & Lagu Negeri Perak | Indah berbalam si awan petang,Berarak di celah pepohon ara, Pemanis kata selamat datang,Awal Bismillah pembuka bicara.En. Saipul Bahrim bin Mohd Hashim(Tuan Yang Dipertua PIBG SMK Seri Ampang)En. Zokronain bin Abdullah(Pengetua SMK Seri Ampang)En. Mohamed Radzi bin Sukimin(Penolong Kanan Pentadbiran SMK Seri Ampang)Puan Rodziah binti Ramli(Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)En.Ahmad Fauzi bin Rozali(Penolong Kanan Kokurikulum)Pn. Norlela Binti Zainal(Penolong Kanan Tingkatan Enam)En. Rathnakrishnan Naidu a/l Narayansamy(Penolong Kanan Pendidikan Khas)Pn. Huzaimah binti Ibrahim(Penolong Kanan Petang)Ahli-ahli Jawatankuasa PIBG SMK Seri Ampang Sessi 2012/2013Guru-guru kanan, ibu bapa dan guru-guru yang dihormati sekalian.Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam 1 Malaysia.Terlebih dahulu, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran ke hadrat Ilahi kerana dengan izin dan keredhaanNYA dapat kita berkumpul pada petang ini bagi menyempurnakan Mesyuarat Agong PIBG SMK Seri Ampang kali ke 17 tahun 2013.Para hadirin sekelian diminta berdiri untuk menghormati lagu Negaraku dan lagu Negeri Perak | 2. | BACAAN DOA | Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekelian a) Bagi memberkati lagi majlis......

Words: 2022 - Pages: 9

Sorry

...A b c d e f g h I j k l m n o p q r s t u v w x y z iiiiiiiiiiiiiiiiiiiijjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnn h nkksa sdhsan skjcka k sk nknknk k ks ckscks ks cksak k csa kncksahs kc dsu djv dsv dsjv hsdv iod aij is hwi kf his sak sifh sksa iahi I j I yf yui u ihiwdhiq ish fi hwi hifh ifh ifdnkkc icn nk h I I ief hihfknsakns hid kdnk ndk snk sik ks ck ksn k ksnk nck nk knc ksnksn kscn ksk nkncs kn kasljka k kn ks lkn kasn cs sa os si csk ks ckn ckan cks kl aas l hsoc socjs oc jso ksan la an aknkasn ks d as al k dnskd sk jsk ak k iah ailh dla hdloah dlah lhdso dhqoah qi qi diwodh iwd hiw dhqi dqid aid ia dia hdia hdia hi hid oih dih diwhd uiwhd iwqd iwq d u gud w gwd gihqi sa ajs js hdidh iqh dq diq iwh dqihqid hqwid hwid hwqi hdqi hi hi id hi hqiw hioqw hioh diw hwi hidh iwh diw hdi dhi dhiqw diq hidh iwqhd iwqh diwq diqw hwid hwqid wqidh iwqoh widhiwq hdi hi hi hidh wqdih widh I hih wihiqh whi hih ih iwqh I hdiwqh diqw hdiwq hid hiwqh diqwhd iwqh diwqh diw hdiqwdh idh qiwodh wi dwq dhwqihihfhid hidiw h hwqdi whdiwq gduwqhdiahdshd asgdiu g ihd wihdwqi osai shi dq hwqi hi iq hi hiqh iwqh dihd indik di hwidh qiwoh dwiqh iowqh iwq iwoqh diwq idwqhd iwh iwhd iwqhdiwqdhwidh slq dh oidh oi hdaoh doihd sih sih iwhdqwio dhowiqdh iqwod hwqid h d ih owd...

Words: 281 - Pages: 2

E-Commerce

...melaksanakan akad jual beli ( penjual dan pembeli ) Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah : 1. Berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah. 2. Baligh, jual belinya anak kecil yang belum baligh dihukumi tidak sah. Akan tetapi, jika anak itu sudah mumayyiz (mampu membedakan baik atau buruk), dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti : permen, kue, kerupuk, dll. 3. Berhak menggunakan hartanya. Orang yang tidak berhak menggunakan harta milik orang yang sangat bodoh (idiot) tidak sah jual belinya. Firman Allah ( Q.S. An-Nisa’(4): 5): b. Sigat atau Ucapan Ijab dan Kabul. Ulama fiqh sepakat, bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan ijab (dari pihak penjual) dan kabul (dari pihak pembeli). Adapun syarat-syarat ijab kabul adalah : 1. Orang yang mengucap ijab kabul telah akil baliqh. 2. Kabul harus sesuai dengan ijab. 3. Ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majlis. c. Barang Yang Diperjual Belikan Barang yang diperjual-belikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan, antara lain : 1. Barang yang diperjual-belikan itu halal. 2 . Ba ra ng itu a d a ma nfa a tnya . 3. Barang itu ada ditempat, atau tidak ada tapi ada ditempat lain. 4. Barang itu merupakan milik si penjual atau dibawah kekuasaanya. 5. Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan......

Words: 369 - Pages: 2

Thinking Sk

...“two-finger” typist. He/She is extremely skilled in doing the right thing the wrong way. We want to do the right things the right way. CONCLUSION How do we acquire a skill? Practice! Practice! Practice! Therefore, ‘practice makes perfect!’ CONCLUSION Do you agree? Perfect practice makes perfect! CONCLUSION How about that? Hehehehehe hehe Prof. Dr Syed Hussein Alatas • “Jangan kita jijik pada perkataan akal, seolah-olah akal bertentangan dengan wahyu. Akallah yang membedakan hadis palsu dari hadis benar, sunah palsu dari sunah benar, tafsir salah dari tafsir benar, fikiran maju dari fikiran buntu, pendapat sesat dari pendapat tepat, kupasan mendalam dari kupasan cetek, fikiran gigih dari fikiran lembap, dan ucapan merendah diri dari ucapan angkuh.” • “Let us not detest the word reason (akal) as though reason is contradictory to revelation (wahyu). It is reason that separates the false hadith from the true hadith, the false sunnah from the true sunnah, the wrong interpretations from the correct interpretations, progressive thinking from retarded thinking, deviant opinion from wise opinion, in-depth analysis from shallow analysis, robust thought from weak thinking, and humble speech from arrogant speech.” So, what keywords have I learnt today? Relevance in daily life! COMPULSORY READING • Edward de Bono. (1993). Introduction: Why We Need New Thinking About Thinking. In Teach Your Child How to Think. London: Penguin Books. pp. 5-12. •......

Words: 755 - Pages: 4

Culture of Muslim

... Dua kalimah syahadah adalah rukun yang pertama daripada lima rukun Islam. Maksud rukun itu sendiri ialah; dasar, tiang, asas dan sendi (Kamus Dewan, ed.4, 2007). Jadi lima rukun Islam itu akan membentuk jatidiri seseorang muslim (orang yang beragama Islam) itu sendiri, sama ada ia benar-benar Islam atau sebaliknya. Sekiranya pincang salah satu daripada rukun itu, maka Islam seseorang tidaklah seperti sepatutnya. Dua kalimah syahadah ini merupakan rukunnya yang pertama maka ia perlu dihayati sesungguh-sungguhnya oleh setiap orang Islam. Dua kalimah syahadah ini juga satu ungkapan yang menjadi syiar umat Islam apabila mereka melaungkan azan bagi menyeru manusia untuk mengerjakan solat. Tidak diterima azan atau tidak dinamakan azan tanpa ucapan dua kalimah syahadah ini. Syahadah maksudnya penyaksian. Dua kalimah syahadah ini adalah lafaz penyaksian. Bermaksud aku sanggup menjadi saksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah, yang ditaati, yang benar, yang mentadbir, dan yang segala-galanya melainkan Allah. Dan aku juga sanngup menjadi saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah yang tidak akan menyampaikan sesuatu melainkan apa-apa yang disuruh oleh Allah; sama ada daripada segi perkataan, perbuatan dan semua tingkahlaku baginda. Mafhumnya, tidak sahlah penyaksian seseorang yang tidak menuruti kehendak-kehendaki lafaz dua kalimah syahadah ini. Iaitu yang tidak tunduk dan tidak patuh kepada suruhan Allah, atau mana-mana suruhan Allah. Tidak percaya kepada semua yang......

Words: 1673 - Pages: 7

10 Ucapan Plg Beracun - Prof Dr Muhaya

...10 Ucapan Paling Beracun Seorang Penuntut Ilmu - Prof Dr Muhaya 1. 'Saya Tidak Tahu di Mana Nak Mula.' Ini masalah biasa. Jangan gelabah. Biasalah, kalau kita bingung dengan jumlah subjek yang banyak untuk di-pelajari. Mulakan dengan menyenaraikan semua perkara yang kita perlu tahu dan yang boleh dicari daripada sukatan pelajaran atau segala yang diberitahu oleh pensyarah. Bahagikan beban kerja pada beberapa bahagian yang boleh diurus. Belajar mengutamakan kerja yang utama dan jadualkan masa kita secara realistik. Displinkan diri dengan membiasakan diri kita selama beberapa minit tempoh antara kuliah untuk megulangkaji nota-nota kuliah. Elakkan menangguh kerja ke saat-saat akhir dan mula belajar seawal mungkin dengan tempoh minima empat jam sehari. 2. 'Banyaknya Nak Belajar, dan Masanya Pula Sikit.' Bijak bertindak. Pastikan kita amalkan BTU (Baca awal, Tumpu, Ulangkaji) terhadap kuliah-kuliah kita. Buat helaian rumusan pengajian untuk semua subjek yang ada. Kerja ini boleh dipermudahkan dengan kumpulan belajar kita. Rumusan ini termasuklah nota kuliah, tutorial, pembelajaran berasaskan masalah dan kerja-kerja makmal yang perlu disaling-kaitkan. Kenalpasti topik-topik yang paling penting yang diberi penekanan oleh pensyarah dan bahagian-bahagian yang sukar difahami. 3. 'Susahnya Subjek Ini, Saya Tak Faham Langsung!' Bersabarlah! Mempelajari ciptaan Tuhan yang paling tinggi sudah tentu tidak mudah. Tetapi percayalah pada pesanan saya, sebaik sahaja kita memperolehi...

Words: 910 - Pages: 4

Happy Birthday

...Hejds d D f gd D d Dffffffffdfd fdgfdsg gds d sd d d ds dg d ds sd ds d d lksl klkd jlk jkskjd kjdksj kjsk jk jdkj kdjkdj kdj kjfkdjfkj kdjk dksj kjskj kdjkfej ke kjekjfkjefkjekfjkjkej k kjk ekjfksal j kakjfkjkja ak kjfkele k jks kas jj kj kjekj kjf kal jeij k ljfkjd lkjgr gr g e jsj je jd jea wenjfn ejfkanfna,nfe ejfn ne f, ns,nfej njsn j eje jenje j ncf,jencen,esj e jenfj nf jjv nj njn j njfn j jnj nj njn jfnjnkvn kjnvdjkfnkdn kdn jnj njdn jnjdnjnjfnjnf n n n n n n nn n n n n n n n n n n n nvnv nvnvdjn jdn bjn jn jnvjn jdnj djn jdnj ndj ndj jdn jnj ndj ndjn jdn ksn knakk jdnkjn kjdn jkdnj dn jkdn kjdn kjdn kjdn kjdnj rng b kmsdk mdfkngjfn jfn gjskdk dk kd ke jbn ehrf ek k kd kjskj sal kaj ke ekj sllk jels jfdsj e hej ehej hej eh eh ekjfk ekj f kfkf l fle le kfke k kd k kej kejfk kfjjw kjekjksl aj kllkafj jkejfj fkejfke fe is sisis sisis si sisisisjd djej eje e du me je fmmwelm k k m,m ,me e ej nmdneo akn emememe eme em eme ene en ene en hunsd ejh nd e cnnde e ej al a kendfkn enk l l kejk jkej dskj dls la le ek enfnfnen en v ehe eh eheh ehe ehe he hehe ehe ehehehe fehe ehe enne ej e e jeekj...

Words: 259 - Pages: 2

Erwerw

... PENGERUSI : En.Pang Choon Hean PENCATAT : Pn . Lin Hong Tin HADIR : Dikepilkan. 1. Ucapan Pengerusi: Pengerusi berterima kasih kepada semua ibubapa kerana meluangkan masa untuk menghadiri mesyuarat agung malam ini. Beliau sungguh gembira kerana kehadiran ibubapa pada malam ini sungguh memuaskan. Pada malam ini, ibubapa boleh mengemukakan pendapat mereka , Lantaran ini, beliau berrasa bertuah kerana semua ahli PIBG mengamalkan semangat berpasukan melaksanakan segala program dengan jayanya . Di sini beliau ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ahli jawatan kerana sudi membantunya sepanjang tempoh beliau menjadi pengerusi. Malam ini bukan sahaja memyampaikan hadiah kepada murid cemerlang UPSR tahun yang lalu juga memyampaikan cederamata kepada semua guru di sekolah ini. Jika ibubapa ada salahfaham terhadap guru-guru di sekolah ini, beliau berharap ibubapa boleh membincangkan masalah ini dengannya, beliau akan berjumpa Guru Besar untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tindakan : Pengerusi PIBG 2 Ucapan Penasihat: ➢ Penasihat berterima kasih kepada semua ibubapa terutamanya ibubapa yang berbangsa India boleh meluangkan masa untuk menghadiri mesyuarat agung malam ini. ➢ Sepanjang tempoh ini, PIBG......

Words: 634 - Pages: 3

Note of English for Written Comunication Oum

...tuan dapat menyumbangkan minuman percuma untuk murid-murid demi menjayakan lagi majlis tersebut. Berikut dinyatakan jumlah murid sekolah ini. Jumlah murid : 1200 orang 4. Kerjasama dan jasa baik tuan / puan amat kami hargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, ……………………………….. s.k. 1. Fail Timbul Ruj. Kami : 02/06/001 () Tarikh : 9 SEPT 2011 YDP PIBG SK BDR SRI DAMANSARA 1 Tuan / Puan, MEMOHON SUMBANGAN Dengan segala hormatnya saya merujuk perkara di atas. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa pihak sekolah akan menganjurkan Perkhemahan Unit Beruniform peringkat sekolah pada tarikh dan masa seperti berikut: Tarikh : 07.10 2011 hingga 09.10.2011 Tempat : Kem Raudhah, Pulau Pangkor. 3. Sehubungan itu, bagi menjayakan majlis tersebut, kami memohon jasa baik tuan / puan agar dapat menghulurkan sumbangan seikhlas hati bagi tujuan majlis tersebut. Diharap sumbangan pihak tuan dapat menampung baki perbelanjaan yang diperlukan. 4. Kerjasama dan jasa baik tuan / puan amat kami hargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian, terima kasih. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah, ……………………………….. s.k. 1. Fail Timbul ----------------------- SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR SRI DAMANSARA (1) Persiaran Perdana,......

Words: 312 - Pages: 2

Lords of Dogtown | Больше >> | Stretch Armstrong and the Flex Fighters - Season 2