Wetenschapsleer Artikel 1: de Verschillende Waarheden Achter Het Concept 'Business Model'

In: Business and Management

Submitted By arthurphilippa
Words 861
Pages 4
Assignment 1 Wetenschapsleer uitwerking:

Titel: De verschillende waarheden achter het concept ‘Business Model’

De crisis is langzamerhand aan het wegtrekken, maar juist in crisistijd besteden veel bedrijven extra aandacht aan het concept ‘business model’, om zo winstgevend te kunnen blijven op hun bestaande afzetmarkten (Meer-omzet-in-je-restaurant,2014).
Over het concept ‘business model’ is binnen de wetenschap veel onduidelijk. In dit essay wordt besproken welke wetenschappelijke stroming dit concept bekritiseert en waarop deze kritiek is gebaseerd. Ook wordt verklaard waarom andere wetenschappers minder problemen met dit concept hebben. Aan het eind wordt een afweging gemaakt tussen de theorieën en de motieven van beide partijen en wordt duidelijk of het concept ‘business model’ recht van bestaan heeft. Het concept ‘business model’ heeft veel verschillende definities. Voor de duidelijkheid volgt dit essay de definitie dat een business model een model is dat beschrijft hoe een organisatie waarde creëert, behoud en levert aan haar consumenten (Fasseur,2009).

De wetenschappelijke stroming ‘logisch positivisme’ ziet het concept ‘business model’ als problematisch. Deze stroming is van mening dat alles door middel van waarnemingen moet worden vastgelegd, omdat er anders geen sprake is van wetenschap. Zij baseert haar voornaamste kritiek op de correspondentietheorie van de waarheid. Deze kritiek houdt in dat het onduidelijk is of business modellen wel echt bestaan, omdat het niet mogelijk is om een business model in de werkelijkheid te observeren. Hierdoor zal het ook niet mogelijk zijn om de eigenschapen van een business model te kunnen meten. Dit is bijvoorbeeld wel mogelijk bij het onderzoeken van organisatiekenmerken zoals omzetgrootte en organisatiegrootte. Hierdoor zijn de logisch positivisten van mening dat een business model niet als waarheid van…...

Similar Documents

The Global Environmental Tragedy: Hoe Het Emission Trading Scheme de ‘Perfect Storm’ Bestrijdt

...Tragedy: hoe het Emission Trading Scheme de ‘perfect storm’ bestrijdt Advies voor de het DG CLIMA van de Europese Commissie SPM 3530 - Beleid, Economie en Recht Clementien Fabels - 1510762 21 maart 2012 Trefwoorden: CO2-emissie, Emission Trading Scheme, CO2-markt Aantal woorden: The Global Environmental Tragedy: hoe het Emission Trading System de ‘perfect storm’ bestrijdt ------------------------------------------------- Onafhankelijk advies voor de het DG CLIMA van de Europese Commissie Auteur: Clementien Fabels, (milieukundig) adviseur Consumentenbond 1 - Inleiding “The Global Environmental Tragedy can be described as a perfect moral storm. The perfect storm is one where three different storms come together. In climate change three moral problems meet each other: one of global content, one of intergenerational content and one of theoretical content.” (Gardiner, 2011:6). Dit is de filosofie van Stephen Mark Gardiner, ethisch filosoof aan de Oxford University. Hoewel zijn benadering ethisch is, heeft deze direct toepassing op de economische aspecten achter het voeren van beleid met betrekking tot het milieu, in het speciaal met betrekking tot CO2-vervuiling. Gardiner stelt dat er drie problemen zijn die ten grondslag liggen aan de problemen die wij als wereldmaatschappij ervaren bij het bestrijden van de gevolgen van menselijk handelen die een negatieve invloed hebben op het milieu. Het eerste probleem heeft betrekking op het feit dat het......

Words: 4874 - Pages: 20

The Review of a Business Model

...The review of a business model  Bachelor assignment        THE REVIEW OF A BUSINESS MODEL   Research on changing the business model for a Dutch tour operator    Leon van der Heijden ‐ June 2010                                          University of Twente  Faculty: School of Management and Governance  Education: Industrial Engineering & Management  Drienerlolaan 5  7522 NB Enschede  www.mb.utwente.nl    Supervisor: Dr. K. (Kasia) Zalewska‐Kurek  Co‐reader: Dr. J. (Joris) M.J. Heuven              Mensink Capital B.V.  World Trade Center Amsterdam  A Tower – Level 5  Strawinskylaan 509  1077 XX Amsterdam  www.mensinkcapital.nl    Principal: Drs. H. (Hugo) J.T. Mensink    Author: L. (Leon) E. van der Heijden  Willem‐Alexanderstraat 39  7511 KJ Enschede  l.e.vanderheijden@student.utwente.nl          Frontpage: Smith, Alan (2009). The Movement. www.businessmodelgeneration.com              Management summary    The travel industry is one of the largest and also one of the fastest changing industries in the World.  The emergence of the internet has radically changed the way business is conducted throughout the  industry. This research focuses on a Dutch tour operator which is having trouble adjusting to the fast  changing  business  environment.  This  tour  operator  did  not  make  the  transition  to  online  direct  selling  but  still  sells  its  products  via  retail  partners  only.  Due  to  fierce  competition  of ......

Words: 27366 - Pages: 110

Operationeel Business Plan

...| T4-opdracht RDH: Het opstellen van een operationeel businessplan | Door: Myora Gültekin, Fleur Elout & Ghislaine Versteegt Vestiging: TIO Amsterdam Jaargang: 2013-2014 | | NH Wibaut Inhoudsopgave Keuze van een hotelketen 2 De missie, visie en strategie van de keten 4 Kiezen van doelgroep 8 Overzicht concurrentie 9 Hotel algemeen 10 De nieuwe naam 10 Het design 10 Hoe de stijl van dit hotel onderscheidend is van de concurrentie 11 Het ‘soort’ hotel en de classificatie 11 Dit soort hotels in Amsterdam 11 Het serviceniveau en het gebruik van Standard Operating Procedures 12 Kamers 12 Kleur 14 Spiegels 14 Plafond, vloeren, muren 14 Meubels 14 Guest amenities 14 Mogelijke services voor de kamer 14 Organigram en organisatie 15 Uitbesteding 17 De strategie 19 Managementcontract 21 ADR en Bezetting 22 Revenue Management 24 Human Resource Management 25 Conclusie 26 Literatuur 27 Keuze van een hotelketen Korte geschiedenis Het Spaanse concern NH Hoteles (Navarra Hoteles) heeft een keten met ruim 400 hotels. Het hoofdkwartier zit gevestigd in Madrid en is daar ook genoteerd aan de beurs. NH Hoteles maakt deel uit van de Spaanse aandelenindex IBEX-35. Het eerste hotel van NH Hoteles werd in 1978 geopend in Pamplona (Spanje). In 2000 kwamen de ketens NH Hoteles en Krasnapolsky samen door middel van een fusie voor een......

Words: 8312 - Pages: 34

Het Geloof in Wetenschappelijke Theorieen

...Het geloof in wetenschappelijke theorieën Een wetenschapper kan in een theorie geloven zonder zeker te weten dat deze theorie waar is. ‘Kwantummechanica is een natuurkundige theorie die het gedrag van materie en energie met interacties van kwanta op atomaire en subatomaire schaal beschrijft. De kwantummechanica doet statistische uitspraken over een reeks van waarnemingen, het gedrag van een individueel elementair deeltje kan alleen in waarschijnlijkheid worden beschreven.’ -Wikipedia.org- Het gedrag van een elementair deeltje is dus niet iets dat met het oog waargenomen kan worden, maar alleen kan worden beschreven door een theorie waarvan de uitspraken zelfs alleen in waarschijnlijkheid kunnen worden gedaan. Toch geloven veel wetenschappers in het feit dat de kwantummechanica juist is en dat het gedrag van elementaire deeltjes te beschrijven is. Kun je zomaar in iets geloven dat je nog nooit gezien hebt? Hoe kan men weten of de theorie van de kwantummechanica juist is  als de beschreven onderdelen nooit echt zijn waargenomen? Is er geen empirisch bewijs nodig om een theorie volledig te kunnen vertrouwen en ook te gebruiken? Ik denk dat een wetenschapper altijd in een theorie kan geloven en deze kan gebruiken zonder zeker te weten dat deze waar is. In hoeverre een wetenschapper een theorie met de waarheid associeert, hangt af van zijn of haar gedachtegang. Op dit gebied is het dat een van de belangrijkste debatten in de wetenschapsfilosofie heeft plaatsgevonden, en zich......

Words: 1562 - Pages: 7

Aantekeningen Marketing Hst 1

...Marketing hoofdstuk 1: Mindmap kennen! (powerpoint sharepoint, per hoofdstuk) Marketing: * je creëert waarde voor klanten en je krijgt waarde terug van de klant. (heel ruim) CRM * database waarin alle klanten geregistreerd staan * ze registreren alles wat ze van je weten waardoor ze reclame speciaal voor jou kunnen bepalen= consumer generated marketing waardepropesitei= een set van voordelen, de producent speelt in op de behoefdes van de consument Marketingstrategie: Een langetermijn koers, waar hier en nu naar een lange termijn. Wat wille we op een langer termijn bereiken, Marketingmix= 4 p’s = productie, prijs, plaats, promotie ------------------------------------------------- Hoofdstuk 5 Business to business= alles wat word geleverd aan bedrijven, die er eindproducten van maken en die verkopen het weer aan consument Business to Consumer= Verkoop Consumer 2 business= Consumer 2 Consumer= Marketing; een rationeel vak? Oud concept: * Markten Nieuw concept: * Mensen Gedrag waarom doen mensen wat ze doen? Freud-Jung-Pavlov-Maslow * Co-create * Personalisation * Neuro marketing, werking van de hersenen op het gedrag via specifieke onderzoeksmethode (zoals hersenscans) * Big data, het analyseren van grote hoeveelheden verkregen klant/gebruik gegevens via alle ter beschikking staande en gebruikte apparatuur & software Consumenten gedrag: Het koopgedrag van de eindconsument: de......

Words: 2296 - Pages: 10

Understanding Business Research Terms and Concepts: Part 1

...Understanding Business Research Terms and Concepts: Part 1 RES/351 May 31, 2015 Understanding Business Research Terms and Concepts: Part 1 To comprehend business research specifications and hypotheses there must be an informative awareness of by what means to differentiate among qualitative and quantitative approaches of research. To set apart the research and utilize the qualitative approaches it provides the framework opposed to completely identifying with the results and findings that are found in quantitative approach. Clark (2010) “Engaging with qualitative research as a participant, respondent, subject, or informant is non-compulsory” (para. 2). The research captures what individuals allow to express in their own words and communicate his or her involvements and experiences profundity. Qualitative information offers the quality of genuine existence in addition to its differences; the data provides an insight partial to the rational and the emotional state that stimulates individuals to take action. To be concise, the quantitative approaches are reliable, standardized, logically acquiring to the point replications from numerous credible clients. Often clarifying sound and significant qualitative research strategies and quantitative research proposals taking part in particular organization circumstances it requires informative research types that could be dependable or conceptual. Informative research focuses on what is the motive and purpose. For......

Words: 776 - Pages: 4

Business Model and Strategic Plan Part 1

...Business Model and Strategic Plan Part 1: Conceptualizing a New Product or Service Division of Existing Business Mary Locket Bus/475 July 22, 2015 Franky Johnson Strategic Plan, Part 1: Conceptualizing a Business Introduction The sought after products Ingram offers such computers, software, storage devices and so on will give in such a way that the consumer will report nothing but positive feedback. This is a company that strives to provide the most outstanding services and leads the completion by far. They offer services such as financial planning initiatives for corporation seeking to improve their corporation. These services not only provide a way to improve your business but it provides the technology that by far exceeds the leading corporations that offer these services. The idea of offering warranties for the devices they sell opens a whole new dimension that involves reshaping the company to allow for the growth and become the industry’s leading sought after company for the services they provide. The new offer for technical support which provides online chat and remote assistance with problems people experience will allow for the company to improve on company’s morale and dedication. This will allow for customers to seek advice for their purchased products and allow the new desire for other products that are available. If the customer is satisfied they will be a good referring agent and continue to add to the growth of the company. These steps will allow......

Words: 1371 - Pages: 6

Understanding Business Research Terms and Concepts: Part 1

...Understanding Business Research Terms and Concepts: Part 1 RES/351 January 12, 2015 Amy Ginsburg Understanding Business Research Terms and Concepts: Part 1 The research designs of quantitative or qualitative are methodologies used to measure information that is collected through various means of questioning. In the peer reviewed research articles summarized below, each methodology is utilized to collect the required data in similar business problems. Quantitative is used to help understand the attitudes of the employees at a company in India, while the qualitative methodology is used to obtain an in-depth understanding of employee business awareness. In the research article entitled, “What makes employees stay?: Exploring the dimensions in context of urban-centric business process outsourcing industry in India”, the author attempts to show why the current employees of the company choose to stay, helping overall retention. The author explains that the approach being used to collect the data will consist of a questionnaire or survey, by a large group of employees. This questionnaire measured the employees’ attitudes towards the “importance of the factors responsible for their sustenance in the organization” (Santoshi, 2013). While a questionnaire would be utilized to aid in the main data analysis, a telephonic interview would also be incorporated to help substantiate the data gathered. During this questionnaire process, simple random sampling would be used to......

Words: 871 - Pages: 4

Understanding Business Research Terms and Concepts: Part 1

...Understanding Business Research Terms and Concepts: Part 1 RES/351 April 13, 2015 The methodology used in a business study depends on the type of business research being conducted. Business researchers utilize numerous approaches to obtain information and decipher data. Two popular approaches used in business research are the qualitative research approach and the quantitative research approach. Both of these approaches to business research can be beneficial or may cause inconclusive results because of unforeseen variables. Qualitative Approach The qualitative approach or interpretive research approach main purpose is to build a theory or gain an understanding of the issue that is researched (Cooper, 2014). Using the qualitative approach can require the researcher to have debt involved with the research process typically as a participant in the study (Cooper, 2014). The qualitative approach draws data are many sources such as; people, organizations and institutions, settings or environment, published text, objects, and events (Cooper, 2014). This approach has a small sample size (Cooper, 2014). This methodology has less planning; therefore, the results may vary (Cooper, 2014). Research studies using this method are not always consistent and may be modified during the study (Cooper, 2014). An advantage to the qualitative approach is the small sample sizes because of the small sizes; the time for data analysis can also be shortened (Cooper, 2014). According to......

Words: 726 - Pages: 3

Business Analyse Google

...to the rest of Europe. It’s hard for new companies to enter the market and capture market share. Google is doing great financially. All the ratios analyzed are good. In the years 2011 and 2012 their revenues increased by 20 billion dollars. A part of it generated by their new business unit Motorola. This resulted in a tremendous growth of staff. They hired over 20000 new employees in that year. As a result of this event the profit per employee dropped a bit. Expectations are this will stabilize in the upcoming years. Growth analysis shows that Google grows fast and continuously. Developing products, taking over and merging with other business are the main reasons for growth. Image, information and financial assets make it easy for Google to enter new markets. Google has a good and well established image. Privacy violation is one of the problems lying ahead. If Google want to keep their position in the market they have to watch out. They have to listen to their users and secure their privacy. If done right, Google will be most likely to keep their strong position and continue to be market leader.   Inhoud Executive summary 2 1. Profiel van de onderneming 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Ashridge missie model 3 1.2.2 Waarden 4 1.2.3 Gedragsnormen 4 1.2.4 Strategie 4 1.3 Stakeholdersanalyse 5 1.3.1 Gebruikers (klanten) 5 1.3.2 Leveranciers 5 1.3.3 Werknemers 6 1.3.4 Ontwikkelaars 6 1.3.5 Investeerders 7 1.4 Krachtenveldanalyse 7 1.4.1 Gebruikers 7 1.4.2......

Words: 11912 - Pages: 48

De Invloed Van Het Wetenschappelijk Model Op de Management Studies.

...De invloed van het wetenschappelijk model op de management studies. De afgelopen jaren zijn er op scholen heel veel theorieën op het gebied van management studies ontwikkeld. Academici verschillen van mening of we management studies wel kunnen verklaren op basis van een wetenschappelijk model. Verder is de vraag in hoeverre deze theorieën wel of niet een negatieve invloed hebben in de praktijk. (Goshal,2005) Volgens Goshal heeft de toepassing van het wetenschappelijk model een negatieve invloed op management studies. Er is een groot verschil tussen de fysieke wetenschappen en de sociale wetenschappen. Als er een bepaalde theorie is in de fysieke wetenschappen verandert dit niet het gedrag binnen dit concept. Bij de sociale wetenschappen kan een foute theorie echter ervoor zorgen dat mensen of organisaties zich toch naar deze theorie gaan gedragen. Als we in een simpel voorbeeld zouden aannemen dat werknemers niet werken als er geen toezicht op ze gehouden word, dan is het aannemelijk dat managers toezicht gaan houden op werknemers, hoe goed of fout deze theorie dan ook mag zijn. (Goshal,2005) In de laatste decennia hebben acadamici business studies gebrobeerd te verklaren aan de hand van een wetenschappelijk model. Ze gaan er vanuit dat alles binnen de business studies vaststaat in bepaalde regels en patronen (determinisme). Dit wil zeggen dat alles uitgelegd kan worden door algemene regels en dat er geen ruimte is voor de vrije wil van een individu.......

Words: 701 - Pages: 3

Understanding Business Research Terms and Concepts: Part 1

...Understanding Business Research Terms and Concepts: Part 1 Business research is the key to understanding how to promote sales and increase company efficiency. It helps managers to be successful, and prepares them to make smart business decisions to help the business grow. Companies may choose from a variety of approaches to conduct their research. Both qualitative and quantitative research methods are reliable in aiding to achieve success. But, no matter the approach or method of research taken, there will always be key points to look out for when doing business research. Such as, the importance in learning what makes your product or service stand out against other competitors in the industry and how to market it in that manner to consumers. Brands and Consumer Behavior Marketing to the appropriate target is the goal in which to be achieved for almost every business. When a business puts its focus on the needs and wants of their proposed consumers, the chances of reaching that consumer is more likely. In this research, a questionnaire was developed to explore the correlation of brand image and brand equity with consumer purchase intention. Meenaghan (1995) defines brand image as product knowledge that enables consumers to identify a specific brand. Blackwell, Miniard, and Engel (2005) describe how brand image has both tangible and intangible associations for consumers. Bhat and Reddy (1998) define brand image as an information prompt. When it comes to brand......

Words: 810 - Pages: 4

Onderzoeksvaardigheden 1

...Onderzoeksvaardigheden 1 Schoenen, internationaal zakendoen Jelmar Remmerts, 14033720, SBRM1-J Onderzoeksvaardigheden 1 Schoenen, internationaal zakendoen Den Haag, 7 juli Auteur Klas Remmerts, Jelmar (14033720) SBRM1-J Onderwijsinstelling SLB begeleider De Haagse Hogeschool M.A. Borsje Johanna Westerdijkplein 75 2521 EN DEN HAAG 070 - 445 8888 Studierichting Cohort Small business & Retail management 2014 - 2018 Studieonderdeel Studiejaar Onderzoeksvaardigheden 1 2014 - 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Deskresearch 6 2.1 De grootste bedrijven in de schoenen branche. 6 2.2 productielanden 7 2.3 De schoenenbranche in Nederland 8 3.Literatuurstudie 9 3.1 Het ontstaan van internationaal zakendoen 9 3.2 Internationale handelsbarrières 9 3.3 Internationale uitwisseling van diensten 10 3.4 Gevestigde in Nederland 10 4. Enquête 11 4.1 concept enquête 11 4.2 Definitieve enquête 15 4.3 verbeterplan 18 5. Conclusie 20 6. Bibliografie 21 1. Inleiding In dit rapport wordt het onderzoek weergegeven wat is afgenomen in de schoenenbranche, dit onderzoek heeft plaats gevonden in een tijdsbestek van twee maanden. Het onderwerp van het onderzoek is internationaal zakendoen. Het onderzoek geeft weer welke bedrijven aan top gaan in de schoenenbranche, tevens wordt dit visueel ondersteund. Vervolgens komt het onderwerp internationaal zakendoen......

Words: 3167 - Pages: 13

Business Model and Strategic Plan Part 1

...Business Model and Strategic Plan Part 1 Dusty Meins BUS/475 April 27, 2015 Joseph Ellington Business Model and Strategic Plan Part 1 Strategic planning helps an organization set the path it wants to take, as well as, defining their place in the business world. The vision and mission statements help an organization to define who they are, what they do, and where the want to go in business (Pearce & Robinson, 2013). The values of a company are also very important when developing a strategic plan. This sets the standard for the company’s priorities. NBTY, Inc. is a health and wellness company that supplies vitamins and nutritional supplements, both online and in stores. The company has decided to open a new division. Before beginning, NBTY, Inc. will need to develop a strategic plan beginning with the vision, mission, and values statements, determine how the new division will affect customer needs and give the company a competitive advantage, and then create a business model. Vision, mission, and values “Become and be recognized as the global leader in wellness products, providing our customers with brands that are loved and trusted by consumers and are winning value-creators in their industry” (NBTY.com, 2015. para.1). This is the vision statement for NBTY, Inc. Vision statements help a company show what the organizations purpose is within in the origination itself, as well as, the community. This statement sets the core vision and a guidance for NBTY, Inc.......

Words: 1297 - Pages: 6

Week 1 Checkpoint Business and Models

...A local business whose services I use on a regular basis is a privately owned gym that is not far from my house. The business commerce for the local gym is a busy one. Clients will trade their cash for the services of using the workout equipment, getting healthy food and beverages, and/or taking aerobics, Pilates, or an abdominal class. The business occupation consists of a group of employees that are skilled in training clients, serving clients healthy food and beverages, and performing several different aspects of customer service within the company. The personal trainers have a specialization skill of working with each client on a personal level, so each session with each client is different. It takes quite a bit of school and outside training to learn this skill. Each of the employees also seem to know the in and outs of the back-end business (managing customers and orders, cashiering, and working the register and computer, and etc.) in order to keep moving operations along conveniently and effectively. This is an organized business that uses an effective method to ensure all employees work together for the goal of profitability. The owner oversees the leasing, higher level business aspects, and the property of the gym. Next, the gym managers and trainers oversee the day to day business operations and the managing of any lower level employees. Finally, there are seasonal or part-time workers that run the food bar or computers, or help out the employees who are full time......

Words: 260 - Pages: 2

Fate/Zero | Pamela Stephenson | Meine Freizeit (0)